Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА

Видавництво Національного університету «Острозька академія» Підписатись на новини видавництва ОА RSS

Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : збірник наукових праць за матеріалами IV Міжнародної науково-практичної конференції (18 вересня 2020 р., м. Острог) / за заг. ред. д.ю.н. Романова М. С. — Острог : Вид-во Націо

Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : збірник наукових праць за матеріалами IV Міжнародної науково-практичної конференції (18 вересня 2020 р., м. Острог) / за заг. ред. д.ю.н. Романова М. С. — Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2020. — 252 с.

Збірник матеріалів конференції присвячений розгляду проблем імплементації Закону «Про національну безпеку України», розвитку системи цивільного демократичного контролю над сектором безпеки та суб’єктів сектору безпеки і оборони в контексті євроатлантичної інтеграції України, актуальним питанням гібридної війни, освіти і науки у сфері національної безпеки.

Видання розраховане на широке коло фахівців, експертів і вчених у сфері національної та міжнародної безпеки.


Кудінов С. С. Основи терорології : навч. посіб. / Кудінов Сергій Сергійович, Рижов Ігор Миколайович, Романов Микола Степанович. — вид. 2-ге доп. — Острог : Вид-во НаУОА, 2021. — 230 с.

Кудінов С. С. Основи терорології : навч. посіб. / Кудінов Сергій Сергійович, Рижов Ігор Миколайович, Романов Микола Степанович. — вид. 2-ге доп. — Острог : Вид-во НаУОА, 2021. — 230 с.

У посібнику досліджено теоретичні проблеми формування теророгенності соціальних систем і базові концепти антитерористичної безпеки.

Призначено для суб’єктів боротьби з тероризмом, правоохоронних та інших органів державної влади, закладів освіти.

Друкується в авторській редакції.


Essential Phrasal Verbs. A Complete Manual of English Phrasal Verbs for Ukrainian Learners of English : навч. посіб. /  Karen J. Eicher, Oksana Yu. Kostiuk. — Острог : Вид-во НаУОА, 2021. — 208 с.

Essential Phrasal Verbs. A Complete Manual of English Phrasal Verbs for Ukrainian Learners of English : навч. посіб. / Karen J. Eicher, Oksana Yu. Kostiuk. — Острог : Вид-во НаУОА, 2021. — 208 с.

Навчальний посібник “Essential Phrasal Verbs. A Complete Manual of English Phrasal Verbs for Ukrainian Learners of English” з навчальної дисципліни «Англійська мова» рекомендовано студентам, які вивчають англійську мову у закладах вищої освіти України. Посібник складається з 18-ти розділів, що можуть стати основою для 18-тижневого курсу вивчення фразових дієслів та словника, у якому подано значення кожного фразового дієслова, його переклад, відповідні приклади англійською мовою, перекладені українською мовою.


Біостатистичні методи аналізу інформації : навч.-метод. посіб. для самостійної підготовки до практичних занять з навчальних дисциплін «Біостатистика», «Науково-доказова практична діяльність у громадському здоров’ї» / укл. Лях Юрій Єремійович, Гур’янов Віт

Біостатистичні методи аналізу інформації : навч.-метод. посіб. для самостійної підготовки до практичних занять з навчальних дисциплін «Біостатистика», «Науково-доказова практична діяльність у громадському здоров’ї» / укл. Лях Юрій Єремійович, Гур’янов Віталій Григорович, Лях Марина Володимирівна, Войнаровський Анатолій Миколайович. — Острог : Вид-во НаУОА, 2020. — 178 с.

В основу навчально-методичного посібника було покладено «Методичні вказівки із самостійної підготовки до практичних занять з біостатистики для студентів медичних факультетів Донецького національного медичного університету», розроблені професором Ляхом Ю. Є. і доцентом Гур’яновим В. Г. (Донецьк, 2012).

Посібник адаптований до більшості тем практичних занять з сучасної біостатистики, доказових методів дослідження, методології наукових досліджень, доказового громадського здоров’я, які читаються на кафедрі громадського здоров’я відповідно до робочих планів підготовки бакалавра (галузь знань: 22 – Охорона здоров’я, спеціальність: 229 – громадське здоров’я).

При підготовці до практичних занять посібник дозволить студентам визначити їх мету, ознайомитись з ходом виконання навчальних завдань. У посібнику наведено перелік основних теоретичних питань та рекомендованої літератури. Граф логічної структури теми та алгоритми аналізу даних сприяють засвоєнню студентами розділів навчальної теми в їх логічному зв’язку.

В якості основного статистичного інструментарію використовувався широко доступний авторський пакет MedStat (Лях Ю. Є, Гур’янов В. Г).


Lazarowycz O. Uczymy sie pisac poprawnie / Olga Lazarowycz, Halina KrajczynskaI. — Іwano-Frankiwsk ; Ostrog, 2021. —118 с.

Lazarowycz O. Uczymy sie pisac poprawnie / Olga Lazarowycz, Halina KrajczynskaI. — Іwano-Frankiwsk ; Ostrog, 2021.— 118 с.

Навчально-методичний посібник з польської орфографії «Uczymy sie pisac poprawnie» призначений для студентів філологічних та нефілологічних спеціальностей, а також всім, хто прагне вивчити орфографію польської мови.


 Гуманітарне поле гендерних досліджень : колективна монографія / за ред. Марії Петрушкевич. — Острог : Вид-во НаУОА, 2021. — 120 с.

Гуманітарне поле гендерних досліджень : колективна монографія / за ред. Марії Петрушкевич. — Острог : Вид-во НаУОА, 2021. — 120 с.

У колективній монографії представлене широке коло проблем з різних галузей науки: культурології, історії, дослідження масових комунікацій, соціології, релігієзнавства, філософії, всі вони об’єднані антропологічною проблематикою. Особливістю даного видання є його різноспрямованість, вербалізація актуальних проблем усної історії, онлайн­активізму, урбаністичних студій. Одне із завдань монографії – зробити видимими, підтримати дослідження молодих науковиць. Авторки доводять, що антропологічна проблематика безпосередньо пов’язана із гендерними та феміністичними питаннями. Матеріали видання можуть стати у нагоді усім, кому не байдужий розвиток культури та суспільства, феміністичної та гендерної теорії.