Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА

Видавництво Національного університету «Острозька академія» Підписатись на новини видавництва ОА RSS

Вісич О. Українська метадрама ХХ століття : навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей закладів вищої освіти. — Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2022. — 244 с.

Вісич О. Українська метадрама ХХ століття : навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей закладів вищої освіти. — Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2022. — 244 с.

У збірнику містяться статті студентів та молодих науковців, присвячені питанням гібридної та інформаційної війни у теоретичному та прикладному аспектах. 

Збірник рекомендовано політологам, філологам, журналістам і всім тим, хто цікавиться проблемами гібридної та інформаційної війни РФ проти України.  


Студентські наукові записки. Серія «Політологія та національна безпека». Острог : Вид-во НаУОА, 2022. Вип. 1. 102 с

Студентські наукові записки. Серія «Політологія та національна безпека». Острог : Вид-во НаУОА, 2022. Вип. 1. 102 с

У збірнику містяться статті студентів та молодих науковців, присвячені питанням гібридної та інформаційної війни у теоретичному та прикладному аспектах. 

Збірник рекомендовано політологам, філологам, журналістам і всім тим, хто цікавиться проблемами гібридної та інформаційної війни РФ проти України.  


Студентські наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» / ред. кол. : А. О. Худолій, І. В. Ковальчук. — Острог : Вид-во НаУОА, 2022. — Вип. 17. — 98 с.

Студентські наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» / ред. кол. : А. О. Худолій, І. В. Ковальчук. — Острог : Вид-во НаУОА, 2022. — Вип. 17. — 98 с.

У збірнику містяться статті студентів та молодих науковців, присвячені питанням гібридної та інформаційної війни у теоретичному та прикладному аспектах. 

Збірник рекомендовано політологам, філологам, журналістам і всім тим, хто цікавиться проблемами гібридної та інформаційної війни РФ проти України.  


Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку :  матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. інт.-конф. (м. Острог, 21 жовт. 2022 р.). — Острог : Вид-во НаУОА, 2022. — 364 с.

Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. інт.-конф. (м. Острог, 21 жовт. 2022 р.). — Острог : Вид-во НаУОА, 2022. — 364 с.

У тезах Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції розкрито питання розвитку фінансово-кредитних відносин в ринкових умовах, фінансово-бюджетного механізму та його впливу на розвиток економіки, податків та податкової політики у фінансовій системі країни, фінансів суб’єктів господарювання, економічних відносин України в глобалізаційних процесах.

 


Студентські наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» / ред. кол. : А. О. Худолій, І. В. Ковальчук. — Острог : Вид-во НаУОА. — Вип. 16. — 2022. — 86 с

Студентські наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» / ред. кол. : А. О. Худолій, І. В. Ковальчук. — Острог : Вид-во НаУОА. — Вип. 16. — 2022. — 86 с.

У збірнику містяться статті студентів та молодих науковців, присвячені проблемам інформаційної війни та засобам пропагандистського впливу Російської Федерації проти України. 

Збірник рекомендовано студентам-філологам, політологам та всім, хто цікавиться проблемами інформаційної війни РФ проти України.

 


Худолій А. Інформаційна війна 2014–2022 рр. : монографія. / Анатолій Худолій. — Острог : Вид-во НаУОА, 2022. — 208 с.

Худолій А. Інформаційна війна 2014–2022 рр. : монографія. / Анатолій Худолій. — Острог : Вид-во НаУОА, 2022. — 208 с.

У монографії досліджено теоретичні, методологічні та практичні аспекти інформаційної війни РФ проти України. Розкрито зміст фейків, меседжів і наративів, спрямованих проти України упродовж 2014–2022 рр., їхню роль у конвенційній війні РФ. Розглянуто вербальні маніпуляції, їхні комунікативні та когнітивні засади. Увагу зосереджено на структурі інформаційного впливу, інструментах інформаційної війни, комунікативних і когнітивно-психологічних особливостях системи інформаційного впливу.

Книга може бути корисною для всіх, хто цікавиться питаннями інформаційної війни, інформаційно-психологічними операціями, роллю ЗМІ у інформаційному протиборстві, внутрішньою та зовнішньою політикою воюючих сторін, військовими конфліктами.