Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА

Видавництво Національного університету «Острозька академія» Підписатись на новини видавництва ОА RSS

Методичні поради з «Української мови (за професійним спрямуванням)» / авт.-укл. І. М. Хом’як. — Остріг : Вид-во НаУОА, 2019. — 56 с.

Методичні поради з «Української мови (за професійним спрямуванням)» / авт.-укл. І. М. Хом’як. — Остріг : Вид-во НаУОА, 2019. — 56 с.

Курс сучасної української мови спрямований на те, щоб навчити студентів користуватися нормами літературної мови в різноманітних практичних мовленнєвих сферах, видах мовленнєвої діяльності; спонукає до мовленнєвої довершеності, яка виявляється в логічності, точності, чистоті, багатстві, виразності висловлювань, прагненні оволодіти мовою, її зображувальними, термінологічними, емоційно-експресивними багатствами.


Петрушкевич М. Релігійна комунікація у контексті масової культури : монографія / Марія Петрушкевич. — Острог, 2018. — 408 с.

Петрушкевич М. Релігійна комунікація у контексті масової культури : монографія / Марія Петрушкевич. — Острог, 2018. — 408 с.

Монографія присвячена дослідженню однієї з нагальних та знакових проблем сучасних антропології та філософії — релігійній комунікації. Чи може масова культура впливати та змінювати усталені та випробувані часом способи релігійної комунікації? Як різні релігії та церкви реагують на виклики інформаційного суспільства? Чому сучасний вірянин є носієм усіх рис масової культури та діє як споживач навіть у релігійному спілкуванні? Що таке медіа-релігійність?

Аналіз цих та інших питань дає змогу зрозуміти, як трансформується людина та її погляди під впливом масмедіа, інформаційного суспільства та масової культури. Масова релігійна комунікація висвітлюється через діяльність преси, радіо, телебачення, Інтернету та нових медіа, таких як соціальні мережі.


Охріменко Г. В. Практикум з маркетингових комунікацій : методичні рекомендації для тренінгових вправ до семінарських занять до дисципліни «Маркетинг інформаційних продуктів та послуг» для студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна с

Охріменко Г. В. Практикум з маркетингових комунікацій : методичні рекомендації для тренінгових вправ до семінарських занять до дисципліни «Маркетинг інформаційних продуктів та послуг» для студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» / Г. В. Охріменко. — Острог : Вид-во НаУОА, 2018. — 80 с.

У методичних рекомендаціях подаються тренінгові вправи та ділові ігри для проведення семінарських та практичних занять з дисципліни «Маркетинг інформаційних продуктів та послуг» для студентів зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (спеціалізації «Документознавство та інформаційна діяльність»). Вони допоможуть розвинути професійну компетенції з маркетингових комунікацій для інформаційної продукції: здатність розробляти системи інноваційного маркетингу інформаційних продуктів та послуг (просування проектів, програм, акцій, виставок тощо).

Для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту, які навчаються за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».


Методичні поради з історії української літератури ХІХ століття / автор-укладач Ю. В. Миненко. — Острог : Вид-во НаУОА, 2019. — 52 с.

Методичні поради з історії української літератури ХІХ століття / автор-укладач Ю. В. Миненко. — Острог : Вид-во НаУОА, 2019. — 52 с.

Методичні поради покликані допомогти студенту під час підготовки до практичних занять з курсу історії української літератури, що має на меті вивчення основних етапів становлення та еволюції художньої словесності впродовж XІX ст. і вироблення навичок практичного використання засвоєного матеріалу. Методичні поради містять плани практичних занять, список рекомендованої літератури (підручники, наукові статті й монографічні дослідження), тексти для вивчення напам’ять, питання на іспит, а також визначення літературознавчих термінів, поданих за виданням: Літературознавчий словник-довідник / Р. Т. Гром’як, Ю. І. Ковалів та ін. – К. : Академія, 2007. – 752 с.


Кривицька О. Аналіз діяльності суб’єктів ринку страхування життя : монографія / Ольга Кривицька. — Острог, 2019. — 360 с.

Кривицька О. Аналіз діяльності суб’єктів ринку страхування життя : монографія / Ольга Кривицька. — Острог, 2019. — 360 с.

У монографії досліджено особливості аналізу діяльності суб’єктів ринку страхування життя. Розглянуто фінансово-правові основи системи страхування життя. Розкрито інструменти аналізу ефективності ринку страхування життя. Доведено необхідність інформаційно-аналітичної бази управління компаніями зі страхування життя. Приділено увагу обліково-контрольним процедурам діяльності компаній зі страхування життя.

Розрахована на науковців та практиків, які працюють у сфері страхування життя, викладачів, аспірантів, а також усіх, хто цікавиться проблематикою розвитку ринку страхування життя в Україні.


Ковальський М. Етюди з історії Острога: нариси про освітян ХХ ст. / Микола Ковальський ; упоряд. М. Б. Близняк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2019. — 296 с.

Ковальський М. Етюди з історії Острога: нариси про освітян ХХ ст. / Микола Ковальський ; упоряд. М. Б. Близняк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2019. — 296 с.

У книзі вміщено нариси відомого українського історика доктора історичних наук, професора Миколи Павловича Ковальського (1929–2006) про острозьких освітян ХХ ст., уперше надруковані впродовж 1990–2004 рр. у регіональній пресі (переважно Острог, Дубно та Шепетівка). Крізь наратив ученого червоною ниткою проходить ідея історичної тяглості кращих українських освітянських традицій на Волині, які започаткував у XVI ст. меценат національної освіти та науки В.-К. Острозький. На першому плані – біографії та долі освітян краю, обставини їхньої праці та внесок у розбудову вітчизняної педагогічної думки. У праці висвітлено історію навчальних закладів міста, представлено колективний портрет українського освітянина ХХ ст.

Для викладачів закладів вищої освіти, учителів шкіл і коледжів, студентів, аспірантів, краєзнавців і всіх тих, хто цікавиться історією України, Волині й Острога.