Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА

Видавництво Національного університету «Острозька академія» Підписатись на новини видавництва ОА RSS

Основи християнської етики. Ісус Христос – ідеал для наслідування

Основи християнської етики. Ісус Христос – ідеал для наслідування: Хрестоматія: 7 клас / Упорядник І. Є. Мазур. – Острог: Видавництво Національнрого університету «Острозька академія», 2012. – 330 с.

Хрестоматія є частиною навчально-методичного комплексу з курсу “Основи християнської етики” для 7 класу. У ній подано твори відомих українських поетів і письменників з морально-етичної тематики. Призначена для вчителів християнської етики, учнів загальноосвітніх шкіл, а також усіх, хто цікавиться проблемами духовно-морального виховання.


Compréhension orale en dialogues

Ковальчук І. В., Білецька С. М., Луценко Ю. А. Compréhension orale en dialogues. Навчальний посібник / І. В. Ковальчук, С. М. Білецька, Ю. А. Луценко. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – 312 с.

Навчальний посібник для студентів, що навчаються за мовними спеціальностями у класичному або педагогічному університеті і по завершенні курсу навчання отримують кваліфікацію викладача іноземної мови, перекладача. Він відповідає вимогам, що висуваються до рівнів володіння іноземною мовою А1-В1, згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти вивчення, оцінювання. Посібник може бути використаний в аудиторній і самостійній робі.


Психологія релігії

Матласевич О. В. Психологія релігії: [навчальний посібник] / О. В. Матласевич. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – 350 с.

На основі аналізу психологічних особливостей релігійних явищ у навчальному посібнику розкрито психологічний зміст релігійної віри, як опори людських прагнень і потреб, моралі та культу; показано вплив світових релігій на світогляд, психічне здоров’я і етику сучасної людини. Розглянуто предмет, історію становлення та основні напрями сучасної психології релігії. Адресований студентам, аспірантам психологічних і релігієзнавчо-філософських спеціальностей, практичних психологів, соціальних працівників, а також усім, хто за родом своєї діяльності прагне ефективно взаємодіяти з людьми різних переконань.


Народ и власть в русской истории

Малиновский И. А. Народ и власть в русской истории / Под редакцией и с предисловием В. А. Попелюшко. – Острог: Издательство Национального университета «Острожская академия», 2012. – 92 с.

В монографии дан краткий, но глубокий и содержательный анализ развития взаимных отношений народа и власти в государственных образованиях восточных славян от их древнейшего общественного строя к началу XX в., к 1905 г. включительно. Рассчитана на юристов, историков, политиков, а также может быть интересна широкому кругу читателей.


Безпосередня участь громадян у місцевому самовряду­ванні: вітчизняна практика і перспективи

Пінчук С. А. Безпосередня участь громадян у місцевому самоврядуванні: вітчизняна практика і перспективи [Текст]: монографія / С.А. Пінчук. - Острог: ІГСУ, Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. - 176 с. (Серія «Громадянське суспільство», Випуск 2).

Монографія присвячена застосуванню різноманітних форм та механізмів безпосередньої участі громадян у процесі місцевого самоврядування, аналізу практичного використання законодавчо закріплених форм безпосередньої участі громадян у розробці та реалізації суспільно важливих рішень і вивченню нових, перспективних мехінізмів залучення громадян до вирішення місцевих проблем, що вже реалізуються на практиці у діяльності територіальних громад України. Для викладачів, науковців, політиків, державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування і всіх, хто цікавиться проблемами розвитку місцевого самоврядування.


Древнейшая русская аристократия

Малиновский И. А. Древнейшая русская аристократия / Под редакцией и с предисловием В. А. Попелюшка. - Острог: Издательство Национального университета «Острожская академия», 2012. - 32 с.

Предлагаемый читателю очерк представляет начало задуманного автором исследования по истории общественных классов восточных славян, которое завершится написанием крупной монографии, изданной в 1929 г. в Киеве на украинском языке, - «Стародавній державний лад східних слов’ян і його пізніші зміни». Здесь же автор повествует о первоначальном расслоении древних славян на богатых и бедных, причинах такого расслоения, о нравственных качествах первых русских светских и духовных аристократов. Рассчитана на историков, юристов и может быть интересна широкому кругу читателей.