Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА

Видавництво Національного університету «Острозька академія»

Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» (м. Острог, 5 жовт. 2021 р.) / ред. кол. : Пасічник І. Д., Попелюшко В. О., Дробуш І. В. — Острог : Вид-во НаУОА, 2021. — 104 с.

Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» (м. Острог, 5 жовт. 2021 р.) / ред. кол. : Пасічник І. Д., Попелюшко В. О., Дробуш І. В. — Острог : Вид-во НаУОА, 2021. — 104 с.

У збірнику публікуються матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» (м. Острог, 5 жовтня 2021 року) на актуальну правову та державну проблематику. Наведені тези та статті науковців будуть цікаві як дослідникам питань історії, права та держави, так і практикам, викладачам, аспірантам та студентам.Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива : збірник матеріалів ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених / ред. колегія : О. Януль, В. Велешко, В. Давидів. — Острог : Вид-во НаУОА , 2021. — Вип. 11. — 66

Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива : збірник матеріалів ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених / ред. колегія : О. Януль, В. Велешко, В. Давидів. — Острог : Вид-во НаУОА , 2021. — Вип. 11. — 66 c.

У збірнику розміщено матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива», що відбулася 28 жовтня 2021 року на базі Національного університету «Острозька академія».

Для науковців, аспірантів та студентів.


Актуальні проблеми кримінального права та процесу : матеріали круглого столу (м. Острог, 11 травня 2021 р.) / ред. кол. : Попелюшко В. О. та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2021. — 70 с.

Актуальні проблеми кримінального права та процесу : матеріали круглого столу (м. Острог, 11 травня 2021 р.) / ред. кол. : Попелюшко В. О. та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2021. — 70 с.

У збірнику публікуються матеріали круглого столу «Актуальні проблеми кримінального права та процесу» (м. Острог, 11 травня 2021 року). Наведені тези висвітлюють важливі питання теорії та практики у галузях кримінального права, кримінального процесу, криміналістики та судової експертизи.

Публікації будуть цікаві як дослідникам, так і практикам, а також викладачам, аспірантам та студентам.


Філософія Романа Інґардена і сучасність : колективна моно графія / за ред. Дмитра Шевчука. — Острог : Вид-во НаУОА, 2021. — 232 с.

Філософія Романа Інґардена і сучасність : колективна моно графія / за ред. Дмитра Шевчука. — Острог : Вид-во НаУОА, 2021. — 232 с.

Книга присвячена ідеям відомого польського філософа Романа Інґардена, представника феноменології і засновника так зв. «другої феноменології». Автори наукових розвідок, поміщених у цьому виданні, аналізують погляди Романа Інґардена, які стосуються проблем зі сфери онтології, епістемології, антропології, естетики, аксіології, філософії літератури. Крім того, у книзі окреслено значення Романа Інґардена для сучасної філософії та здійснено порівняння його поглядів з іншими сучасними філософами – представниками феноменології, Львівсько-Варшавської школи, сучасної семіотики, філософії діалогу та ін. Книга буде цікавою для дослідників сучасної філософії та широкого кола  читачів.


Сучасні тенденції розвитку публічного права : матеріали круглого столу (м. Острог, 21 травня 2021 р.) / за ред. проф. І. В. Дробуш. — Острог : Вид-во НаУОА, 2021. — 162 с.

Сучасні тенденції розвитку публічного права : матеріали круглого столу (м. Острог, 21 травня 2021 р.) / за ред. проф. І. В. Дробуш. — Острог : Вид-во НаУОА, 2021. — 162 с.

У збірнику публікуються матеріали круглого столу « Сучасні тенденції розвитку публічного права» (м. Острог, 21 травня 2021 року) на актуальну державно-правову проблематику. Наведені тези доповідей розкривають сучасний стан та проблематику реформування державно-правових інститутів в контексті сучасної конституційної реформи у світлі євро інтеграційного процесу.


Наш край: історія Волині від найдавніших часів до другої половини ХХ століття : навч. посіб. / за ред. Володимира Марчука. — Острог : Вид-во НаУОА, 2021. — 342 с.

Наш край: історія Волині від найдавніших часів до другої половини ХХ століття : навч. посіб. / за ред. Володимира Марчука. — Острог : Вид-во НаУОА, 2021. — 342 с.

Навчальний посібник містить виклад минулого Волині від праісторії до другої половини ХХ ст. Авторський колектив орієнтувався на потреби сучасної шкільної освіти, тому видання може використовуватися як основний дидактичний матеріал при вивченні шкільних курсів «Рідний край» і як додатковий матеріал із курсу «Історія України», що читаються учням на теренах історичної Волині. Поглибленому вивченню матеріалу сприятимуть подані в тексті мапи, таблиці, а також список рекомендованої літератури.

Для абітурієнтів, студентів, учителів, викладачів, широкого читацького загалу, зацікавленого питаннями минулого історичної Волині.


Пасічник Я. А. Вища математика : підручник / Я. А. Пасічник. — Острог : Вид-во НаУОА, 2021. — 432 с.

Пасічник Я. А. Вища математика : підручник / Я. А. Пасічник. — Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2021. — 432 с.

 

Підручник вміщує теоретичний матеріал з основних розділів вищої математики, достатню кількість зразків розв’язування вправ, які ілюструють цей матеріал, завдання для самостійної роботи та відповіді до них. Рекомендований як підручник студентам вищих навчальних закладів, які здобувають вищу освіту бакалаврського рівня за освітньо-професійними програмами «Економічна кібернетика», «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Комп’ютерні науки», а також за іншими освітніми програмами класичних і технічних університетів, де вища математика є фундаментальною дисципліною.
Студентські наукові записки. Серія «Країнознавство і міжнародний туризм». — Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2021. — Вип. 9. — 160 с.

Студентські наукові записки. Серія «Країнознавство і міжнародний туризм». — Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2021. — Вип.9 — 160 с.

 

Збірник студентських наукових праць містить результати досліджень з країнознавства та міжнародного туризму, що розкривають проблеми європейської інтеграції, відносин його членів з Україною, динаміки розвитку міжнародного туризму як одного з глобалізаційних процесів сучасного світу.
Україна на світовому туристичному ринку: студентський збірник наукових праць / за ред. Сергія Рудька. — Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2021. — 112 с.

Україна на світовому туристичному ринку: студентський збірник наукових праць / за ред. Сергія Рудька. — Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2021. — 112 с.

Збірник містить студентські наукові дослідження, підготовлені слухачами і слухачками університетського курсу «Україна на світовому туристичному ринку». Є частиною мультимедійного студентського проєкту, у межах якого також створено цикл відеопрезентацій на Youtube-каналі про сучасні види туризму в Україні.

В опублікованих статтях розкрито сучасний стан і динаміку розвитку українського туристичного ринку, місце України на світовому ринку туризму, актуальні проблеми і тенденції таких видів туризму, як: лікувально-оздоровчий, спортивний, діловий, релігійний і паломницький, темний та енотуризм. Особливістю збірника є те, що кожна публікація містить QR-код із лінком на відео на YouTube, яке аудіовізуально доповнює текст.