Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА

Видавництво Національного університету «Острозька академія» Підписатись на новини видавництва ОА RSS

Годунок З. В. Герменевтичні студії. Проблема герменевтики індивіда художньої прози Миколи Хвильового : монографія / З. В. Годунок.

Годунок З. В. Герменевтичні студії. Проблема герменевтики індивіда художньої прози Миколи Хвильового : монографія / З. В. Годунок. — Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2017. — 80 с.

Сучасні реалії вимагають поглиблення знань учнів при вивченні фізики та астрономії в середній загальноосвітній школі. Головна мета освіти зводиться не лише до набуття об'єму знань, умінь і навичок, визначених програмою, а й у розвитку активного творчого мислення, яке спонукатиме особистість пізнавати світ не лише науковими засобами, а й застосовувати можливості духовного пізнання світу. Йдеться про формування у підростаючого покоління фундаментальних начал, стимулів людського життя та діяльності, в основі яких лежить національна ідея та загальнолюдські християнські цінності.

Пропонований навчально-методичний посібник призначений для учителів загальноосвітніх шкіл, а також розрахований на широке коло читачів. Посібник допоможе здійснювати виховання й навчання молодого покоління та розширення християнського світогляду.


Гандзілевська Г. Б. Психологія творчості («По дорожуючи до невідомого…») : навч.-метод. посіб. / Г. Б. Гандзілевська.

Гандзілевська Г. Б. Психологія творчості («По дорожуючи до невідомого…») : навч.-метод. посіб. / Г. Б. Гандзілевська. — Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2016. — 156 с.

Запропонований навчально-методичний посібник присвячено актуальним питанням сьогодення, що стосуються самореалізації особистості в її творчій діяльності. Приділено значну увагу характеристиці психологічних особливостей творчої особистості, аналізу її життєвого шляху, вивченню творчого доробку. Посібник містить авторські дидактичні розробки, що можуть слугувати у практичній роботі психологів та вчителів.


Методичні вказівки до проведення практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Інформаційні системи в бізнесі» (для студентів економічного факультету спеціальності 051 «Економіка») / укл.М. Ф. Аверкина. — Острог : Вид-во Національного університету

Методичні вказівки до проведення практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Інформаційні системи в бізнесі (для студентів економічного факультету спеціальності 051 «Економіка») / укл.М. Ф. Аверкина. — Острог : Вид-во Національного університету »

У методичних вказівках, призначених для студентів економічних факультетів галузі знань 051 «Економіка» спеціальності «Економічна кібернетика», висвітлено методику організації та проведення практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Інформаційні системи в бізнесі». У методичних вказівках до кожного заняття сформульовано мету, викладено основні теоретичні положення, наведено питання для обговорення, представлено завдання для набуття та закріплення практичних навичок із управління ресурсами на підприємстві, самостійної роботи, запропоновано перелік питань, винесених на екзамен, а також список літератури для поглибленого вивчення дисципліни.


Традиційні й нові медіа у формуванні громадянського суспільства : монографія / за заг. ред. проф. Супрун Л. В. — Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2016. — 172 с.

Традиційні й нові медіа у формуванні громадянського суспільства : монографія / за заг. ред. проф. Супрун Л. В. — Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2016. — 172 с.

У монографії порушено одну з чільних й актуальних проблем у галузі соціальних комунікацій — формування громадянського суспільства масовокомунікаційним дискурсом. Авторський колектив по-різному бачить, інтерпретує та шукає ефективні механізми побудови громадянського соціуму, але доходить спільної думки: роль як традиційних, так і нових медій у цьому процесі одна з визначальних. Видання розраховане на фахівців у галузі соціальних комунікацій, науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, політологів та всіх, хто цікавиться проблемами розбудови громадянського суспільства.

Для викладачів, студентів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться минулим України, Волині та Острога.Course “European Values: Politics and Culture”. Academic year 2017-2018. Didactic materials. Ed. Vi- talii Lebediuk, Dmytro Shevchuk, Olena Shershnyova. Ostroh 2018. 72 c.

Course “European Values: Politics and Culture”. Academic year 2017-2018. Didactic materials. Ed. Vi- talii Lebediuk, Dmytro Shevchuk, Olena Shershnyova. Ostroh 2018. 72 c.Course «European Values: Politics and Culture»: аcademic year 2017–2018 : didactic materials / Vitalii Lebediuk, Dmytro Shevchuk, Olena Shershnyova. — Ostroh, 2018. — 72 c.