Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА

Видавництво Національного університету «Острозька академія» Підписатись на новини видавництва ОА RSS

Compréhension orale en dialogues

Ковальчук І. В., Білецька С. М., Луценко Ю. А. Compréhension orale en dialogues. Навчальний посібник / І. В. Ковальчук, С. М. Білецька, Ю. А. Луценко. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – 312 с.

Навчальний посібник для студентів, що навчаються за мовними спеціальностями у класичному або педагогічному університеті і по завершенні курсу навчання отримують кваліфікацію викладача іноземної мови, перекладача. Він відповідає вимогам, що висуваються до рівнів володіння іноземною мовою А1-В1, згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти вивчення, оцінювання. Посібник може бути використаний в аудиторній і самостійній робі.


Психологія релігії

Матласевич О. В. Психологія релігії: [навчальний посібник] / О. В. Матласевич. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – 350 с.

На основі аналізу психологічних особливостей релігійних явищ у навчальному посібнику розкрито психологічний зміст релігійної віри, як опори людських прагнень і потреб, моралі та культу; показано вплив світових релігій на світогляд, психічне здоров’я і етику сучасної людини. Розглянуто предмет, історію становлення та основні напрями сучасної психології релігії. Адресований студентам, аспірантам психологічних і релігієзнавчо-філософських спеціальностей, практичних психологів, соціальних працівників, а також усім, хто за родом своєї діяльності прагне ефективно взаємодіяти з людьми різних переконань.


Народ и власть в русской истории

Малиновский И. А. Народ и власть в русской истории / Под редакцией и с предисловием В. А. Попелюшко. – Острог: Издательство Национального университета «Острожская академия», 2012. – 92 с.

В монографии дан краткий, но глубокий и содержательный анализ развития взаимных отношений народа и власти в государственных образованиях восточных славян от их древнейшего общественного строя к началу XX в., к 1905 г. включительно. Рассчитана на юристов, историков, политиков, а также может быть интересна широкому кругу читателей.


Безпосередня участь громадян у місцевому самовряду­ванні: вітчизняна практика і перспективи

Пінчук С. А. Безпосередня участь громадян у місцевому самоврядуванні: вітчизняна практика і перспективи [Текст]: монографія / С.А. Пінчук. - Острог: ІГСУ, Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. - 176 с. (Серія «Громадянське суспільство», Випуск 2).

Монографія присвячена застосуванню різноманітних форм та механізмів безпосередньої участі громадян у процесі місцевого самоврядування, аналізу практичного використання законодавчо закріплених форм безпосередньої участі громадян у розробці та реалізації суспільно важливих рішень і вивченню нових, перспективних мехінізмів залучення громадян до вирішення місцевих проблем, що вже реалізуються на практиці у діяльності територіальних громад України. Для викладачів, науковців, політиків, державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування і всіх, хто цікавиться проблемами розвитку місцевого самоврядування.


Древнейшая русская аристократия

Малиновский И. А. Древнейшая русская аристократия / Под редакцией и с предисловием В. А. Попелюшка. - Острог: Издательство Национального университета «Острожская академия», 2012. - 32 с.

Предлагаемый читателю очерк представляет начало задуманного автором исследования по истории общественных классов восточных славян, которое завершится написанием крупной монографии, изданной в 1929 г. в Киеве на украинском языке, - «Стародавній державний лад східних слов’ян і його пізніші зміни». Здесь же автор повествует о первоначальном расслоении древних славян на богатых и бедных, причинах такого расслоения, о нравственных качествах первых русских светских и духовных аристократов. Рассчитана на историков, юристов и может быть интересна широкому кругу читателей.


О, том как воевали в старину и как теперь воюют

Малиновский И. А. О, том как воевали в старину и как теперь воюют / Под редакцией и с предисловием В. А. Попелюшка. - Острог: Издательство Национального университета «Острожская академия», 2012. - 36 с.

Брошюра в популярной форме повествует об истории войн, их жестокостях и ужасах. Она пронизана идеей привнесения в войну гуманных законов и правил, что возможно путем просвещения народов. Рассчитана на широкий круг читателей.