Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА

Видавництво Національного університету «Острозька академія» Підписатись на новини видавництва ОА RSS

Історія Острозької академії

Бондарчук Я. В. Історія Острозької академії: навчальний посібник / Я. В. Бондарчук. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – 548 с.; іл.

У книзі висвітлено найважливіші етапи діяльності першої школи вищого типу східнослов’янських народів – Острозької слов’яно-греко-латинської академії (1576-1636). Розглянуто культурно-освітню працю її засновника князя К.-В. Острозького та найвідоміших просвітників Острозького осередку, проаналізовано їх духовну спадщину (богословські, полемічні та дидактичні твори). Показано нелегкий шлях відродження та розвитку сучасної академії – від колегіуму до Національного університету – одного з провідних ВНЗ України. Книга може використовуватись як посібник для студентів за спеціальностями: історія, культурологія, педагогіка.


Місто як світ людського буття

Карповець М. Місто як світ людського буття: монографія / М. Карповець. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – 258 с.

Монографія присвячена філософському осмисленню міста як специфічного, складного та неоднозначного феномену культури. Місто розглядається як світ людського буття, що проявляється у просторовому та часовому, світоглядному та ідентичністному, повсякденному та святковому, тілесному та артефактному вимірі. Винятковою рисою дослідження є спроба помислити місто як ідею, реалізовану та визначену людським буттям, а відтак – неможливу без людини в жодному історичному інваріанті.


Смисл і межі політичного: філософська інтерпретація

Шевчук Д. М. Смисл і межі політичного: філософська інтерпретація: монографія / Д. М. Шевчук. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька акдемія», 2014. – 374 с.

Монографію присвячено дослідженню феномену політичного та онтологічних відношень сучасного політичного світу. На основі досвіду феноменології, герменевтики та політичної антропології розроблено інтерпретативний аналіз політичних феноменів, спрямований на виявлення смислу та меж політичого. У дослідженні розглянуто основні типи політичного і найбільш узагальнені форми його проявлення, а саме як антаґоністичного, агоністичного, уявного та символічного. Окреслення цих типів закладає орієнтири для представлення смислового розгортання онтологічних вимірів політичного світу. Зокрема, здійснено спробу показати, що для кожного політичного світу універсальними є співвідношення між публічним і приватним, індивідуальним і суспільним, сакральним і профанним, центральним і периферійним. Сучасний політичний світ характеризується низкою спотворень, тому закономірним етапом дослідження є діагностика неавтентичних проявів політичного в умовах сучасності (таких як «машина політичного», біополітика, певні форми політичної теології). Цей аспект проведеного дослідження має на меті відкрити передумови для пошуку способів їх подолання.


99 питань та відповідей про наукову роботу студентів-культурологів

99 питань та відповідей про наукову роботу студентів-культурологів: методичні матеріали з наукової роботи студентів та написання курсових і випускних робіт / упорядники: М. О. Зайцев, Д. М. Шевчук, М. В. Карповець, Ж. О. Янковська. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – 148 с.

У методичних матеріалах висвітлено найбільш поширені питання, що виникають у студентів у процесі занять науково-дослідною роботою та під час підготовки курсових і випускних робіт. Посібник розрахований перш за все на студентів-культурологів, але багато цікавого знайдуть у ньому й аспіранти та молоді науковці.


Испытание мусульманского разума: между силой откровения и хаосом воли

Яcсин, Абдессалям. Испытание мусульманского разума: между силой откровения и хаосом воли / перевод М. Якубовича и О. Свирипы. – Острог-Брюссель: Издательство Национального университета «Острожская академия», Европейский институт исламских наук, 2014. – 108 с.

Книга «Испытание мусульманского разума: между силой откровения и хаосом воли» (1994 г.), которая впервые презентуется русскоязычному читателю, была написана Абдессалямом Яссином в начале 90-х годов. Автор рассматривает актуальные вопросы современного исламского мировоззрения: как мусульманская культура, сочетающая в себе отголосок «золотых веков» средневековья и трансформации суток колониализма, может строить свое будущее? Как найти баланс между религиозной всеобъемлемостью ислама и современным научным мировоззрением? Можно ли построить общество на «исламских ценностях», позаимствовав лучшие достижения западных цивилизаций? Каким путем идти: возвращаться к «чистому исламу» времен Пророка Мухаммада или дальше терпеть вестернизацию как единственное направление развития?


Випробування мусульманського розуму: між владою одкровення та пануванням сліпої волі

Яcсін Абдессалям. Випробування мусульманського розуму: між владою одкровення та пануванням сліпої волі / Яcсін Абдессалям; переклад з арабської М. Якубовича та О. Свиріпи; предм. М. Якубовича. – Острог-Брюссель: Видавництво Національного університету «Острозька академія», Європейський інститут ісламських наук, 2013. – 104 с.

Абдессалям Яcсін – один із найавторитетніших ісламських мислителів сучасності. У своїх працях вчений наголошує на потребі взаємозв’язку між знаннями та вірою, серцем та розумом. На його погляд, важливою умовою суспільних змін є духовний розвиток. Технологічний процес повинен супроводжуватися розвитком моральності. Мислитель на власному прикладі показав, що духовність безмежна, якщо серце людини пізнало Бога. Пронизана категорією людяності, наукова спадщина вченого зацікавить представників різних віросповідань та націй.