Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА

Видавництво Національного університету «Острозька академія» Підписатись на новини видавництва ОА RSS

Текстознавство. Курс лекцій

Супрун В. М. Текстознавство. Курс лекцій : навчальний посібник / В. М. Супрун. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – 100 с.

У навчальному посібнику запропоновано лекційний матеріал з курсу «Текстознавство», який передбачає розгляд тексту з комунікативних позицій сучасного журналістикознавства. Репрезентоване у виданні міждисциплінарне тлумачення тексту дозволяє наблизитися до розуміння його місця та значення в соціокомунікаційному процесі.

Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів гуманітарного профілю, аспірантів, учителів, а також усіх, хто цікавиться теорією тексту.


Филологические очерки

Глотов А. Л. Филологические очерки / А. Л. Глотов. – Острог, 2015. – 316 с.

Сборник статей в основном публицистической направленности, посвященных различным вопросам мировой, русской и украинской литературы, а также актуальным проблемам современного языкознания.

Предназначен студентам и преподавателям, учителям и ученикам, всем, кто не равнодушен к идее гуманитарного освоения действительности.


Две эпохи

Глотов А. Л. Две эпохи : монография / А. Л. Глотов. – Острог, 2015. – 376 с.

Книга содержит два исследования автора, написанные в разное время и посвященные различным аспектам изучения русской литературы ХХ века в ее связях и различиях. В первом, написанном на излете советского государства, автор впервые в истории литературоведения проводит анализ авторского самосознания русских советских поэтов различных школ и поколений, того, как сами литераторы в своих произведениях оценивают себя и свое творчество. Второе, созданное в постперестроечное время, посвящено изучению связи советской литературы с литературой христианской.


Духовно-моральне виховання дітей молодшого дошкільного віку засобами християнської етики

Сучок В. Є., Жуковський В. М. Духовно-моральне виховання дітей молодшого дошкільного віку засобами християнської етики : навчальний посібник / В. Є. Сучок, В. М. Жуковський. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – 138 с.

У навчальному посібнику наведено приклади занять для дітей молодшого дошкільного віку, побудовані на християнських моральних цінностях.

Посібник рекомендовано для вихователів дошкільних навчальних закладів, вчителів християнської етики, студентів педагогічних навчальних закладів, батьків, а також усіх, хто цікавиться питаннями духовно-морального виховання дітей.


Козацтво в контексті українсько-польських стосунків: літературні інтерпретації ранньомодерного періоду

Кралюк П. М. Козацтво в контексті українсько-польських стосунків: літературні інтерпретації ранньомодерного періоду : монографія / П. М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – 282 с.

У монографії розглянуто еволюцію українського козацтва протягом ранньомодерного періоду, показано, яку роль воно відіграло у розвитку українсько-польських стосунків. Основна увага зосереджена на тому, як ці стосунки відобразилися в тогочасній літературі, передусім творах, що вийшли з козацького середовища. Зокрема, велика увага приділена аналізу козацьких літописів – Самовидця, Григорія Грабянки й Самійла Величка.

Видання орієнтоване на науковців, викладачів, студентів, а також усіх, хто цікавиться історією української суспільної думки.


Синтаксиc поезії тарґумів

Цолін Д. В. Синтаксиc поезії тарґумів : монографія / Д. В. Цолін. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – 468 с.

Монографія присвячена синтаксису поетичних творів з тарґумів – перекладів Старого Заповіту арамейською мовою, що були створені в добу пізньої античності та ранній візантійський період. Розглянуто як переклади-парафрази біблійної поезії, так і поетичні твори юдейської літургії – піютім, – що були додані до перекладу біблійних текстів. В монографії проаналізовано, головним чином, поезію тарґумів до книг Тори.

Основним об’єктом дослідження є синтаксичні основи віршування та роль синтаксису у поетичному дискурсі. Для здійснення цього завдання було обрано саме поезію тарґумів, оскільки тут представлено поетичні твори двох типів: ті, що орієнтовані на певні синтаксичні моделі віршування (парафрази біблійної поезії, що зберігають структуру parallelismus membrorum), та не прив’язані до певних синтаксичних стандартів вірші (до-класичні і класичні піютім).