library
Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА

Видавництво Національного університету «Острозька академія»

13.06.2012

Історія храму Св. Федора Острозького

У книзі висвітлюються різні періоди історії храму: від 1750 р., коли у храмі розміщувався костел св. Трійці братів-капуцинів, до сьогодення, коли храм став діючою церквою Київського патріархату.

13.06.2012

Біблія на уроках біології

Уроки та фрагменти уроків, які вміщені у нашому посібнику, є спробою показати, що вчитель може подавати альтернативні матеріалістичні і креаційні погляди на походження світу.

13.06.2012

Відродження національної духовності засобами фізики та астрономії в школі

Сучасні реалії вимагають поглиблення знань учнів при вивченні фізики та астрономії в середній загальноосвітній школі. Головна мета освіти зводиться не лише до набуття об'єму знань, умінь і навичок, визначених програмою, а й у розвитку активного творчого мислення, яке спонукатиме особистість пізнавати світ не лише науковими засобами, а й застосовувати можливості духовного пізнання світу.

21.04.2016

Психологія професійної самосвідомості студентів

У навчально-методичному посібнику розкрито зміст понять професійної самосвідомості та професійної Я-концепції, здійснено структурно-функціональний аналіз професійної самосвідомості, розглянуто питання діагностики рівня її сформованості.

21.04.2016

Основи телевізійної журналістики

У посібнику висвітлюються актуальні проблеми сучасної телевізійної журналістики. Особлива увага приділяється інформаційним жанрам на телебаченні, зокрема створенню телевізійних новин та інформаційних програм.

21.04.2016

Економічна психологія

Навчальний посібник зорієнтований на надання можливості студентам самостійного вивчення курсу «Економічна психологія».

21.04.2016

Інтелектуальні традиції українсько-тюркського пограниччя XVI-XVIII ст.

У монографії розглянуто як мусульманські, так і українські культурні традиції українсько-тюркського пограниччя ранньомодерного періоду.

21.04.2016

Козацька філософія. Філософська та історіософська думка України XVII–XVIII ст.

У монографії розглядається становлення та діяльність козацтва як соціокультурного феномену.

21.04.2016

Психологічне тестування

У навчально-методичному посібнику подано інформацію щодо важливих аспектів психодіагностики, що стосуються розробки й адаптації психологічних тестів.

21.04.2016

Психологічні основи соціальної перцепції майбутніх фахівців масових комунікацій

Посібник присвячений проблемі розвитку соціальної перцепції як професійно важливої характеристики майбутніх фахівців масових комунікацій.