Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА

Видавництво Національного університету «Острозька академія» Підписатись на новини видавництва ОА RSS

Студентські наукові записки. Серія «Країнознавство і міжнародний туризм». — Острог : Вид-во НаУОА, 2022. — Вип. 10. — 144 с.

Студентські наукові записки. Серія «Країнознавство і міжнародний туризм». — Острог : Вид-во НаУОА, 2022. — Вип. 10. — 144 с.

Збірник студентських наукових праць містить результати досліджень з країнознавства та міжнародного  туризму, що розкривають проблеми європейської інтеграції, безпеки Європейського Союзу, відносин його членів з Україною, динаміки розвитку міжнародного туризму як одного з глобалізаційних процесів сучасного світу.


Студентські наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» / ред. кол. : А. О. Худолій, І. В. Ковальчук. — Острог : Вид-во НаУОА , 2022. — Вип. 15. — 138 с.

Студентські наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» / ред. кол. : А. О. Худолій, І. В. Ковальчук. — Острог : Вид-во НаУОА , 2022. — Вип. 15. — 138 с.

У збірнику містяться статті студентів та молодих науковців, присвячені проблемам мовознавства, перекладознавства, літературознавства та методики викладання.

Збірник рекомендується студентам-філологам та всім, хто цікавиться філологічною наукою.


Наукові записки студентів та аспірантів. Серія «Міжнародні відносини» / ред. кол. : Д. Васильєва, Д. Фоменюк, В. Ткачова. — Острог : Вид-во НаУОА, 2022. — Вип. 7. — 156 с.

Наукові записки студентів та аспірантів. Серія «Міжнародні відносини» / ред. кол. : Д. Васильєва, Д. Фоменюк, В. Ткачова. — Острог : Вид-во НаУОА, 2022. — Вип. 7. — 156 с.

Збірник присвячений актуальним питанням сучасних міжнародних відносин, зовнішньої політики держав світу, національної та міжнародної безпеки. У ньому представлено наукові праці студентів та аспірантів Національного університету «Острозька академія» та інших ЗВО України.


Студентські наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Соціогуманітарні науки» / укл. З. В. Столяр. — Острог : Вид-во НаУОА, 2022. — Вип. 1(13). — 158 с.

Студентські наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Соціогуманітарні науки» / укл. З. В. Столяр. — Острог : Вид-во НаУОА, 2022. — Вип. 1(13). — 158 с.

До збірника ввійшли статті здобувачів вищої освіти Навчально-наукового інституту соціально-гуманітарного менеджменту, присвячені проблемам української лінгвістики, гендерних досліджень, психології, педагогіки, філософії, культурології. Для науковців, викладачів, здобувачів вищої освіти й усіх тих, хто цікавиться соціогуманітарними науками.


Університетська спільнота підтримки: методичні матеріали проєкту / редкол.: Ю. Шулик, Д. Шевчук. — Острог : Вид-во НаУОА, 2022. — 104 с.

Університетська спільнота підтримки: методичні матеріали проєкту / редкол.: Ю. Шулик, Д. Шевчук. — Острог : Вид-во НаУОА, 2022. — 104 с.

Матеріали складені як результат реалізації соціального проєкту «Університетська спільнота підтримки” викладачами Національного університету «Острозька академія» за підтримки гуманітарного гранту у рамках Фонду гуманітарної підтримки українських університетів Проєкту міжнародної технічної допомоги «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» (Academic IQ Initiative).

Матеріали та проєкт направлені на допомогу, підтримку переміщених осіб, викладачів та студентів, волонтерів, соцпрацівників у зв’язку з воєнними подіями в Україні. Проєкт розкриває три напрямки підтримки: психологічну, просвітницьку та економічну.


Мікула М. П. Організація баз даних та знань: навчальний посібник для студентів спеціальності «Комп’ютерні науки» / Мікула М. П., Коцюк Ю. А., Мікула О. М. — Острог: Вид-во НаУОА, 2021. — 194 с.

Мікула М. П. Організація баз даних та знань: навчальний посібник для студентів спеціальності «Комп’ютерні науки» / Мікула М. П., Коцюк Ю. А., Мікула О. М. — Острог: Вид-во НаУОА, 2021. — 194 с.

У навчальному посібнику розглянуті головні концепції організації і проектування баз даних та баз знань, основні моделі їх побудови, архітектури СУБД і експертних систем. З урахуванням процесів цифровізаціїї розкриті  напрямки розвитку технологій баз даних та баз знань, а також питання, які пов’язані з їх адмініструванням та захистом. Всі головні положення навчального посібника розглядаються з використанням прикладів і ілюструються відповідними графічними матеріалами. Зміст навчального посібника укладений у відповідності з чинною програмою курсу «Організація баз даних та баз знань».

Навчальний посібник призначений для студентів, викладачів та осіб, які цікавляться розробкою баз даних та додатків на основі баз даних, а також може бути використаний в якості основи для курсу лекцій по відповідним дисциплінам.