Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА

Видавництво Національного університету «Острозька академія» Підписатись на новини видавництва ОА RSS

Ділова англійська мова

Костюк О. Ю., Новоселецька С. В., Ширяєва Т. М. Ділова англійська мова (для студентів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність») : навчальний посібник / О. Ю. Костюк, С. В. Новоселецька, Т. М. Ширяєва. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – 120 с.

У навчальному посібнику зібрано тексти та вправи ділової англійської мови, що спрямовані на поглиблення знань англійської мови та містяться рекомендації щодо написання прес-релізів та інших текстів професійного спрямування.

Для студенті спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність», а також тих, хто хоче поглиби рівень володіння діловою англійською мовою.


Психологічні проблеми в екстремальних ситуаціях

Карчевський І. Р. Психологічні проблеми в екстремальних ситуаціях (для студентів спеціальності «Психологія» денної та заочної форм навчання). Навчальний посібник / І. Р. Карчевський. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – 192 с.

Посібник пропонується для широкого спектру психологічних спеціальностей для отримання студентами поглиблених знань, вмінь та навичок в області психологічних проблем в екстремальних ситуаціях у відповідності до сучасних наукових уявлень. Здобуття таких знань та навичок складає важливе підґрунтя для кваліфікованого рішення практичним психологом широкого спектру завдань в різних напружених та екстремальних умовах, в яких потребується психологічна допомога постраждалим.


Словотворчість сучасних поетів Рівненщини

Максимчук В. В. Словотворчість сучасних поетів Рівненщини : монографія / В. В. Максимчук ; за ред. Г. М. Вокальчук. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2015. – 386 с. – (Лексикографічна серія “Українська індивідуально-авторська неографія” ; вип. 7).

У монографії проаналізовано семантичну, лексико-граматичну структуру лексичних новотворів поетів Рівненщини середини ХХ – початку ХХІ сторіч. Описано семантичні особливості інновацій, що містять етнокультурні знаки як специфічні виразники локальної мовно-поетичної картини світу. На основі історії розвитку літератури Рівненщини й еволюції словотворчості українських поетів ХХ ст. запропоновано періодизацію індивідуально-авторської номінації в поезії рівненських письменників, виявлено основні тенденції в конструюванні інновацій упродовж кожного хронологічного відтинку. Уперше в українському (і слов’янському загалом) мовознавстві укладено словник новотворів поетів одного територіального угруповання (описано понад 5200 одиниць).

Для науковців, викладачів, учителів-словесників, аспірантів і студентів філологічних спеціальностей ВНЗ та всіх, хто цікавиться проблемами збагачення українського поетичного лексикону.


Сімейне право

Лідовець Р. А. Сімейне право : навчально-методичний посібник / Р. А. Лідовець. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – 114 с.

У навчально-методичному посібнику вміщено матеріали, необхідні для проведення семінарських занять із курсу «Сімейне право». Наведено методичні рекомендації до вивчення основних тем дисципліни: поняття, предмет, принципи і система сімейного права; шлюб, припинення шлюбу, визнання шлюбу недійсним; особисті права та обов’язки подружжя, правовий режим майна подружжя; права та обов’язки подружжя щодо утримання; визначення походження дитини, особисті немайнові права та обов’язки батьків і дітей; майнові правовідносини батьків і дітей; влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування; права та обов’язки інших членів сім’ї та родичів. Наведено списки рекомендованих джерел, задачі, питання для самостійної роботи. За змістом навчально-методичний посібник відповідає програмі курсу «Сімейне право».

Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів.


Острозький культурний центр та становлення Києво- Могилянської академії

Кралюк П. М. Острозький культурний центр та становлення Києво- Могилянської академії : монографія / П. М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – 240 с.

У монографії розглянуто діяльність Острозького культурного центру, зокрема Острозької академії, друкарні, гуртка вчених, які готували Острозьку Біблію. Показано як ця діяльність посприяла розвитку культурного життя в Києві на початку XVII століття й становлення Києво-Могилянської академії.

Розраховано на викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться питаннями української культури.


Під знаком Криму (українська література ХІХ і першої третини ХХ сторіч)

Кочерга С. О. Під знаком Криму (українська література ХІХ і першої третини ХХ сторіч) : навчальний посібник / С. О. Кочерга. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – 202 с.

Посібник містить матеріали курсу, зосередженого на вивченні літературного кримознавства як геокультурного і геопоетичного явища. Охоплює доробок українських письменників ХІХ і першої третини ХХ сторіч, життя і творчість яких тісно пов’язані з Південним узбережжям півострова. Основну увагу приділено візії «богоданного краю» (Леся Українка) в національному письменстві. У посібнику подано маловідомі факти, деякі з них почерпнуто з кримських архівів і музейних фондів. Підготовлено до друку за сприяння онлайн-проекту «Освіта для Криму».

Для викладачів, студентів та широкого загалу, який поділяє тезу «Крим – це Україна».