Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА

Видавництво Національного університету «Острозька академія» Підписатись на новини видавництва ОА RSS

Практикум із «Зарубіжної літератури»

Зелінська Л. В. Практикум із «Зарубіжної літератури». Анотації лекцій, плани практичних занять, наукові матеріали з коментарями, комплекси завдань для самостійної роботи для студентів ІІ курсу / Л.В. Зелінська. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька aкадемія», 2013. – 98 с.

Посібник призначений для безпосередньої підготовки до практичних занять із курсу «Зарубіжна література». Практикум містить анотації лекцій, плани практичних занять, наукові матеріали з коментарями, комплекси завдань для самостійної роботи для студентів ІІ курсу.


Практикум із «Зарубіжної літератури»

Зелінська Л. В. Практикум із «Зарубіжної літератури». Анотації лекцій, плани практичних занять, наукові матеріали з коментарями, комплекси завдань для самостійної роботи для студентів ІІІ курсу / Л.В. Зелінська. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька aкадемія», 2013. – 110 с.

Посібник призначений для безпосередньої підготовки до практичних занять із курсу «Зарубіжна література». Практикум містить анотації лекцій, плани практичних занять, наукові матеріали з коментарями, комплекси завдань для самостійної роботи для студентів ІІІ курсу.


Шість днів творення світу (синтез релігійних та наукових концепцій)

Бондарчук Я. В. Шість днів творення світу (синтез релігійних та наукових концепцій): [монографія] / Я. В. Бондарчук. – Острог: ІГСУ, Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2013. – 152 с. (Серія «Медіа-текст в системі культури». Випуск 1).

У монографії проаналізовано різні підходи до вирішення проблеми походження світу і людини з позицій природного еволюціонізму, креаціонізму Молодої Землі та креаціонізму Старої Землі. Шляхом співвіднесення біблійного тексту та даних природничих наук визначено, на який приблизно проміжок часу припадав кожний «день творення» світу.Для культурологів, релігієзнавців, усіх, хто цікавиться проблематикою наукових та релігійних теорій походження світу.


Електоральна громадська думка в Україні: сутність, детермінанти поставання та шляхи посилення дієвості

Прасюк О.В. Електоральна громадська думка в Україні: сутність, детермінанти поставання та шляхи посилення дієвості: [монографія] / О.В. Прасюк. – Острог: ІГСУ, Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – 180 с. (Серія «Громадянське суспільство», Випуск 5).

Монографія присвячена концептуалізації поняття «електоральна громадська думка» як специфічного вияву громадської думки, локалізованого вирішенням проблем формування органів державної і муніципальної влади. В монографії використано системний підхід до вивчення електоральної громадської думки, оскільки увагу сконцентровано не лише на структурних елементах досліджуваного феномену, але й на суспільно-політичному контексті, в якому відбувається її формування. Для викладачів, студентів, науковців і практиків – усіх, хто цікавиться питаннями формування громадської думки та виборчим процесом.


Професійна самосвідомість: теорія та практика формування у ВНЗ

Каламаж Р. В. Професійна самосвідомість: теорія та практика формування у ВНЗ: [навчально-методичний посібник] / Р. В. Каламаж. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – 148 с.

У навчально-методичному посібнику розкрито зміст понять професійної самосвідомості та професійної Я-концепції, здійснено структурно-функціональний аналіз професійної самосвідомості, розглянуто питання діагностики рівня її сформованості. На прикладі майбутніх юристів розкривається питання цілеспрямованого розвитку професійної самосвідомості на етапі навчання у ВНЗ в умовах психологічного супроводу. Окрема увага приділена когнітивному підходу до виділеного предмета дослідження. Посібник адресований насамперед студентам психологічних та юридичних спеціальностей, а також може бути корисний тим, хто цікавиться проблемами особистісного та професійного розвитку.


Символіка християнської культури

Шаправський С. Символіка християнської культури: Навчальний посібник / С. Шаправський. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – 128 с.

Пропонований посібник розкриває основні категорійні поняття пов’язані з дослідженням символіки християнської культури. Здійснено спробу встановити основне смислове наповнення символів та визначити їх значення у розвитку та становленні світової культури. Крім того, розглядається символ як знак з безкінечним смислом, укорінений у безмежному полі культури; подвійний вимір символу як образу у функції знаку та знаку у функції образу; подана характеристика символіки різних історичних етапів розвитку людства.Для викладачів, студентів вищих навчальних закладів та усіх, хто цікавиться історією та традиціями християнської культури.