Головна » Бібліотека » Структура

Структура

Директор бібліотеки

Цеп’юк Галина Петрівна

e-mail: halyna.tsepyuk@oa.edu.ua

тел. (03654) 3-05-97

Відділ обслуговування та збереження фондів

Сектор абонементів

У секторі абонементу записують студентів до бібліотеки, видають навчальну і навчально-методичну літературу на семестр або на весь навчальний рік згідно з навчальними програмами. Щорічно до початку навчального року співробітники абонементу здійснюють видачу комплектів підручників студентам 1 курсу всіх факультетів.

Завідувач сектору: Поток Михайло Володимирович

e-mail: mykhaylo.potok@oa.edu.ua

Працівник:

Кухта Вікторія Валентинівна

e-mail: viktoriia.kukhta@oa.edu.ua

Сектор читальних залів

У читальному залі знаходиться наукова, навчально-методична та художня література необхідна для забезпечення навчального процесу та проведення наукових досліджень. У секторі організовуються тематичні книжкові виставки до пам’ятних та знаменних дат, професійних свят, проводяться відкриті перегляди літератури. Працюють постійнодіючі книжкові виставки: «Праці викладачів університету», «Християнські цінності в культурі та освіті», «Острозька академія» — перше вогнище нової освіти, нового шкільництва, нового духовного життя" (М. Грушевський), «Україна — Європейський Союз», «Нові надходження літератури».

Працівники:

Климчук Наталія Анатоліївна

e-mail: nataliia.klymchuk@oa.edu.ua

Житніковська Алла Юріївна

e-mail: alla.zhytnikovska@oa.edu.ua

Сектор періодики

Завідувач сектору: Шевцова Алла Григорівна

е-mail: alla.shevtsova@oa.edu.ua

Відділ іноземної літератури

Сектор іноземної літератури

Завідувач сектору: Конторук Олександр Петрович

е-mail: oleksandr.kontoruk@oa.edu.ua

Інформаційно-бібліографічний відділ

Основними напрямами діяльності інформаційно-бібліографічного відділу є організація сучасного довідково-бібліографічного апарату, формування довідково-бібліографічного фонду на різних носіях, навігація у світових бібліотечно-бібліографічних ресурсах, довідково-бібліографічне обслуговування, сприяння ефективному використанню фондів бібліотеки, новітніх інформаційних ресурсів.

Завідувач відділу: Денисенко Наталія Володимирівна

е-mail: natalia.denysenko@oa.edu.ua


Відділ комплектування та наукової обробки літератури

Працівники відділу здійснюють науково-обгрунтоване комплектування та доукомплектування фонду бібліотеки вітчизняною та зарубіжною літературою, опрацьовують книги та інші носії інформації, подаровані видавництвами, окремими авторами, меценатами та забезпечують повне, оперативне відображення фонду бібліотеки в електронному каталозі.

Працівник відділу:

Грищук Галина Олександрівна

е-mail: galyna.gryshchuk@oa.edu.ua

 

Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення

Сектор комп’ютерного забезпечення

Завідувач сектору: Олександр Юрчук

e-mail: oleksandr.yurchuk@oa.edu.ua

Лаборант: Шпак Андрій Григорович

e-mail: andrii.shpak@oa.edu.ua