library
Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА » Театр і драматерапія в груповій роботі

Театр і драматерапія в груповій роботі

22.06.2012

Гандзілевська Г. Б. Театр і драматерапія в груповій роботі: [навчально-методичний посібник до вивчення навчальних дисциплін «Психодрама» та «Театр як соціокультурний феномен»] / Г. Б. Гандзілевська. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2009. – 188 с.

У навчально-методичному посібнику зазначені основні вимоги до знань, умінь та навичок студентів щодо навчальних курсів «Психодрама» та «Театр як соціокультурний феномен», подана структура цих навчальних дисциплін, тематичний план та короткий виклад лекційних занять, тематика та рекомендована література до рефератів, зміст та дидактичний матеріал практичних занять, а також питання для самостійної роботи студентів.

Посібник рекомендується для усіх, хто цікавиться питаннями особистісної самореалізації у сфері театрального мистецтва та питаннями нових методів психотерапії, зокрема терапії мистецтвом.