Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА

Видавництво Національного університету «Острозька академія» Підписатись на новини видавництва ОА RSS

Козацтво в контексті українсько-польських стосунків: літературні інтерпретації ранньомодерного періоду

Кралюк П. М. Козацтво в контексті українсько-польських стосунків: літературні інтерпретації ранньомодерного періоду : монографія / П. М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – 282 с.

У монографії розглянуто еволюцію українського козацтва протягом ранньомодерного періоду, показано, яку роль воно відіграло у розвитку українсько-польських стосунків. Основна увага зосереджена на тому, як ці стосунки відобразилися в тогочасній літературі, передусім творах, що вийшли з козацького середовища. Зокрема, велика увага приділена аналізу козацьких літописів – Самовидця, Григорія Грабянки й Самійла Величка.

Видання орієнтоване на науковців, викладачів, студентів, а також усіх, хто цікавиться історією української суспільної думки.


Синтаксиc поезії тарґумів

Цолін Д. В. Синтаксиc поезії тарґумів : монографія / Д. В. Цолін. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – 468 с.

Монографія присвячена синтаксису поетичних творів з тарґумів – перекладів Старого Заповіту арамейською мовою, що були створені в добу пізньої античності та ранній візантійський період. Розглянуто як переклади-парафрази біблійної поезії, так і поетичні твори юдейської літургії – піютім, – що були додані до перекладу біблійних текстів. В монографії проаналізовано, головним чином, поезію тарґумів до книг Тори.

Основним об’єктом дослідження є синтаксичні основи віршування та роль синтаксису у поетичному дискурсі. Для здійснення цього завдання було обрано саме поезію тарґумів, оскільки тут представлено поетичні твори двох типів: ті, що орієнтовані на певні синтаксичні моделі віршування (парафрази біблійної поезії, що зберігають структуру parallelismus membrorum), та не прив’язані до певних синтаксичних стандартів вірші (до-класичні і класичні піютім).


Зовнішня політика та політичні системи Французької Республіки та Федеративної Республіки Німеччини

Рудько С. О. Зовнішня політика та політичні системи Французької Республіки та Федеративної Республіки Німеччини : підручник із курсу / С. О. Рудько. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – 298 с.

У підручнику аналізуються політичні системи та зовнішня політика двох провідних країн Європи: Французької Республіки і Федеративної Республіки Німеччини. Характеризується конституційний устрій, виборча та партійна системи «локомотивів» євроінтеграції. Розкриваються особливості їх зовнішньої політики щодо інших суб’єктів міжнародних відносин.

Для студентів спеціальностей «Міжнародні відносини», «Країнознавство», «Політологія» та «Історія» вищих навчальних закладів.


Наслідуючи Божі люблячі та вірні шляхи. Біблійна та психологічна основа для шлюбу та церковних взаємин

Поліщук Павло. Наслідуючи Божі люблячі та вірні шляхи. Біблійна та психологічна основа для шлюбу та церковних взаємин / Павло Поліщук. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – 380 с.

Передумови, принципи, які походять з Біблійного тексту, теології та психології.

Поєднання Біблійного богослов’я та психології.

Принципи, які застосовуються до сімейного консультування і психотерапії.

Принципи, які застосовуються до людських відносин.


Право церкви в історико-канонічному дискурсі

Жилюк С. І. Право церкви в історико-канонічному дискурсі : навчальний посібник / С. І. Жилюк. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – 264 с.

У навчальному посібнику висвітлено досвід кодифікації канонічного / церковного права у католицькій, православній і протестантській традиціях; у загальних рисах відображено концептуальні підходи наукового і конфесійного розуміння особливостей дисципліни. Головні теми посібника присвячені невирішеним проблемам вселенського православ’я – автокефальності, канонічності, благодатності, визнання / невизнання помісного статусу церков, де право церкви розкривається в історико-канонічному дискурсі його застосування, інтерпретації або ігнорування.


Побудова системи реабілітації адиктивних осіб на основі християнської психології

Побудова системи реабілітації адиктивних осіб на основі християнської психології : монографія / [Жуковський В. М., Климишин О. І. Вознюк О. В., Юрченко В. М., Запорожець О. М., Пиазза Н. Д., Рейнольдз Д. Л., Лозинська Т. Л., Жолтикова (Пустовіт) М. А., Якушенко С. С.] / за ред. В. М. Жуковського, О. І. Климишин. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – 316 с.

У монографії подано теоретико-методологічні основи та практичну реалізацію гуманітарно-прикладної системи реабілітації алко-, нарко- та тютюнозалежних осіб, яка передбачає створення умов для реабілітації цієї категорії осіб у площинах їх психофізичного, соціально-психологічного та духовного життєздійснення. Повернення людини до гармонійного суспільного життя, за гіпотезою наукового дослідження, відбувається завдяки формуванню в залежних осіб християнськи-зорієнтованої особистісно-виховної стратегії життєздійснення. У процесі реабілітації залежних осіб застосовуються індивідуальні та групові форми психокорекційного, психотерапевтичного, психоконсультативного, богословського впливу.

Монографію адресовано широкому загалу освітян, науковцям, викладачам, аспірантам, студентам вищих навчальних закладів, медичним працівникам, співробітникам реабілітаційних центрів.