Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА

Видавництво Національного університету «Острозька академія»

Гандзілевська Г. Життєві сценарії українських емігрантів (психолого-акмеологічний дискурс) : монографія / Галина Гандзілевська. — Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. — 458 с.

Гандзілевська Г. Життєві сценарії українських емігрантів (психолого-акмеологічний дискурс) : монографія / Галина Гандзілевська. — Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. — 458 с.

У монографії подано результати комплексного дослідження життєвого сценарію як соціально-психологічного феномену в акмеперіоді. Сконцентровано увагу на конструктивних та деструктивних чинниках продуктивної реалізації його акмеологічного потенціалу в умовах еміграції на рівнях адаптації, самореалізації та акмеологізації. Теоретично та емпірично конструкти життєвого сценарію, механізмом ефективної акмереалізації якого виокремлено наративізацію, характеризуються в контексті функцій та гіперфункцій психологічного імунітету. Обґрунтовано технології психолого-акмеологічного супроводу мігрантів, що включають досвід письменників-емігрантів другої та третьої хвилі еміграції.

Для науковців, науково-педагогічних працівників, психологів-практиків, студентів та всіх, хто цікавиться проблемами психології життєвого сценарію, акмеперіоду, української діаспори та еміграції, наративними та психодраматичними практиками.


Кудінов С. Основи терорології : навч. посіб. / Сергій Кудінов, Ігор Рижов, Микола Романов — Острог : Вид-во НаУОА,2020. — 200 с.

Кудінов С. Основи терорології : навч. посіб. / Сергій Кудінов, Ігор Рижов, Микола Романов — Острог : Вид-во НаУОА,2020. — 200 с..

У посібнику досліджуються теоретичні проблеми формування теророгенності соціальних систем і базові концепти антитерористичної безпеки.

Призначено для суб’єктів боротьби з тероризмом, правоохоронних та інших органів державної влади, закладів освіти.

Друкується в авторській редакції.


Нариси воєнно-політичної історії України : навч. посіб. / Атаманенко В., Близняк М., Войтович Л. та ін. — вид. 2-ге, переробл. і доповн. — Острог, 2020. — 568 с.

Нариси воєнно-політичної історії України : навч. посіб. / Атаманенко В., Близняк М., Войтович Л. та ін. — вид. 2-ге, переробл. і доповн. — Острог, 2020. — 568 с.

У нарисах висвітлено головні етапи воєнно-політичної історії України з скіфських часів до сучасності, простежено головні етапи державотворення, проаналізовано збройну агресію Російської Федерації проти України. Окремо з’ясовано внесок у становлення і поступ вітчизняної воєнної справи видатних військових діячів.