Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА

Видавництво Національного університету «Острозька академія» Підписатись на новини видавництва ОА RSS

Психологія професійної самосвідомості студентів

Каламаж Р. В. Психологія професійної самосвідомості студентів : навчально-методичний посібник / Р. В. Каламаж. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – 200 с.

У навчально-методичному посібнику розкрито зміст понять професійної самосвідомості та професійної Я-концепції, здійснено структурно-функціональний аналіз професійної самосвідомості, розглянуто питання діагностики рівня її сформованості. На прикладі майбутніх юристів розкривається питання цілеспрямованого формування професійної самосвідомості на етапі навчання у ВНЗ. Окрема увага приділена когнітивному та метакогнітивному підходам до виділеного предмета дослідження. Порушується проблема академічної Я-концепції та її зв’язку з навчальними досягненнями студентів.

Посібник адресований насамперед студентам психологічних та юридичних спеціальностей, аспірантам, а також може бути корисний тим, хто цікавиться проблемами особистісного та професійного розвитку.


Лексикологія сучасної англійської мови

Гороть Є. І. Лексикологія сучасної англійської мови : навч. посібник / Є. І. Гороть, Е. К. Коляда, Л. М. Коцюк, Л. К. Малімон. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – 328 с. (англ. м.)

Посібник складається з двох частин. У першій частині посібника висвітлюються питання основних розділів курсу лексикології сучасної англійської мови, зокрема, словотвір, морфологічна та семантична будова англійського слова, етимологічні основи англійської лексики, стилістичний та фразеологічний склад сучасної англійської лексичної системи, варіанти і діалекти англійської мови, коротка історія англійської лексикографії.

Друга частина посібника включає вправи з усіх цих розділів.

Розраховано на студентів факультетів іноземних мов вищих навчальних закладів.


Ділова англійська мова

Костюк О. Ю., Новоселецька С. В., Ширяєва Т. М. Ділова англійська мова (для студентів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність») : навчальний посібник / О. Ю. Костюк, С. В. Новоселецька, Т. М. Ширяєва. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – 120 с.

У навчальному посібнику зібрано тексти та вправи ділової англійської мови, що спрямовані на поглиблення знань англійської мови та містяться рекомендації щодо написання прес-релізів та інших текстів професійного спрямування.

Для студенті спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність», а також тих, хто хоче поглиби рівень володіння діловою англійською мовою.


Психологічні проблеми в екстремальних ситуаціях

Карчевський І. Р. Психологічні проблеми в екстремальних ситуаціях (для студентів спеціальності «Психологія» денної та заочної форм навчання). Навчальний посібник / І. Р. Карчевський. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – 192 с.

Посібник пропонується для широкого спектру психологічних спеціальностей для отримання студентами поглиблених знань, вмінь та навичок в області психологічних проблем в екстремальних ситуаціях у відповідності до сучасних наукових уявлень. Здобуття таких знань та навичок складає важливе підґрунтя для кваліфікованого рішення практичним психологом широкого спектру завдань в різних напружених та екстремальних умовах, в яких потребується психологічна допомога постраждалим.


Словотворчість сучасних поетів Рівненщини

Максимчук В. В. Словотворчість сучасних поетів Рівненщини : монографія / В. В. Максимчук ; за ред. Г. М. Вокальчук. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2015. – 386 с. – (Лексикографічна серія “Українська індивідуально-авторська неографія” ; вип. 7).

У монографії проаналізовано семантичну, лексико-граматичну структуру лексичних новотворів поетів Рівненщини середини ХХ – початку ХХІ сторіч. Описано семантичні особливості інновацій, що містять етнокультурні знаки як специфічні виразники локальної мовно-поетичної картини світу. На основі історії розвитку літератури Рівненщини й еволюції словотворчості українських поетів ХХ ст. запропоновано періодизацію індивідуально-авторської номінації в поезії рівненських письменників, виявлено основні тенденції в конструюванні інновацій упродовж кожного хронологічного відтинку. Уперше в українському (і слов’янському загалом) мовознавстві укладено словник новотворів поетів одного територіального угруповання (описано понад 5200 одиниць).

Для науковців, викладачів, учителів-словесників, аспірантів і студентів філологічних спеціальностей ВНЗ та всіх, хто цікавиться проблемами збагачення українського поетичного лексикону.


Сімейне право

Лідовець Р. А. Сімейне право : навчально-методичний посібник / Р. А. Лідовець. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – 114 с.

У навчально-методичному посібнику вміщено матеріали, необхідні для проведення семінарських занять із курсу «Сімейне право». Наведено методичні рекомендації до вивчення основних тем дисципліни: поняття, предмет, принципи і система сімейного права; шлюб, припинення шлюбу, визнання шлюбу недійсним; особисті права та обов’язки подружжя, правовий режим майна подружжя; права та обов’язки подружжя щодо утримання; визначення походження дитини, особисті немайнові права та обов’язки батьків і дітей; майнові правовідносини батьків і дітей; влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування; права та обов’язки інших членів сім’ї та родичів. Наведено списки рекомендованих джерел, задачі, питання для самостійної роботи. За змістом навчально-методичний посібник відповідає програмі курсу «Сімейне право».

Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів.