Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА

Видавництво Національного університету «Острозька академія» Підписатись на новини видавництва ОА RSS

Теорія і методика викладання предметів духовно-морального  спрямування

Жуковський В. М., Москальова Л. Ю. Теорія і методика викладання предметів духовно-морального спрямування у середніх загальноосвітніх закладах. Навчальний посібник. / В. М. Жуковський, Л. Ю. Москальова. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. − 364 с.

У посібнику узагальнено досвід викладання предметів духовно-морального спрямування в середніх загальноосвітніх закладах України. Обґрунтовано теоретичні засади і подано методичні рекомендації для викладання цих предметів. Проаналізовано актуальність, цілі, підходи, принципи, зміст, форми, методи, засоби навчання, вимоги до вчителя у процесі викладання предметів духовно-морального спрямування. Посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів відповідних спеціальностей, учителів, які викладають предмети духовно-морального спрямування, керівників шкіл, батьків, усіх, хто цікавиться проблемами духовно-морального виховання шкільної молоді.


Прийняття і сприйняття християнства в Русі-Україні

Кралюк П. М. Прийняття і сприйняття християнства в Русі-Україні: [монографія] / П. М. Кралюк. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія»; Луцьк: Видавництво «Ключі», 2013. – 136 с.

Монографія присвячена питанням поширення християнства на українських землях, починаючи з найдавніших часів і закінчуючи Володимировим хрещенням. Окремо звертається увага на «вибір віри» князем Володимиром. Також йдеться про сприйняття християнства в творах давньоруських книжників. Книга розрахована на широке коло читачів.


Онлайнова журналістика: специфіка, завдання, аудиторія

«Онлайнова журналістика: специфіка, завдання, аудиторія»: [збірник наукових доповідей]. / Передм. та впорядк. В. М. Назарук. – Острог: ІГСУ, Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – 136 с. – Додатки: Диск «Матеріали україно-польського науково-практичного семінару 6-7 лютого 2013 р.». (Серія «Медіа-текст в системі культури». Випуск 2).

У збірнику науковці, які досліджують соціальні комунікації та практики мас-медіа аналізують різноманітні аспекти функціонування, формування контенту та впливу на аудиторію новітніх онлайн-медіа. Під час підготовки збірника наукових доповідей використано матеріали україно-польського науково-практичного семінару (6-7 лютого 2013 року, м.Острог). Для журналістів, викладачів та студентів – усіх, хто цікавиться тенденціями розвитку сучасних мережевих медіа.


Історія світової релігієзнавчої думки

Бойко Р. Ю. Історія світової релігієзнавчої думки / Р. Бойко. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – 356 с.

Навчальний посібник «Історія світової релігієзнавчої думки» укладено на базі лекцій, які автор читає у Національному університеті «Острозька академія». Проаналізовано основні досягнення зарубіжної релігієзнавчої думки від доби античності до кінця ХХ ст. Аналізуються також основні релігієзнавчі концепції. Посібник призначений для студентів філософських факультетів, аспірантів, викладачів та усіх, хто цікавиться світовою релігієзнавчою думкою.


Історія української культури

Маключенко В. І. Історія української культури: навчально-методичний посібник / І. В. Маключенко. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – 318 с.

У навчальному посібнику розглядаються проблеми культурного процесу від давніх часів до сучасності. Посібник подає широку панораму культурного розвитку українського народу, знайомить з маловідомими фактами і подіями. Він розрахований на студентів денної і заочної форм навчання Національного університету «Острозька академія».


Графиня Антоніна Блудова та Остріг

Бендюк Микола. Графиня Антоніна Блудова та Остріг. – Остріг: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – 162 с.; іл.

В книзі «Графиня Антоніна Блудова та Остріг» розповідається про одну із найпомітніших постатей в історії Острога ХІХ ст. – камер-фрейліну імператорського двору графиню Антоніну Дмитрівну Блудову. Завдяки графині в Острозі було створено Кирило-Мефодіївське братство та училище, в якому дівчата навчались не тільки читати та писати, але й вишивати, готувати їжу, грати на музичних інструментах та співати. Тобто, училище готувало дівчат до сімейного життя, а також до ролі домашніх вчительок у багатих сім’ях. Разом з тим завдяки А. Блудовій поступово був відреставрований колишній монастир капуцинів та добудовано нові корпуси, в яких на сьогодні розмістилися аудиторії Національного університету «Острозька академія». Антоніна Дмитрівна сприяла проникненню до Острога нових творів мистецтва, особливо, це стосується іконопису та творів сакрального декоративно-ужиткового мистецтва. Мала Антоніна Дмитрівна і літературний талант, тому в книзі частково аналізується її діяльність як літератора, особливо, її ставлення до національного питання (характеристика українців, росіян, поляків та євреїв).