Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА

Видавництво Національного університету «Острозька академія» Підписатись на новини видавництва ОА RSS

Гандзілевська Г. Б. Психологія творчості («По дорожуючи до невідомого…») : навч.-метод. посіб. / Г. Б. Гандзілевська.

Гандзілевська Г. Б. Психологія творчості («По дорожуючи до невідомого…») : навч.-метод. посіб. / Г. Б. Гандзілевська. — Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2016. — 156 с.

Запропонований навчально-методичний посібник присвячено актуальним питанням сьогодення, що стосуються самореалізації особистості в її творчій діяльності. Приділено значну увагу характеристиці психологічних особливостей творчої особистості, аналізу її життєвого шляху, вивченню творчого доробку. Посібник містить авторські дидактичні розробки, що можуть слугувати у практичній роботі психологів та вчителів.


Методичні вказівки до проведення практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Інформаційні системи в бізнесі» (для студентів економічного факультету спеціальності 051 «Економіка») / укл.М. Ф. Аверкина. — Острог : Вид-во Національного університету

Методичні вказівки до проведення практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Інформаційні системи в бізнесі (для студентів економічного факультету спеціальності 051 «Економіка») / укл.М. Ф. Аверкина. — Острог : Вид-во Національного університету »

У методичних вказівках, призначених для студентів економічних факультетів галузі знань 051 «Економіка» спеціальності «Економічна кібернетика», висвітлено методику організації та проведення практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Інформаційні системи в бізнесі». У методичних вказівках до кожного заняття сформульовано мету, викладено основні теоретичні положення, наведено питання для обговорення, представлено завдання для набуття та закріплення практичних навичок із управління ресурсами на підприємстві, самостійної роботи, запропоновано перелік питань, винесених на екзамен, а також список літератури для поглибленого вивчення дисципліни.


Традиційні й нові медіа у формуванні громадянського суспільства : монографія / за заг. ред. проф. Супрун Л. В. — Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2016. — 172 с.

Традиційні й нові медіа у формуванні громадянського суспільства : монографія / за заг. ред. проф. Супрун Л. В. — Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2016. — 172 с.

У монографії порушено одну з чільних й актуальних проблем у галузі соціальних комунікацій — формування громадянського суспільства масовокомунікаційним дискурсом. Авторський колектив по-різному бачить, інтерпретує та шукає ефективні механізми побудови громадянського соціуму, але доходить спільної думки: роль як традиційних, так і нових медій у цьому процесі одна з визначальних. Видання розраховане на фахівців у галузі соціальних комунікацій, науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, політологів та всіх, хто цікавиться проблемами розбудови громадянського суспільства.

Для викладачів, студентів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться минулим України, Волині та Острога.Course “European Values: Politics and Culture”. Academic year 2017-2018. Didactic materials. Ed. Vi- talii Lebediuk, Dmytro Shevchuk, Olena Shershnyova. Ostroh 2018. 72 c.

Course “European Values: Politics and Culture”. Academic year 2017-2018. Didactic materials. Ed. Vi- talii Lebediuk, Dmytro Shevchuk, Olena Shershnyova. Ostroh 2018. 72 c.Course «European Values: Politics and Culture»: аcademic year 2017–2018 : didactic materials / Vitalii Lebediuk, Dmytro Shevchuk, Olena Shershnyova. — Ostroh, 2018. — 72 c.


Українська історіографія:  суспільно-політична історія : посібник / В. П. Яремчук. — Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2017. — 288 с.

Яремчук В. П. Українська історіографія: суспільно-політична історія : посібник / В. П. Яремчук. — Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2017. — 288 с.

У книзі здійснено спробу аналізу української історіографії академічної доби (з кінця ХVІІІ ст. до нинішнього часу) через призму суспільних і політичних контекстів її історії. Не випускаючи з уваги інтелектуальних, персоналійних, інституційних вимірів українського професійного історіописання, автор пропонує модель національної історіографії як передусім суспільно-політичного явища.

Посібник призначений для студентів, слухачів магістерських програм і аспірантів історичних факультетів, а також для професійних істориків. Окрім того, він може бути корисним для широкого кола читачів, небайдужих до минулого й сучасного української історіографії.