Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА

Видавництво Національного університету «Острозька академія» Підписатись на новини видавництва ОА RSS

Інтелектуальні традиції українсько-тюркського пограниччя XVI-XVIII ст.

Кралюк П. М., Якубович М. М. Інтелектуальні традиції українсько-тюркського пограниччя XVI-XVIII ст. : [монографія] / П. М. Кралюк, М. М. Якубович. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – 306 с.

У монографії розглянуто як мусульманські, так і українські культурні традиції українсько-тюркського пограниччя ранньомодерного періоду. Зокрема, звернуто увагу на мусульманську філософію, яка була представлена у Кримському ханстві. Водночас мова йде про відображення українсько-тюркських взаємин в літературі України XVI-XVIII століть.

Розраховано на науковців, викладачів, студентів.


Економічна психологія

Коцюк Ю. А. Економічна психологія : навчальний посібник / укладач Ю. А. Коцюк. – Острог : Видавництво національного університету «Острозька академія», 2016. – 150 с.

Навчальний посібник зорієнтований на надання можливості студентам самостійного вивчення курсу «Економічна психологія», здобуття ними практичних навичок ефективного психологічного аналізу економічних явищ на різних рівнях соціального життя суспільства, використанню набутого науково-дослідного апарату в економетричному моделюванні.

Для студентів спеціальності економічна кібернетика Національного університету «Острозька академія».


Основи телевізійної журналістики

Костюченко О. М. Основи телевізійної журналістики [Текст] : навчальний посібник / О. М. Костюченко. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – 218 с.

У посібнику висвітлюються актуальні проблеми сучасної телевізійної журналістики. Особлива увага приділяється інформаційним жанрам на телебаченні, зокрема створенню телевізійних новин та інформаційних програм. Книга містить п’ять структурних розділів, у яких розглядається феномен телебачення у системі сучасних ЗМІК; подаються жанри телевізійної журналістики; аналізуються телевізійні новини та специфіка роботи інформаційної редакції служби теленовин; висвітлюється роль ведучого у телевізійній програмі. Наприкінці кожного розділу подано питання для самоконтролю та завдання з перевірки засвоєння знань для самостійної роботи студента.

Видання розраховане на студентів спеціальності «Журналістика» та всіх, хто цікавиться проблемами телебачення.


Психологія професійної самосвідомості студентів

Каламаж Р. В. Психологія професійної самосвідомості студентів : навчально-методичний посібник / Р. В. Каламаж. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – 200 с.

У навчально-методичному посібнику розкрито зміст понять професійної самосвідомості та професійної Я-концепції, здійснено структурно-функціональний аналіз професійної самосвідомості, розглянуто питання діагностики рівня її сформованості. На прикладі майбутніх юристів розкривається питання цілеспрямованого формування професійної самосвідомості на етапі навчання у ВНЗ. Окрема увага приділена когнітивному та метакогнітивному підходам до виділеного предмета дослідження. Порушується проблема академічної Я-концепції та її зв’язку з навчальними досягненнями студентів.

Посібник адресований насамперед студентам психологічних та юридичних спеціальностей, аспірантам, а також може бути корисний тим, хто цікавиться проблемами особистісного та професійного розвитку.


Лексикологія сучасної англійської мови

Гороть Є. І. Лексикологія сучасної англійської мови : навч. посібник / Є. І. Гороть, Е. К. Коляда, Л. М. Коцюк, Л. К. Малімон. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – 328 с. (англ. м.)

Посібник складається з двох частин. У першій частині посібника висвітлюються питання основних розділів курсу лексикології сучасної англійської мови, зокрема, словотвір, морфологічна та семантична будова англійського слова, етимологічні основи англійської лексики, стилістичний та фразеологічний склад сучасної англійської лексичної системи, варіанти і діалекти англійської мови, коротка історія англійської лексикографії.

Друга частина посібника включає вправи з усіх цих розділів.

Розраховано на студентів факультетів іноземних мов вищих навчальних закладів.


Ділова англійська мова

Костюк О. Ю., Новоселецька С. В., Ширяєва Т. М. Ділова англійська мова (для студентів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність») : навчальний посібник / О. Ю. Костюк, С. В. Новоселецька, Т. М. Ширяєва. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – 120 с.

У навчальному посібнику зібрано тексти та вправи ділової англійської мови, що спрямовані на поглиблення знань англійської мови та містяться рекомендації щодо написання прес-релізів та інших текстів професійного спрямування.

Для студенті спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність», а також тих, хто хоче поглиби рівень володіння діловою англійською мовою.