library
Головна » Бібліотека » Правила користування

Правила користування

Правила користування Науковою бібліотекою Національного університету “Острозька академія”

 

1. Загальні положення

1.1 Наукова бібліотека Національного університету “Острозька академія” (далі НБ) є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом Національного університету “Острозька академія” (далі НаУОА); центром розповсюдження знань, духовного та інтелектуального спілкування та забезпечує творами друку та іншими інформаційними матеріалами навчальний, науковий та виховний процеси.

1.2 Фонди НБ є складовою частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи і знаходяться під охороною держави.

1.3 Правила користування НБ (далі – Правила користування) встановлюють порядок та умови використання фондів НБ користувачами.

 

2. Умови запису до бібліотеки

2.1 Право користування НБ надається науковим і науково-педагогічним працівникам, студентам, здобувачам, аспірантам, докторантам, працівникам структурних підрозділів НаУОА, стороннім читачам.

2.2 Стороннім читачам надається право користуватися НБ на підставі листа-звернення про реєстрацію, паспорта або документа, що його замінює, службового посвідчення/студентського квитка/аспірантського посвідчення, листа-клопотання з місця роботи із зазначенням теми науково дослідження або напряму навчально-методичної роботи.

2.3 Право користуватися абонементом мають наукові і науково-педагогічні працівники, студенти, здобувачі, аспіранти, докторанти, працівники структурних підрозділів НаУОА.

2.4 Право користуватися фондами НБ в читальних залах мають наукові і науково-педагогічні працівники, студенти, здобувачі, аспіранти, докторанти, працівники структурних підрозділів НаУОА та сторонні читачі.

2.5 Запис до бібліотеки:

– студентів, здобувачів, аспірантів, докторантів здійснюється на основі наказів про їх зарахування;

– наукових і науково-педагогічних працівників, працівників структурних підрозділів НаУОА – на підставі наказів про прийом на роботу;

– сторонніх читачів – на підставі листа-клопотання установи, де працює/навчається така особа та паспорта або документа, що його замінює.

2.6 Під час запису до НБ читач повинен ознайомитись з правилами користування НБ і підтвердити своє зобов’язання їх дотримання власним підписом у реєстраційній картці користувача/формулярі користувача.

2.7 На абонементах і в читальних залах з традиційною системою обслуговування користувач ставить свій підпис на книжковому формулярі за кожний примірник одержаного видання.

2.8 Навчальна, навчально-методична та художня література видається строком на один триместр.

2.9 Наукова література видається строком на один місяць.

2.10 Бібліотека видає читачу літературу та інші (інформаційні) матеріали тільки після повернення книг та матеріалів, строк користування якими закінчився. Читачі, які не повернули книги або інші матеріали у зазначені вище терміни, втрачають право користування бібліотекою терміном до 3-х місяців.

 

3. Порядок користування бібліотечними фондами

3.1 Користування НБ є безкоштовним. Перелік окремих видів платних послуг, що надає НБ, та розмір їх оплати визначаються у встановленому порядку відповідно до окремих регламентуючих документів.

3.2 Наукові і науково-педагогічні працівники, студенти, здобувачі, аспіранти, докторанти, працівники структурних підрозділів НаУОА мають право доступу (в т.ч. дистанційного) до повнотекстових електронних ресурсів НБ через власний обліковий запис на університетському домені (oa.edu.ua).

3.3 Наукові і науково-педагогічні працівники НаУОА мають право користуватися міжбібліотечним абонементом (МБА). Кожен користувач може одноразово замовити не більше 3-х примірників документів. Такі матеріали надаються для користування тільки у читальних залах НБ на термін до 14 днів.

3.4 Не видаються в користування поза межі НБ рідкісні та цінні видання (цінність визначається НБ), рукописи та видання, опубліковані на правах рукопису (дисертації), картографічні видання, енциклопедичні та інші довідкові видання, поодинокі примірники, видання, що користуються підвищеним попитом, документи, що надійшли по МБА, аудіо-, відео матеріали, матеріали на електронних носіях.

3.5 При відрахуванні, академічній відпустці чи звільненні з НаУОА користувачі повинні повернути до НБ усі матеріали, що були отримані ними з бібліотечного фонду, та підписати обхідний лист. При цьому НБ блокує читацький формуляр даного користувача. У разі неповернення матеріалів НБ направляє відповідні документи в юридичний відділ для подальшого вирішення питання повернення майна у судовому порядку.

 

4. Права та обов’язки користувачів

4.1 Користувачі НБ мають право:

– Користуватися фондами НБ у читальних залах та на абонементі, електронними ресурсами та Інтернетом, електронною доставкою документів та міжбібліотечним абонементом (МБА) у порядку та на умовах, встановлених цими Правилами.

– Безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через традиційний довідково-пошуковий апарат та електронний каталог.

– Безоплатно отримувати консультаційну допомогу у пошуку та виборі джерел інформації.

– Мати доступ до інформаційної мережі НБ.

– Надавати пропозиції щодо поліпшення складу і організації фондів НБ, її довідково-інформаційного апарату та режиму роботи.

– Брати участь у заходах, що проводить НБ.

4.2 Користувачі зобов’язані:

– Надавати правдиву актуальну інформацію при реєстрації.

– Не передавати документи, що надають право користування НБ іншим особам.

– Дбайливо ставитися до отриманих з фондів матеріалів та майна НБ.

– Повернути отримані матеріали у встановлений термін та у належному стані (не виривати і не загинати сторінок, не робити жодних позначень, записів, вирізок тощо). У разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити відповідну позначку. В іншому разі, відповідальність за виявлені дефекти несе користувач, який останнім користувався документом/книгою.

– Дотримуватись громадського порядку у НБ.

– Повернути до НБ всі матеріали, що були отримані з фонду НБ та підписати обхідний лист в межах місячного терміну при відрахуванні, академічній відпустці чи звільнені з НаУОА.

4.3 Користувач несе матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність у відповідності з чинним законодавством у разі нанесення ним збитків фондам та майну НБ.

4.4 Користувач зобов’язаний відшкодувати вартість ремонту у разі пошкодження майна НБ (у терміни, узгоджені із НБ).

4.5 Користувач, що втратив або пошкодив документ з бібліотечного фонду, або документ, одержаний через МБА, повинен замінити його іншим примірником цього видання або документом, що визнаний НБ рівноцінним. У разі неможливості повернення книг/документів взамін пошкоджених або загублених користувач має відшкодувати у десятикратному розмірі вартість матеріалу, виходячи із реально існуючих на момент втрати цін. Ціни встановлюються Комісією НБ по фондах.

4.6 За порушення термінів користування фондами НБ користувач позбавляється права користуватися НБ до повного повернення всіх заборгованих матеріалів.

4.7 Спроба несанкціонованого виносу літератури з НБ розглядається як спроба крадіжки та карається відповідно до чинного законодавства.

4.8 За порушення громадського порядку в бібліотеці користувач позбавляється права користуватися бібліотекою на термін, визначений адміністрацією НБ.

 

5. Обов’язки бібліотеки з обслуговування користувачів

Бібліотека зобов’язана:

5.1 Інформувати користувачів про всі види послуг, що надаються НБ.

5.2 Надавати користувачам НБ якісні інформаційні, бібліотечно-бібліографічні послуги, забезпечувати повне та оперативне задоволення їх запитів на наукові, навчальні, художні та інші видання, зокрема, на основі впровадження новітніх електронних технологій, підвищення кваліфікації працівників тощо.

5.3 Формувати фонди НБ згідно потреб науково-дослідного, навчального та виховного процесів університету.

5.4 Сприяти підвищенню культури читання шляхом проведення бібліотечно-бібліографічних занять, проведення навчальних екскурсій.

5.5 Систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням виданих документів.

5.6 Здійснювати облік книг та інших творів друку і матеріалів відповідно до встановлених правил, забезпечувати їх зберігання та раціональне використання, а творів друку та інших матеріалів, які є пам’ятками історії та культури – з додержанням вимог законодавства по охороні та використанню пам’яток історії та культури.

5.7 Повідомляти читачів про нові надходження до фонду НБ.

5.8 Враховувати у діяльності НБ пропозиції користувачів.