Головна » Фонди та колекції » Колекції

Колекції

Колекція книг проф. Ігоря Демидовича Пасічника — ректора НаУОА, героя України, доктора педагогічних наук, відмінника народної освіти. Колекція представлена виданнями з філософії, психології, релігієзнавства, суспільних, математичних та природничих наук, мистецтва, мовознавства, літератури та історії.

Колекція книг проф. Миколи Павловича Ковальського — заслуженого діяча науки і техніки України, доктора історичних наук, засновника осередку Українського Історичного товариства ім. М. Грушевського на Волині, дійсного члена УВАН у США та УІТ, відомого українського джерелознавця, засновника єдиної наукової школи джерелознавства в Україні, дійсного члена Міжнародної академії слов’янознавства, почесного громадянина м. Острога.

У колекції зберігаються видання з джерелознавства та історіографії України, історії, математики та природничих наук, прикладних наук та медицини, мистецтва та архітектури, мовознавства, художня література.

Колекція книг проф. Петра Михайловича Кралюка — першого проректора з навчально-наукової роботи НаУОА, доктора філософських наук. У колекції наявна література з філософії, релігієзнавства, політології, історії, права та літературознавства.

Колекція книг Мирона Петровича Кушніра — доцента, кандидата медичних наук. Колекція Мирона Петровича представлена виданнями з історії України, релігієзнавства, мистецтва, філософії, етики, зібраннями творів зарубіжних класиків.

Колекція книг Миколи Володимировича Томенка — заступника голови Верховної Ради України. Наявні книги висвітлюють питання політики, культури, філософії, давньої та новітньої вітчизняної літератури, історії.

Колекція книг отця Рафаїла (Романа) Торконяка — доктора теології, ієромонаха, архімандрита. У колекції представлені видання, що висвітлюють питання теології, розвитку культур, мов та літератур слов’янських народів.

Колекція книг проф. Дмитра Власовича Степовика — доктора богословських наук, доктора філософських наук, доктора мистецтвознавства, академіка АН Вищої школи України, професора КПБА УПЦ Київського патріархату, провідного наукового працівника Інституту мистецтвознавства, фольклористики й етнології ім. М. Рильського НАН України.
У колекції представлені праці про історію християнського мистецтва, про українських скульпторів, про релігієзнавство, висвітлені питання філософії, теології та мистецтва.

Колекція книг проф. Джона Карка (США) — виконавчого директора і засновника Комітету допомоги українським сиротам і дітям без батьківської опіки, полковника у відставці американської армії (штат Каліфорнія). У колекції представлені англомовні видання з лінгвістики та мовознавства, а також книги на історичну тематику.

Колекція книг Стефана Сутковського — директора Варшавської камерної опери. В даній колекції представлена література з історії польської музики.

Колекція книг Сергія Штурхецького — журналіста, громадського діяча, науковця. У колекції представлені книги з журналістики, рекламної справи, документознавства та політології.

Колекція книг Віктора Олексійовича Вербича — журналіста газети «Сім’я і Дім», члена Національної спілки письменників та журналістів. У колекції — художні твори українських авторів та публіцистика.

Колекція Павла Матвійовича Радецького — історика-краєзнавця, учасника другої світової війни. У колекції представлені видання з історії, української літератури, енциклопедичні видання з літератури, філософії.

Колекція книг Олександра та Ірени Михалюків (Філадельфія, США). Колекція представлена англомовними виданнями з культурології, теології, мистецтва, історії України, літературознавства, художньою літературою.

Колекція книг доктора Костантина Бризгуна (Торонто, Канада).У колекції представлена література українською та англійською мовами з історії, медицини, географії, теології, економіки, літературознавства.

Колекція книг Михайла Івановича Колоса — судді Конституційного Суду України, доцента, кандидата юридичних наук, викладача НаУОА. Колекція представлена працями з питань юриспруденції, політології, історії.

Колекція книг Юрія Васильовича Бауліна — судді Конституційного Суду України, академіка, доктора юридичних наук. В колекції знаходяться книги з юриспруденції, історії, мовознавства, філософії та релігії.

Колекція книг Олександра Васильовича Скрипнюка — дійсного члена (академіка) Національної академії правових наук України, члена-кореспондента Національної академії педагогічних наук України, доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України. Колекція представлена книгами з питань юриспруденції та політології.

Колекція книг Андрія Фединського(м. Клівленд, США) — директора Українського музею-архіву. У колекції є книги на історичну та релігієзнавчу тематику.

Колекція Івана Зваруна (США). Представлені видання з історії та літературознавства.

Колекція книг Українського історичного товариства (США). Це дарчі примірники Любомира Винара — почесного президента УІГ (США). До колекції входять видання з історії, релігієзнавства, української літератури, а також «Записки НТШ». Головна колекція книг Любомира Винара зберігається в Інституті досліджень української діаспори при НаУОА.

Колекція книг Петра Скорупського — громадського діяча, що займався вивченням історії, політики, теології, медицини, передана для НаУОА його матір’ю — п. Броніславою Скорупською. У колекції зберігаються архівні матеріали, англомовні видання з історії України, релігієзнавства, медицини, політики та прикладних наук, а також енциклопедичні видання.

Колекція книг Володимира Івановича Крекотня — українського літературознавця, доктора філологічних наук. У колекції представлені книги із загальної історії, літературної критики, мовознавства, лінгвістики, культури, бібліотечної справи, теології, естетики, філософії, друкарства, мистецтва, художня література, польськомовна література.

Колекція книг Валерія Полковського (Канада) — доктора філології, лінгвіста, літературознавця. Колекція складається з англомовних та українських видань з мовознавства, літературознавства, лінгвістики, історії України.

Колекція книг академіка НАН України Миколи Григоровича Жулинського — директора Інституту літератури ім.. Т. Г. Шевченка НАН України, українського літературознавця, критика, громадського та політичного діяча. У колекції представлено літературу з філософії, релігієзнавства, політики, економіки, правознавства, мистецтва, мовознавства, літературознавства та літературної критики, української та зарубіжної літератури.

Колекція доктора Якова Гурського (США) — філолога-славіста, багатолітнього професора Сіракузького університету, керівника Департаменту слов’янських мов та літератур, дійсного члена Української вільної академії наук у США та інших міжнародних наукових установ, автора і редактора численних наукових праць.
У колекції представлено енциклопедії універсального змісту, мовознавчі енциклопедії та довідники, багатотомне видання творів Т. Шевченка поч. 60-тих рр. (Чикаго, США), «Кобзар» Т. Шевченка у 3-х томах 1952 — 1953 рр. (Вінніпег, Канада), багатотомне видання «Літопис УПА» (Торонто, Канада), видання з історії України, славістики, мовознавства, літературознавства, музики.

Колекція книг Посольства Російської Федерації в Україні. У колекції зберігаються видання з мовознавства, літературознавства та художня література.

Колекція книг Олександри Ткач (Лесі Богуславець, Австралія). Колекція представлена виданнями з історії і літературознавства.

Колекція Бібліотеки Інституту Святого Івана (Едмонтон, Альберта). Колекція складається з англомовної літератури з історії та літературознавства і англомовних періодичних видань.

Колекція Тараса Даниловича Закидальського (Торонто, Канада) — вченого в галузі філософії, культурології і історії. Колекція представлена виданнями з філософії, історії, релігії та літературознавства.

Колекція книг УМВС в Рівненській області. У колекції є книги з філософії, релігієзнавства, політології, історії, літературознавства та художня література.