Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА

Видавництво Національного університету «Острозька академія» Підписатись на новини видавництва ОА RSS

Основи фізики : підручник для студентів спеціальності «Комп’ютерні науки» / Новоселецький М. Ю., Нечипорук Б. Д., Новоселецький О. М., Стрельчук В. В. — . Острог : Вид-во НаУОА, 2021. — 286 с.

Основи фізики : підручник для студентів спеціальності «Комп’ютерні науки» / Новоселецький М. Ю., Нечипорук Б. Д., Новоселецький О. М., Стрельчук В. В. — . Острог : Вид-во НаУОА, 2021. — 286 с.

Підвищена активність у сфері створення кіберфізичних систем спрямована на пошук нових напрямів розвитку інформаційно-обчислювальних технологій, що сприятиме об’єднанню та інтегруванню різних за призначенням підсистем в єдину децентралізовану гнучку систему. Ця проблематика набуває актуальності з огляду на значне збільшення можливостей щодо практичної реалізації вимірювальних, обчислювальних та комунікаційних компонентів таких систем на основі сучасних технологічних досягнень у виготовленні інтегральних схем та засобів бездротового зв’язку. Передбачаються проекти взаємодії кібернетичних засобів (вимірювально-обчислювальних, комунікаційних, керуючих, вимірних) з фізичними процесами навколишнього світу. Розв’язання відповідних проблем потребує висококваліфікованих фахівців, які розуміються на сутності фізичних явищ та процесів. Цьому сприятиме пропонований навчальний посібник, в якому викладені базові положення фізичної науки з акцентуванням уваги на питаннях електромагнетизму та мікроелектроніки. Це дозволить майбутнім спеціалістам орієнтуватися в особливостях взаємодії фізичних процесів навколишнього світу з кібернетичними засобами (швидкість перебігу фізичних процесів порівняно з обчислювальними та комунікаційними можливостями кібернетичних засобів), питаннях фізичних процесів (лінійних, нелінійних, синергетичних), наявних можливостях визначити стан фізичного процесу (повнота інформації, точність) та можливого впливу на нього тощо. Наведений додатковий матеріал в розділах підкреслює єдність неживої і живої природи та прояву фізичних закономірностей в ній. Кожний розділ містить вимоги до знань та вмінь та питання для поточного комп’ютерного тестування.


Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів Служби безпеки України : навчальний посібник / Андрій Благодарний, Микола Романов, Микола Стрельбицький, Лілія Стрельбицька, Сергій Суслін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2021. — 180 с.

Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів Служби безпеки України : навчальний посібник / Андрій Благодарний, Микола Романов, Микола Стрельбицький, Лілія Стрельбицька, Сергій Суслін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2021. — 180 с.

У посібнику комплексно висвітлено теорію та практику правового регулювання адміністративно-юрисдикційної діяльності органів СБ України. Визначено правовий статус органів СБ України, як суб’єктів адміністративно-юрисдикційної діяльності, охарактеризовано функції та принципи зазначеної діяльності, запропоновано класифікацію та розкрито особливості адміністративно-юрисдикційних проваджень, що здійснюються органами державної безпеки.

Видання адресоване науковцям, викладачам і студентам спеціальності «національна безпека», юридичних факультетів, працівникам органів публічної влади.


Стрельбицький М. П. Соціально-правові засади управління національною безпекою України : навч. посіб. / Стрельбицький Микола Павлович, Стрельбицька Лілія Миколаївна, Романов Микола Степанович. — Острог : Вид-во НаУОА, 2021. — 136 с.

Стрельбицький М. П. Соціально-правові засади управління національною безпекою України : навч. посіб. / Стрельбицький Микола Павлович, Стрельбицька Лілія Миколаївна, Романов Микола Степанович. — Острог : Вид-во НаУОА, 2021. — 136 с.

У посібнику показано соціальні та правові аспекти, що мають місце в процесі управління національною безпекою України. Звернута увага на духовно-релігійну її складову.

Призначено для студентів що вивчають чи досліджують проблеми національної безпеки України в цілому та управлінських питань зокрема.

Друкується в авторській редакції.


Плиска Ю. Компетентнісна складова особистісної педагогічної культури вчителя та тенденції її розвитку : навчально-­методичний посібник / Юрій Плиска. — Острог : Вид-во НаУОА, 2021. — 128 с.

Плиска Ю. Компетентнісна складова особистісної педагогічної культури вчителя та тенденції її розвитку : навчально-­методичний посібник / Юрій Плиска. — Острог : Вид-во НаУОА, 2021. — 128 с.

Завдання посібника надати допомогу з актуальних питань компетентнісної складової особистісної культури вчителя, акцентувати увагу на техніці її розвитку. Пропонується набір методів дослідження компетентнісної складової вчителя з позиції суб’єктно­вчинкового підходу.

Для вчителів та майбутніх вчителів, які працюватимуть в умовах нової Української школи.


Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» (м. Острог, 5 жовт. 2021 р.) / ред. кол. : Пасічник І. Д., Попелюшко В. О., Дробуш І. В. — Острог : Вид-во НаУОА, 2021. — 104 с.

Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» (м. Острог, 5 жовт. 2021 р.) / ред. кол. : Пасічник І. Д., Попелюшко В. О., Дробуш І. В. — Острог : Вид-во НаУОА, 2021. — 104 с.

У збірнику публікуються матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» (м. Острог, 5 жовтня 2021 року) на актуальну правову та державну проблематику. Наведені тези та статті науковців будуть цікаві як дослідникам питань історії, права та держави, так і практикам, викладачам, аспірантам та студентам.