library
Головна » Е-ресурси » Ресурси у вільному доступі

Ресурси у вільному доступі

Статистика по Україні:

Публикації Державної Служби Статистики України. Національна, регіональна та галузева статистика

Фінансова звітність банків України

Асоціація Українських Банків. Показники діяльності українських банків

Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України

Міжнародна статистика:

International Monetary Fund. Міжнародний Валютний Фонд

OECD (Organization for Economic Co-operation and Development). Організація Економічного Співробітництва і Розвитку

UN Data. Міжнародні Статистичні Дані

World Health Organization. Світова Організація Охорони Здоров'я

World Bank. Світовий Банк

WTO (World Trade Organization). Світова Організація Торгівлі

Індекси розвитку, демографія та охорона здоров'я:

Index of Economic Freedom. Індекс Економічного Розвитку

Internet Center for Corruption Research. Інтернет Центр Дослідження Корупції

Human Development Reports. Індекс людського розвитку

DHS (Demographic and Health Surveys). Дослідження демографії та охорони здоров'я

International Labour Organization. Міжнародна Організація Праці