Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА

Видавництво Національного університету «Острозька академія» Підписатись на новини видавництва ОА RSS

Традиційні й нові медіа у формуванні громадянського суспільства : монографія / за заг. ред. проф. Супрун Л. В. — Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2016. — 172 с.

Традиційні й нові медіа у формуванні громадянського суспільства : монографія / за заг. ред. проф. Супрун Л. В. — Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2016. — 172 с.

У монографії порушено одну з чільних й актуальних проблем у галузі соціальних комунікацій — формування громадянського суспільства масовокомунікаційним дискурсом. Авторський колектив по-різному бачить, інтерпретує та шукає ефективні механізми побудови громадянського соціуму, але доходить спільної думки: роль як традиційних, так і нових медій у цьому процесі одна з визначальних. Видання розраховане на фахівців у галузі соціальних комунікацій, науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, політологів та всіх, хто цікавиться проблемами розбудови громадянського суспільства.

Для викладачів, студентів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться минулим України, Волині та Острога.Course “European Values: Politics and Culture”. Academic year 2017-2018. Didactic materials. Ed. Vi- talii Lebediuk, Dmytro Shevchuk, Olena Shershnyova. Ostroh 2018. 72 c.

Course “European Values: Politics and Culture”. Academic year 2017-2018. Didactic materials. Ed. Vi- talii Lebediuk, Dmytro Shevchuk, Olena Shershnyova. Ostroh 2018. 72 c.Course «European Values: Politics and Culture»: аcademic year 2017–2018 : didactic materials / Vitalii Lebediuk, Dmytro Shevchuk, Olena Shershnyova. — Ostroh, 2018. — 72 c.


Українська історіографія:  суспільно-політична історія : посібник / В. П. Яремчук. — Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2017. — 288 с.

Яремчук В. П. Українська історіографія: суспільно-політична історія : посібник / В. П. Яремчук. — Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2017. — 288 с.

У книзі здійснено спробу аналізу української історіографії академічної доби (з кінця ХVІІІ ст. до нинішнього часу) через призму суспільних і політичних контекстів її історії. Не випускаючи з уваги інтелектуальних, персоналійних, інституційних вимірів українського професійного історіописання, автор пропонує модель національної історіографії як передусім суспільно-політичного явища.

Посібник призначений для студентів, слухачів магістерських програм і аспірантів історичних факультетів, а також для професійних істориків. Окрім того, він може бути корисним для широкого кола читачів, небайдужих до минулого й сучасного української історіографії.


Психологія мислення1

Психологія мислення : підручник / [І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж, О. В. Матласевич, У. І. Нкітчук та ін.] ; за ред. І. Д. Пасічника. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – 560 с.

Підручник охоплює основний зміст нормативного курсу «Психологія мислення». У ньому висвітлюється історія психології мислення, сучасний стан дослідження мислення як пізнавального процесу та як метакогнітивного феномену, розглядається проблема методів дослідження мислення, порушення процесу мислення, а також система процедур, що забезпечують самостійне, творче засвоєння інформації.

Для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів.


Психологічна діагностика та корекція посттравматичного стресового розладу особистості

Харченко В. Є., Шугай М. А. Психологічна діагностика та корекція посттравматичного стресового розладу особистості : методичний посібник / В. Є. Харченко, М. А. Шугай. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – 160 с.

У посібнику здійснено психологічний аналіз проблеми посттравматичного стресового розладу (ПТСР); пропонуються теоретичні та практичні матеріали із надання першої психологічної допомоги постраждалим унаслідок надзвичайних ситуацій; практичні рекомендації дітям та батькам в умовах суспільної кризи та військового конфлікту в країні.

Рекомендовано для практикуючих психологів, психотерапевтів, педагогічних і соціальних працівників, соціальних педагогів, студентів вищих навчальних закладів, фахівців громадських організацій та волонтерів із психологічної допомоги в умовах кризи.