library
Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА » Відродження національної духовності засобами фізики та астрономії в школі

Відродження національної духовності засобами фізики та астрономії в школі

13.06.2012

Відродження національної духовності засобами фізики та астрономії в школі. Навчально-методичний посібник / Укладач: Л. Л. Шумра. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2009. – 278 с.

Сучасні реалії вимагають поглиблення знань учнів при вивченні фізики та астрономії в середній загальноосвітній школі. Головна мета освіти зводиться не лише до набуття об'єму знань, умінь і навичок, визначених програмою, а й у розвитку активного творчого мислення, яке спонукатиме особистість пізнавати світ не лише науковими засобами, а й застосовувати можливості духовного пізнання світу. Йдеться про формування у підростаючого покоління фундаментальних начал, стимулів людського життя та діяльності, в основі яких лежить національна ідея та загальнолюдські християнські цінності.

Пропонований навчально-методичний посібник призначений для учителів загальноосвітніх шкіл, а також розрахований на широке коло читачів. Посібник допоможе здійснювати виховання й навчання молодого покоління та розширення християнського світогляду.