Головна » Бібліотека » Структура

Структура

Директор бібліотеки

Коцюк Юрій Анатолійович

e-mail: yuriy.kotsyuk@oa.edu.ua

тел. (03654) 3-05-97


Відділ обслуговування та збереження фондів

Завідувач відділу: Хеленюк Анастасія Анатоліївна


Сектор абонементів

У секторі абонементу записують студентів до бібліотеки, видають навчальну і навчально-методичну літературу на семестр або на весь навчальний рік згідно з навчальними програмами. Щорічно до початку навчального року співробітники абонементу здійснюють видачу комплектів підручників студентам 1 курсу всіх факультетів.

Завідувач сектору: Поток Михайло Володимирович

Працівник:

Кухта Вікторія Валентинівна

Сектор читальних залів

У читальному залі знаходиться наукова, навчально-методична та художня література необхідна для забезпечення навчального процесу та проведення наукових досліджень. У секторі організовуються тематичні книжкові виставки до пам’ятних та знаменних дат, професійних свят, проводяться відкриті перегляди літератури. Працюють постійнодіючі книжкові виставки: «Праці викладачів університету», «Християнські цінності в культурі та освіті», «Острозька академія» — перше вогнище нової освіти, нового шкільництва, нового духовного життя" (М. Грушевський), «Україна — Європейський Союз», «Нові надходження літератури».

Працівники:

Кравченко Оксана Володимирівна

e-mail: oksana.kravchenko@oa.edu.ua

Ярмолович Віта Миколаївна

e-mail: vita.yarmolovych@oa.edu.ua

Климчук Наталія Анатоліївна

e-mail: nataliia.klymchuk@oa.edu.ua

Сектор періодики

Завідувач сектору: Шевцова Алла Григорівна

е-mail: alla.shevtsova@oa.edu.ua

Сектор іноземної літератури

Завідувач сектору: Конторук Олександр Петрович

е-mail: elrc@oa.edu.ua

Салюк Олена Сергіївна

e-mail: olena.saliuk@oa.edu.ua


Інформаційно-бібліографічний відділ

Основними напрямами діяльності інформаційно-бібліографічного відділу є організація сучасного довідково-бібліографічного апарату, формування довідково-бібліографічного фонду на різних носіях, навігація у світових бібліотечно-бібліографічних ресурсах, довідково-бібліографічне обслуговування, сприяння ефективному використанню фондів бібліотеки, новітніх інформаційних ресурсів.

Завідувач відділу: Денисенко Наталія Володимирівна

е-mail: natalia.denysenko@oa.edu.ua


Відділ комплектування та наукової обробки літератури

Працівники відділу здійснюють науково-обгрунтоване комплектування та доукомплектування фонду бібліотеки вітчизняною та зарубіжною літературою, опрацьовують книги та інші носії інформації, подаровані видавництвами, окремими авторами, меценатами та забезпечують повне, оперативне відображення фонду бібліотеки в електронному каталозі.

Завідувач відділу: Цеп’юк Галина Петрівна

е-mail:  eprints@oa.edu.ua

Працівники відділу:

Корнійчук Майя Валентинівна

е-mail: maiya.korniychuk@oa.edu.ua

Грищук Галина Олександрівна

е-mail: galyna.gryshchuk@oa.edu.ua

Оношко Ганна Андронівна


Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення

Сектор комп’ютерного забезпечення

Завідувач сектору: Олександр Юрчук

e-mail: oleksandr.yurchuk@oa.edu.ua

Сектор підтримки автоматизованої бібліотечної системи та програмного забезпечення

Працівники відділу:

Богдан Кондрацький

е-mail: bohdan.kondratskyi@oa.edu.ua