Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА

Видавництво Національного університету «Острозька академія» Підписатись на новини видавництва ОА RSS

Словотворчість сучасних поетів Рівненщини

Максимчук В. В. Словотворчість сучасних поетів Рівненщини : монографія / В. В. Максимчук ; за ред. Г. М. Вокальчук. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2015. – 386 с. – (Лексикографічна серія “Українська індивідуально-авторська неографія” ; вип. 7).

У монографії проаналізовано семантичну, лексико-граматичну структуру лексичних новотворів поетів Рівненщини середини ХХ – початку ХХІ сторіч. Описано семантичні особливості інновацій, що містять етнокультурні знаки як специфічні виразники локальної мовно-поетичної картини світу. На основі історії розвитку літератури Рівненщини й еволюції словотворчості українських поетів ХХ ст. запропоновано періодизацію індивідуально-авторської номінації в поезії рівненських письменників, виявлено основні тенденції в конструюванні інновацій упродовж кожного хронологічного відтинку. Уперше в українському (і слов’янському загалом) мовознавстві укладено словник новотворів поетів одного територіального угруповання (описано понад 5200 одиниць).

Для науковців, викладачів, учителів-словесників, аспірантів і студентів філологічних спеціальностей ВНЗ та всіх, хто цікавиться проблемами збагачення українського поетичного лексикону.


Сімейне право

Лідовець Р. А. Сімейне право : навчально-методичний посібник / Р. А. Лідовець. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – 114 с.

У навчально-методичному посібнику вміщено матеріали, необхідні для проведення семінарських занять із курсу «Сімейне право». Наведено методичні рекомендації до вивчення основних тем дисципліни: поняття, предмет, принципи і система сімейного права; шлюб, припинення шлюбу, визнання шлюбу недійсним; особисті права та обов’язки подружжя, правовий режим майна подружжя; права та обов’язки подружжя щодо утримання; визначення походження дитини, особисті немайнові права та обов’язки батьків і дітей; майнові правовідносини батьків і дітей; влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування; права та обов’язки інших членів сім’ї та родичів. Наведено списки рекомендованих джерел, задачі, питання для самостійної роботи. За змістом навчально-методичний посібник відповідає програмі курсу «Сімейне право».

Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів.


Острозький культурний центр та становлення Києво- Могилянської академії

Кралюк П. М. Острозький культурний центр та становлення Києво- Могилянської академії : монографія / П. М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – 240 с.

У монографії розглянуто діяльність Острозького культурного центру, зокрема Острозької академії, друкарні, гуртка вчених, які готували Острозьку Біблію. Показано як ця діяльність посприяла розвитку культурного життя в Києві на початку XVII століття й становлення Києво-Могилянської академії.

Розраховано на викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться питаннями української культури.


Під знаком Криму (українська література ХІХ і першої третини ХХ сторіч)

Кочерга С. О. Під знаком Криму (українська література ХІХ і першої третини ХХ сторіч) : навчальний посібник / С. О. Кочерга. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – 202 с.

Посібник містить матеріали курсу, зосередженого на вивченні літературного кримознавства як геокультурного і геопоетичного явища. Охоплює доробок українських письменників ХІХ і першої третини ХХ сторіч, життя і творчість яких тісно пов’язані з Південним узбережжям півострова. Основну увагу приділено візії «богоданного краю» (Леся Українка) в національному письменстві. У посібнику подано маловідомі факти, деякі з них почерпнуто з кримських архівів і музейних фондів. Підготовлено до друку за сприяння онлайн-проекту «Освіта для Криму».

Для викладачів, студентів та широкого загалу, який поділяє тезу «Крим – це Україна».


Текстознавство. Курс лекцій

Супрун В. М. Текстознавство. Курс лекцій : навчальний посібник / В. М. Супрун. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – 100 с.

У навчальному посібнику запропоновано лекційний матеріал з курсу «Текстознавство», який передбачає розгляд тексту з комунікативних позицій сучасного журналістикознавства. Репрезентоване у виданні міждисциплінарне тлумачення тексту дозволяє наблизитися до розуміння його місця та значення в соціокомунікаційному процесі.

Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів гуманітарного профілю, аспірантів, учителів, а також усіх, хто цікавиться теорією тексту.


Филологические очерки

Глотов А. Л. Филологические очерки / А. Л. Глотов. – Острог, 2015. – 316 с.

Сборник статей в основном публицистической направленности, посвященных различным вопросам мировой, русской и украинской литературы, а также актуальным проблемам современного языкознания.

Предназначен студентам и преподавателям, учителям и ученикам, всем, кто не равнодушен к идее гуманитарного освоения действительности.