library
Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА

Видавництво Національного університету «Острозька академія»

25.11.2022

Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. інт.-конф. (м. Острог, 21 жовт. 2022 р.). — Острог : Вид-во НаУОА, 2022. — 364 с.

У тезах Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції розкрито питання розвитку фінансово-кредитних відносин в ринкових умовах, фінансово-бюджетного механізму та його впливу на розвиток економіки, податків та податкової політики у фінансовій системі країни, фінансів суб’єктів господарювання, економічних відносин України в глобалізаційних процесах.

01.11.2022

Студентські наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» / ред. кол. : А. О. Худолій, І. В. Ковальчук. — Острог : Вид-во НаУОА. — Вип. 16. — 2022. — 86 с

У збірнику містяться статті студентів та молодих науковців, присвячені проблемам інформаційної війни та засобам пропагандистського впливу Російської Федерації проти України. Збірник рекомендовано студентам-філологам, політологам та всім, хто цікавиться проблемами інформаційної війни РФ проти України.

01.11.2022

Худолій А. Інформаційна війна 2014–2022 рр. : монографія. / Анатолій Худолій. — Острог : Вид-во НаУОА, 2022. — 208 с.

У монографії досліджено теоретичні, методологічні та практичні аспекти інформаційної війни РФ проти України. Розкрито зміст фейків, меседжів і наративів, спрямованих проти України упродовж 2014–2022 рр., їхню роль у конвенційній війні РФ. Розглянуто вербальні маніпуляції, їхні комунікативні та когнітивні засади. Увагу зосереджено на структурі інформаційного впливу, інструментах інформаційної війни, комунікативних і когнітивно-психологічних особливостях системи інформаційного впливу. Книга може бути корисною для всіх, хто цікавиться питаннями інформаційної війни, інформаційно-психологічними операціями, роллю ЗМІ у інформаційному протиборстві, внутрішньою та зовнішньою політикою воюючих сторін, військовими конфліктами.

18.10.2022

Августюк М. М. Методичні поради до підвищення рівня емоційного інтелекту в здобувачів вищої освіти / Августюк Марія Миколаївна. — Острог : Вид-во НаУОА, 2022. — 94 с.

Методичні поради призначені для здобувачів вищої освіти, викладачів та психологів, а також усіх суб’єктів пізнавальної діяльності, які працюють з інформацією. У порадах висвітлено теоретико-методологічні засади вивчення чинників емоційного інтелекту, окреслено можливі шляхи встановлення та підвищення рівня емоційного інтелекту студентів.

18.10.2022

Августюк М. М. Методичні поради до підвищення точності метакогнітивного моніторингу навчальної діяльності в здобувачів вищої освіти засобами емоційного інтелекту / Августюк Марія Миколаївна. — Острог : Вид-во НаУОА, 2022. — 78 с.

Методичні поради призначені для здобувачів вищої освіти, викладачів та психологів, а також усіх суб’єктів пізнавальної діяльності, які працюють з інформацією. У порадах висвітлено теоретичний аспект вивчення взаємозв’язку емоційного інтелекту з основними характеристиками метапізнання в навчальній діяльності студентів, окреслено можливі шляхи підвищення точності метакогнітивного моніторингу навчальної діяльності в студентів засобами емоційного інтелекту.

18.10.2022

Августюк М. М. Методичні поради до підвищення точності метакогнітивного моніторингу навчальної діяльності в здобувачів вищої освіти / Августюк Марія Миколаївна. — Острог : Вид-во НаУОА, 2022. — 132 с.

Методичні поради призначені для здобувачів вищої освіти, викладачів та психологів, а також усіх суб’єктів пізнавальної діяльності, які працюють з інформацією. У порадах висвітлено теоретичний аспект вивчення чинників точності метакогнітивного моніторингу, окреслено можливі шляхи підвищення точності метакогнітивного моніторингу навчальної діяльності в студентів, зокрема, наведено приклади практичних методів підвищення точності метакогнітивного моніторингу у вигляді опитувальників та тренінгових занять.

26.09.2022

Студентські наукові записки. Серія «Країнознавство і міжнародний туризм». — Острог : Вид-во НаУОА, 2022. — Вип. 10. — 144 с.

Збірник студентських наукових праць містить результати досліджень з країнознавства та міжнародного туризму, що розкривають проблеми європейської інтеграції, безпеки Європейського Союзу, відносин його членів з Україною, динаміки розвитку міжнародного туризму як одного з глобалізаційних процесів сучасного світу.

26.09.2022

Студентські наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» / ред. кол. : А. О. Худолій, І. В. Ковальчук. — Острог : Вид-во НаУОА , 2022. — Вип. 15. — 138 с.

У збірнику містяться статті студентів та молодих науковців, присвячені проблемам мовознавства, перекладознавства, літературознавства та методики викладання. Збірник рекомендується студентам-філологам та всім, хто цікавиться філологічною наукою.

26.09.2022

Наукові записки студентів та аспірантів. Серія «Міжнародні відносини» / ред. кол. : Д. Васильєва, Д. Фоменюк, В. Ткачова. — Острог : Вид-во НаУОА, 2022. — Вип. 7. — 156 с.

Збірник присвячений актуальним питанням сучасних міжнародних відносин, зовнішньої політики держав світу, національної та міжнародної безпеки. У ньому представлено наукові праці студентів та аспірантів Національного університету «Острозька академія» та інших ЗВО України.

26.09.2022

Студентські наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Соціогуманітарні науки» / укл. З. В. Столяр. — Острог : Вид-во НаУОА, 2022. — Вип. 1(13). — 158 с.

До збірника ввійшли статті здобувачів вищої освіти Навчально-наукового інституту соціально-гуманітарного менеджменту, присвячені проблемам української лінгвістики, гендерних досліджень, психології, педагогіки, філософії, культурології. Для науковців, викладачів, здобувачів вищої освіти й усіх тих, хто цікавиться соціогуманітарними науками.