Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА

Видавництво Національного університету «Острозька академія» Підписатись на новини видавництва ОА RSS

Конституційне (державне) право зарубіжних країн

Мартинюк Р. С. Конституційне (державне) право зарубіжних країн. Загальна частина. Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2007. – 220 с.

У навчальному посібнику висвітлено основи конституційного (державного) права зарубіжних країн, насамперед високорозвинених; розглянуті такі ключові конституційно-правові інститути як основи зарубіжного конституціоналізму, права людини, вибори і референдум, парламентаризм, президенціалізм, інститут виконавчої влади, розкрито питання про основи організації судової влади, форму правління та форму державного устрою в зарубіжних країнах, місцеве самоврядування; проаналізовано основні тенденції й особливості конституційного розвитку відповідних зарубіжних країн. Окрему увагу приділено проблематиці конституційно-правової відповідальності вищих органів державної влади та їх посадових осіб. Виклад матеріалу збагачений елементами конституційно-правової аналітики, автор порушує низку актуальних для сучасної державно-правової науки питань.


Матеріали науково-практичної конференції

Матеріали науково-практичної конференції «Парадигма творення в сучасній науці: на шляху до інтегрованого світогляду». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – Випуск 2. – 644 с.

У збірці вміщено праці Міжнародної науково-практичної конференції «Парадигма творення в сучасній науці: на шляху до інтегрованого світогляду», що відбулася у Національному університеті «Острозька академія» 28 – 29 листопада 2008 р. Авторами доповідей стали фахівці з різних галузей, зокрема, богослов'я, релігієзнавства, біології, інформатики, фізики, освіти і філософських наук. Спектр думок і вірувань учасників конференції – від прибічників Біблійної концепції творення до прихильників матеріалістичного вчення макроеволюції. Переважна більшість учасників конференції переконана у перспективності парадигми Творення, що інтегрує зусилля теологів, вчених різних галузей і освітян в намаганні глибше пізнати світ і вкоренити принципи Християнської моралі в життя людей, особливо молодих.

Збірка праць науково-практичної конференції призначена для науковців, педагогів і всіх тих, хто цікавиться проблемами буття людини і Всесвіту.


Мелетій Смотрицький і українське духовно-культурне відородження кінця XVI –  початку XVII ст.

Кралюк П.М. Мелетій Смотрицький і українське духовно-культурне відородження кінця XVI – початку XVII ст. – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2007. – 208 с.

У монографії розглядається діяльність та творчість видатного українського письменника-полеміста, вченого-філолога й церковного діяча Мелетія Смотрицького. Показано його місце в тих непростих соціокультурних процесах, що іменуються українським Відродженням кінця XVI – початку XVII ст. У книзі як додатки вміщені уривки з полемічних творів М. Смотрицького в перекладах М. Грушевського.


Реліквія

Кралюк П. Реліквія: [роман] / Петро Кралюк. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – 290 с.

Чому на відомому портреті князь Василь-Костянтин Острозький зображений не із символом влади, а з грошима у руках? Цю загадку не можуть відгадати дослідники. Свою несподівану версію подає Петро Кралюк у романі «Реліквія». Перед очима читачів проходять шість останніх днів життя можновладця, коли художник малює його портрет. За цей час князь, який став своєрідною людиною-епохою, пригадує найяскравіші епізоди свого життя.

Написаний на основі документальних матеріалів, роман розрахований на широке коло читачів.


Василь Суразький: апологія православної традиції

Кралюк П. М., Якубович М. М. Василь Суразький: апологія православної традиції / П. М. Кралюк, М. М. Якубович. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – 212 с.

Монографію присвячено маловідомим сторінкам творчості українського полеміста і богослова Василя Суразького (сер. 50-х рр. XVI ст. – між 1604 – 1608 рр.). Висвітлено специфіку православного традиціоналізму на українських землях, показано фундаментальні особливості світогляду мислителя в контексті автохтонних рис української філософської думки. Досліджено значення творів Василя Суразького для розвитку православної апологетики в Україні та Московії. У монографії як додаток здійснено перевидання тексту «Книги про єдину істинну православну віру».

Видання орієнтоване на науковців, богословів, викладачів, студентів, а також усіх, хто цікавиться визначними здобутками української філософської культури.


Ян Лятос: ренесансна філософія та наука на українських землях

Кралюк П. М., Якубович М. М. Ян Лятос: ренесансна філософія та наука на українських землях / П. М. Кралюк, М. М. Якубович. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – 144 с.

Презентоване видання – перша в українській та зарубжній науці монографія, присвячена творчості польсько-українського вченого Яна Лятоса (1539 – 1608 рр.) – найбільш послідовного критика календарної реформи папи Григорія ХІІІ. Емігрувавши в 1598 році до Острога, Ян Лятос продовжував роботу над астрономічними, астрологічними та математичними дослідженнями, які викликали резонанс у Речі Посполитій та далеко за її межами. У монографії висвітлено специфіку наукових поглядів Яна Лятоса, простежено їхній зв'язок із творчим доробком інших ренесансних авторів. У якості додатку представлено критичне видання та переклад твору «Прогностикон» (1594 р.).

Видання орієнтоване на науковців, богословів, викладачів, студентів, а також усіх, хто цікавиться визначними здобутками українського Ренесансу.