library
Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА » Економічна психологія

Економічна психологія

01.01.1970

Коцюк Ю. А. Економічна психологія : навчальний посібник / укладач Ю. А. Коцюк. – Острог : Видавництво національного університету «Острозька академія», 2016. – 150 с.

Навчальний посібник зорієнтований на надання можливості студентам самостійного вивчення курсу «Економічна психологія», здобуття ними практичних навичок ефективного психологічного аналізу економічних явищ на різних рівнях соціального життя суспільства, використанню набутого науково-дослідного апарату в економетричному моделюванні.

Для студентів спеціальності економічна кібернетика Національного університету «Острозька академія».