Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА

Видавництво Національного університету «Острозька академія» Підписатись на новини видавництва ОА RSS

Тарас Шевченко: незауважене

Кралюк П. М. Тарас Шевченко: незауважене: [монографія] / П. М. Кралюк. – Острог-Луцьк, 2014. – 228 с.

У книзі звернута увага на маловідомі аспекти життя й творчості Тараса Шевченка. Зокрема, на його подільсько-волинську подорож, соціально-філософські погляди, ставлення до Пересопницького Євангелія та деяких відомих культурних діячів. Розрахована на широке коло читачів.


Острозька академія в філософській культурі України

Кралюк П. М. Острозька академія в філософській культурі України: [монографія] / П. М. Кралюк, І. Д. Пасічник, М. М. Якубович. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – 482 с.; іл.

Монографія «Острозька академія в філософській культурі України» присвячена інтелектуальній спадщині першого вищого навчального закладу України – Острозької академії XVI – XVII ст. На основі джерел, частина яких раніше була недоступна вітчизняним дослідникам, автори показують значимість надбань Острозької академії для розуміння інтелектуального життя в середньовічній та ранньомодерній Україні. Особливості філософських пошуків острозьких книжників простежуються у зв’язку із давньоруською та ренесансною філософією на українських землях. На підставі віднайдених документів автори вказують на розмаїття та неоднозначність української філософської культури, її зв’язок із релігійними, політичними та суспільними процесами в Східній Європі.

На особливу увагу заслуговують два головних напрями філософської думки острозьких книжників – православний традиціоналізм, представлений Василем Суразьким, Іваном Вишенським та іншими авторами, а також ренесансний гуманізм, який можна віднайти в творах Симона Пекаліда та Яна Лятоса. Монографія розкриває й філософсько-теологічні погляди Мелетія Смотрицького, які раніше не були предметом ґрунтовних наукових досліджень. Відзначено у монографії й особливості подальшого розвитку традицій Острозького академії в Україні та за її межами.

Видання орієнтоване на філософів, богословів, викладачів, студентів та усіх, кому небайдужі здобутки української філософської думки.


Історія філософії України

Кралюк П. М. Історія філософії України: навчальний посібник / П. М. Кралюк. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – 652 с.

У навчальному посібнику дається комплексний аналіз усіх етапів формування історії філософії України, починаючи з античних часів і завершуючи кінцем ХХ ст. Системно досліджено розвиток української та іноетнічних традицій філософствування на українських землях. При цьому було залучено широкий спектр знань як з філософії, так і етики, естетики, богослов’я, літератури, етнології та інших дисциплін. Розрахована на викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться культурою України.


Модернизация украинской и белорусской экономик: методология, теория, практика

Модернизация украинской и белорусской экономик: методология, теория, практика: монография / под ред. С. Ю. Солодовникова. – Острог: Издательство Национального университета «Острожская академия», 2014. – 298 с.

Функционирование современного рыночного механизма в условиях относительного равновесия и стабильности исключительно за счет экономических средств государственного регулирования связано с особенностями функционирования экономики на макроуровне (циклические колебания, экономический рост и др.), так и несовершенством рыночного механизма. Поэтому предназначение этой книги – содействовать выработке методологических и теоретических оснований для практического проведения тотальной экономической модернизации украинской и белорусской экономик.


Психогігієна

Прокопенко А. В. Психогігієна: навчальний посібник / А. В. Прокопенко. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – 230 с.

У навчальному посібнику викладено основи психогігієни, що включають у себе психогігієнічні умови ефективного розвитку та виховання, психогігієну професійної діяльності психолога, сімейних відносин, а також різних сфер особистості.

Для студентів психологів, практичних психологів, соціальних працівників, а також усіх, хто прагне досягнути в житті особистісного благополуччя.


Навчальні матеріали до курсу «Вступ до мовознавства»

Крайчинська Г. В. Навчальні матеріали до курсу «Вступ до мовознавства»: методичні рекомендації для студентів І курсу бакалаврату напряму «Філологія» спеціальності «Англійська мова та література». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – 110 с.

Навчальні матеріали містять вступ, навчально-тематичний план, програмний матеріал до вивчення дисципліни «Вступ до мовознавства», контрольні питання, словник-мінімум мовознавчих термінів, список основної та рекомендованої літератури. Методичні рекомендації адресовані студентам-філологамочної та заочної форм навчання, учителям-словесникам.