Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА

Видавництво Національного університету «Острозька академія» Підписатись на новини видавництва ОА RSS

Августюк М. М. Методичні поради до підвищення рівня емоційного інтелекту в здобувачів вищої освіти / Августюк Марія Миколаївна. — Острог : Вид-во НаУОА, 2022. — 94 с.

Августюк М. М. Методичні поради до підвищення рівня емоційного інтелекту в здобувачів вищої освіти / Августюк Марія Миколаївна. — Острог : Вид-во НаУОА, 2022. — 94 с.

Методичні поради призначені для здобувачів вищої освіти, викладачів та психологів, а також усіх суб’єктів пізнавальної діяльності, які працюють з інформацією. У порадах висвітлено теоретико-методологічні засади вивчення чинників емоційного інтелекту, окреслено можливі шляхи встановлення та підвищення рівня емоційного інтелекту студентів.


Августюк М. М. Методичні поради до підвищення точності метакогнітивного моніторингу навчальної діяльності в здобувачів вищої освіти засобами емоційного інтелекту / Августюк Марія Миколаївна. — Острог : Вид-во НаУОА, 2022. — 78 с.

Августюк М. М. Августюк М. М. Методичні поради до підвищення точності метакогнітивного моніторингу навчальної діяльності в здобувачів вищої освіти засобами емоційного інтелекту / Августюк Марія Миколаївна. — Острог : Вид-во НаУОА, 2022. — 78 с.

Методичні поради призначені для здобувачів вищої освіти, викладачів та психологів, а також усіх суб’єктів пізнавальної діяльності, які працюють з інформацією. У порадах висвітлено теоретичний аспект вивчення взаємозв’язку емоційного інтелекту з основними характеристиками метапізнання в навчальній діяльності студентів, окреслено можливі шляхи підвищення точності метакогнітивного моніторингу навчальної діяльності в студентів засобами емоційного інтелекту.


Августюк М. М. Методичні поради до підвищення точності метакогнітивного моніторингу навчальної діяльності в здобувачів вищої освіти / Августюк Марія Миколаївна. — Острог : Вид-во НаУОА, 2022. — 132 с.

Августюк М. М. Методичні поради до підвищення точності метакогнітивного моніторингу навчальної діяльності в здобувачів вищої освіти / Августюк Марія Миколаївна. — Острог : Вид-во НаУОА, 2022. — 132 с.

Методичні поради призначені для здобувачів  вищої освіти, викладачів та психологів, а також усіх суб’єктів пізнавальної діяльності, які працюють з інформацією. У порадах висвітлено теоретичний  аспект вивчення чинників точності метакогнітивного моніторингу, окреслено можливі шляхи підвищення точності метакогнітивного моніторингу навчальної  діяльності в студентів, зокрема, наведено приклади практичних методів підвищення точності метакогнітивного моніторингу у вигляді опитувальників та тренінгових занять.


Студентські наукові записки. Серія «Країнознавство і міжнародний туризм». — Острог : Вид-во НаУОА, 2022. — Вип. 10. — 144 с.

Студентські наукові записки. Серія «Країнознавство і міжнародний туризм». — Острог : Вид-во НаУОА, 2022. — Вип. 10. — 144 с.

Збірник студентських наукових праць містить результати досліджень з країнознавства та міжнародного  туризму, що розкривають проблеми європейської інтеграції, безпеки Європейського Союзу, відносин його членів з Україною, динаміки розвитку міжнародного туризму як одного з глобалізаційних процесів сучасного світу.


Студентські наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» / ред. кол. : А. О. Худолій, І. В. Ковальчук. — Острог : Вид-во НаУОА , 2022. — Вип. 15. — 138 с.

Студентські наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» / ред. кол. : А. О. Худолій, І. В. Ковальчук. — Острог : Вид-во НаУОА , 2022. — Вип. 15. — 138 с.

У збірнику містяться статті студентів та молодих науковців, присвячені проблемам мовознавства, перекладознавства, літературознавства та методики викладання.

Збірник рекомендується студентам-філологам та всім, хто цікавиться філологічною наукою.


Наукові записки студентів та аспірантів. Серія «Міжнародні відносини» / ред. кол. : Д. Васильєва, Д. Фоменюк, В. Ткачова. — Острог : Вид-во НаУОА, 2022. — Вип. 7. — 156 с.

Наукові записки студентів та аспірантів. Серія «Міжнародні відносини» / ред. кол. : Д. Васильєва, Д. Фоменюк, В. Ткачова. — Острог : Вид-во НаУОА, 2022. — Вип. 7. — 156 с.

Збірник присвячений актуальним питанням сучасних міжнародних відносин, зовнішньої політики держав світу, національної та міжнародної безпеки. У ньому представлено наукові праці студентів та аспірантів Національного університету «Острозька академія» та інших ЗВО України.