Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА

Видавництво Національного університету «Острозька академія» Підписатись на новини видавництва ОА RSS

Прикладні антикризові PR-технології

Зубарєва М. А. Прикладні антикризові PR-технології: навч. посіб. / М. А. Зубарєва. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – 162 с.

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні та методологічні аспекти антикризових комунікацій, аналіз кризових явищ; визначаються основні передумови, чинники та закономірності виникнення кризових явищ; розкрито концептуальні положення розробки та впровадження сучасних антикризових сценаріїв. Подається зміст лекційних і семінарських занять, матеріали та методичні рекомендації щодо самостійної роботи бакалаврів і магістрів, питання для підсумкового контролю і планування семінарських занять, список рекомендованої літератури. На прикладі авторської розробки проекту заходів з побудови антикризових комунікацій в газорозподільній галузі України надається уявлення про сутність, структуру та дієвість прикладних антикризових PR–технологій.

Посібник розрахований насамперед для студентів, які вивчають дисципліни інформаційної сфери. Водночас посібник може бути корисним для науковців, викладачів, аспірантів, працівників засобів масової інформації, представників прес-служб та відділів зв’язків з громадськістю установ і організацій.


Тарас Шевченко: незауважене

Кралюк П. М. Тарас Шевченко: незауважене: [монографія] / П. М. Кралюк. – Острог-Луцьк, 2014. – 228 с.

У книзі звернута увага на маловідомі аспекти життя й творчості Тараса Шевченка. Зокрема, на його подільсько-волинську подорож, соціально-філософські погляди, ставлення до Пересопницького Євангелія та деяких відомих культурних діячів. Розрахована на широке коло читачів.


Острозька академія в філософській культурі України

Кралюк П. М. Острозька академія в філософській культурі України: [монографія] / П. М. Кралюк, І. Д. Пасічник, М. М. Якубович. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – 482 с.; іл.

Монографія «Острозька академія в філософській культурі України» присвячена інтелектуальній спадщині першого вищого навчального закладу України – Острозької академії XVI – XVII ст. На основі джерел, частина яких раніше була недоступна вітчизняним дослідникам, автори показують значимість надбань Острозької академії для розуміння інтелектуального життя в середньовічній та ранньомодерній Україні. Особливості філософських пошуків острозьких книжників простежуються у зв’язку із давньоруською та ренесансною філософією на українських землях. На підставі віднайдених документів автори вказують на розмаїття та неоднозначність української філософської культури, її зв’язок із релігійними, політичними та суспільними процесами в Східній Європі.

На особливу увагу заслуговують два головних напрями філософської думки острозьких книжників – православний традиціоналізм, представлений Василем Суразьким, Іваном Вишенським та іншими авторами, а також ренесансний гуманізм, який можна віднайти в творах Симона Пекаліда та Яна Лятоса. Монографія розкриває й філософсько-теологічні погляди Мелетія Смотрицького, які раніше не були предметом ґрунтовних наукових досліджень. Відзначено у монографії й особливості подальшого розвитку традицій Острозького академії в Україні та за її межами.

Видання орієнтоване на філософів, богословів, викладачів, студентів та усіх, кому небайдужі здобутки української філософської думки.


Історія філософії України

Кралюк П. М. Історія філософії України: навчальний посібник / П. М. Кралюк. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – 652 с.

У навчальному посібнику дається комплексний аналіз усіх етапів формування історії філософії України, починаючи з античних часів і завершуючи кінцем ХХ ст. Системно досліджено розвиток української та іноетнічних традицій філософствування на українських землях. При цьому було залучено широкий спектр знань як з філософії, так і етики, естетики, богослов’я, літератури, етнології та інших дисциплін. Розрахована на викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться культурою України.


Модернизация украинской и белорусской экономик: методология, теория, практика

Модернизация украинской и белорусской экономик: методология, теория, практика: монография / под ред. С. Ю. Солодовникова. – Острог: Издательство Национального университета «Острожская академия», 2014. – 298 с.

Функционирование современного рыночного механизма в условиях относительного равновесия и стабильности исключительно за счет экономических средств государственного регулирования связано с особенностями функционирования экономики на макроуровне (циклические колебания, экономический рост и др.), так и несовершенством рыночного механизма. Поэтому предназначение этой книги – содействовать выработке методологических и теоретических оснований для практического проведения тотальной экономической модернизации украинской и белорусской экономик.


Психогігієна

Прокопенко А. В. Психогігієна: навчальний посібник / А. В. Прокопенко. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – 230 с.

У навчальному посібнику викладено основи психогігієни, що включають у себе психогігієнічні умови ефективного розвитку та виховання, психогігієну професійної діяльності психолога, сімейних відносин, а також різних сфер особистості.

Для студентів психологів, практичних психологів, соціальних працівників, а також усіх, хто прагне досягнути в житті особистісного благополуччя.