Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА

Видавництво Національного університету «Острозька академія» Підписатись на новини видавництва ОА RSS

Лізинг як форма інвестування оновлення основного капіталу сільськогосподарських підприємств

Галецька Т. І. Лізинг як форма інвестування оновлення основного капіталу сільськогосподарських підприємств: монографія / Т. І. Галецька. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – 244 с.

У монографії обґрунтовано напрями суттєвого розширення використання лізингу в інвестиційній діяльності сільськогосподарських підприємств на основі підвищення його ефективності та удосконалення економічних взаємовідносин між учасниками цього процесу через поглиблення теоретичного пізнання його суті, уточнення оцінок економічної ефективності та забезпечення державою умов для ширшого його використання.

Адресована спеціалістам агропромислової сфери та фінансового сектора, науковим працівникам, викладачам та аспірантам, студентам.


Історія храму Св. Федора Острозького

Бондарчук В., Бондарчук Я. Історія храму святого Федора Острозького. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2008. – 112 с.

У книзі висвітлюються різні періоди історії храму: від 1750 р., коли у храмі розміщувався костел св. Трійці братів-капуцинів, до сьогодення, коли храм став діючою церквою Київського патріархату. Особлива увага приділяється періоду 1867-1937 рр., коли храм був православною церквою Кирила і Мефодія.

Головна ідея книги – толерантне взаємовідношення різних релігійних концепцій. Призначена для широкого кола читачів.


Біблія на уроках біології

Опанасюк Г.С. Біблія на уроках біології / Укладач Г.С. Опанасюк. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2009. – 98 с.

Уроки та фрагменти уроків, які вміщені у нашому посібнику, є спробою показати, що вчитель може подавати альтернативні матеріалістичні і креаційні погляди на походження світу. Сучасні методи і принципи навчання дають змогу вчителю запропонувати учням варіанти уроків і різноманітні способи використання біблійних матеріалів на уроках біології.


Відродження національної духовності засобами фізики та астрономії в школі

Відродження національної духовності засобами фізики та астрономії в школі. Навчально-методичний посібник / Укладач: Л. Л. Шумра. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2009. – 278 с.

Сучасні реалії вимагають поглиблення знань учнів при вивченні фізики та астрономії в середній загальноосвітній школі. Головна мета освіти зводиться не лише до набуття об'єму знань, умінь і навичок, визначених програмою, а й у розвитку активного творчого мислення, яке спонукатиме особистість пізнавати світ не лише науковими засобами, а й застосовувати можливості духовного пізнання світу. Йдеться про формування у підростаючого покоління фундаментальних начал, стимулів людського життя та діяльності, в основі яких лежить національна ідея та загальнолюдські християнські цінності.

Пропонований навчально-методичний посібник призначений для учителів загальноосвітніх шкіл, а також розрахований на широке коло читачів. Посібник допоможе здійснювати виховання й навчання молодого покоління та розширення християнського світогляду.


Історичне краєзнавство: навчальний посібник

Близняк М. Історичне краєзнавство: навчальний посібник / М. Близняк. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – 236 с.

Пропонований посібник розкриває основні напрямки розвитку національного краєзнавства з найдавніших часів до сьогодення. Подано загальні тенденції поступу шкільного краєзнавства і його роль в освітньому та державотворчому процесах. Простежено формування Волині як регіону, висвітлено історію краю від найдавніших часів до кінця XVIII ст., коли він був включений до складу Російської імперії. Висвітлено здобутки і втрати волинян під час Української національно-визвольної революції середини XVII ст. під проводом Б. Хмельницького. Представлений соціально-економічний розвиток краю, охарактеризовано його культуру. Окремо увагу присвячено епосі «Волинських Афін» – часу розквіту національної освіти, культури та мистецтва в другій половині XVI ст., коли центром означених процесів став Острог на Волині.

Для викладачів, студентів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться минулим України, Волині та Острога.