Головна » Бібліотека » Бібліотека рекомендує

Бібліотека рекомендує

18.06.2015

Олександр Глотов. Філологічні нариси (російською та українською мовами)

Олександр Глотов. Філологічні нариси (російською та українською мовами)
Збірка статей, написаних у 1997-2015 роки та опублікованих у наукових та популярних виданнях України, Росії, Польщі, Білорусі та Ізраїлю.
27.05.2015

Нариси воєнно-політичної історії України

Нариси воєнно-політичної історії України
У нарисах висвітлено головні етапи воєнно-політичної історії України з часів Київської Русі до середини ХХ ст., простежено розвиток ідеї державотворення. Окремо представлено внесок у становлення і поступ вітчизняної військової справи видатних військових діячів.
18.05.2015

Формування стратегій позиціювання продукції аграрних підприємств на вітчизняному та світовому ринках

Формування стратегій позиціювання продукції аграрних підприємств на вітчизняному та світовому ринках
Сьогодні ми рекомендуємо Вашій увазі монографію «Формування стратегій позиціювання продукції аграрних підприємств на вітчизняному та світовому ринках» кандидата економічних наук, доцента кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу, декана економічного факультету НаУОА, Людмили Василівни Козак.
08.05.2015

WHISPERS IN THE DARKNESS by SAM and ANNA GOLDENBERG

WHISPERS IN THE DARKNESS by SAM and ANNA GOLDENBERG
Книга Сема та Анни Голденберг розповідає про долю європейських родин, що проживали на окупованій нацистами території Рівненщини в 1942 році. Йдеться про євреїв, яких переховувала чеська родина Кучерів під час Голокосту. Детально описано долі не лише євреїв, але й чехів та українців, що проживають в с. Варковичі, м. Острог, м. Дубно, м. Рівне тощо.
17.04.2015

Право церкви в історико-канонічному дискурсі

Право церкви в історико-канонічному дискурсі
Сьогодні ми рекомендуємо Вашій увазі навчальний посібник доктора історичних наук, професора Сергія Івановича Жилюка «Право церкви в історико-канонічному дискурсі».
16.04.2015

Всеукраїнська православна автокефальна синодальна церква

Всеукраїнська православна автокефальна синодальна церква
Рекомендуємо Вашій увазі монографію доктора історичних наук, професора Сергія Івановича Жилюка «Всеукраїнська православна автокефальна синодальна церква».
16.03.2015

Загальне адміністративне право

Загальне адміністративне право
Посібник «Загальне адміністративне право» розроблено у співавторстві провідними фахівцями у галузі адміністративного права, професорами юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Романом Сергійовичем Мельником та Володимиром Михайловичем Бевзенком. Цінність даного посібника полягає в тому, що його побудова і текстове наповнення обумовлені сучасними українською та європейською доктринами адміністративного права.
16.03.2015

Кримінальне право

Кримінальне право
Цей посібник став результатом роботи Координатора проектів ОБСЄ, що з 2005 року здійснює моніторинг за вищою юридичною освітою в Україні. Його автори бачать посібник з кримінального права не як звід правил, що закріплюють перелік заборонених під загрозою покарання діянь, не як постатейний переказ Кримінального кодексу, не як збірку складних наукових проблем з кримінального права (які зрозумілі лише вузькому колу спеціалістів), але й не як дитячий комікс.
16.03.2015

Кримінальний процес

Кримінальний процес
У навчальному посібнику оригінально викладені основні поняття кримінального процесу. Його автори застосовують інноваційні підходи до викладання кримінального процесу, що ґрунтуються на ідеї запровадження європейських правових цінностей у сфері кримінального судочинства в український освітній простір, а відтак – у свідомість майбутніх вітчизняних правників.
01.12.2014

Медична психологія

Медична психологія
Рекомендуємо Вашій увазі підручник «Медична психологія» за загальною редакцією доктора психологічних наук, професора С. Д. Максименка. Це видання вирізняється з-поміж інших підручників, присвячених медичній психології, висвітленням усіх основних розділів галузі з позиції цілісної особистості, невід’ємними ознаками якої автори називають унікальність, активність, відкритість, вираження, саморозвиток та саморегуляцію.