Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА

Видавництво Національного університету «Острозька академія» Підписатись на новини видавництва ОА RSS

Методичні поради з історії української літератури ХІХ століття / автор-укладач Ю. В. Миненко. — Острог : Вид-во НаУОА, 2019. — 52 с.

Методичні поради з історії української літератури ХІХ століття / автор-укладач Ю. В. Миненко. — Острог : Вид-во НаУОА, 2019. — 52 с.

Методичні поради покликані допомогти студенту під час підготовки до практичних занять з курсу історії української літератури, що має на меті вивчення основних етапів становлення та еволюції художньої словесності впродовж XІX ст. і вироблення навичок практичного використання засвоєного матеріалу. Методичні поради містять плани практичних занять, список рекомендованої літератури (підручники, наукові статті й монографічні дослідження), тексти для вивчення напам’ять, питання на іспит, а також визначення літературознавчих термінів, поданих за виданням: Літературознавчий словник-довідник / Р. Т. Гром’як, Ю. І. Ковалів та ін. – К. : Академія, 2007. – 752 с.


Кривицька О. Аналіз діяльності суб’єктів ринку страхування життя : монографія / Ольга Кривицька. — Острог, 2019. — 360 с.

Кривицька О. Аналіз діяльності суб’єктів ринку страхування життя : монографія / Ольга Кривицька. — Острог, 2019. — 360 с.

У монографії досліджено особливості аналізу діяльності суб’єктів ринку страхування життя. Розглянуто фінансово-правові основи системи страхування життя. Розкрито інструменти аналізу ефективності ринку страхування життя. Доведено необхідність інформаційно-аналітичної бази управління компаніями зі страхування життя. Приділено увагу обліково-контрольним процедурам діяльності компаній зі страхування життя.

Розрахована на науковців та практиків, які працюють у сфері страхування життя, викладачів, аспірантів, а також усіх, хто цікавиться проблематикою розвитку ринку страхування життя в Україні.


Ковальський М. Етюди з історії Острога: нариси про освітян ХХ ст. / Микола Ковальський ; упоряд. М. Б. Близняк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2019. — 296 с.

Ковальський М. Етюди з історії Острога: нариси про освітян ХХ ст. / Микола Ковальський ; упоряд. М. Б. Близняк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2019. — 296 с.

У книзі вміщено нариси відомого українського історика доктора історичних наук, професора Миколи Павловича Ковальського (1929–2006) про острозьких освітян ХХ ст., уперше надруковані впродовж 1990–2004 рр. у регіональній пресі (переважно Острог, Дубно та Шепетівка). Крізь наратив ученого червоною ниткою проходить ідея історичної тяглості кращих українських освітянських традицій на Волині, які започаткував у XVI ст. меценат національної освіти та науки В.-К. Острозький. На першому плані – біографії та долі освітян краю, обставини їхньої праці та внесок у розбудову вітчизняної педагогічної думки. У праці висвітлено історію навчальних закладів міста, представлено колективний портрет українського освітянина ХХ ст.

Для викладачів закладів вищої освіти, учителів шкіл і коледжів, студентів, аспірантів, краєзнавців і всіх тих, хто цікавиться історією України, Волині й Острога.


Гандзілевська Г. Життєві сценарії українських емігрантів (психолого-акмеологічний дискурс) : монографія / Галина Гандзілевська. — Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. — 458 с.

Гандзілевська Г. Життєві сценарії українських емігрантів (психолого-акмеологічний дискурс) : монографія / Галина Гандзілевська. — Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. — 458 с.

У монографії подано результати комплексного дослідження життєвого сценарію як соціально-психологічного феномену в акмеперіоді. Сконцентровано увагу на конструктивних та деструктивних чинниках продуктивної реалізації його акмеологічного потенціалу в умовах еміграції на рівнях адаптації, самореалізації та акмеологізації. Теоретично та емпірично конструкти життєвого сценарію, механізмом ефективної акмереалізації якого виокремлено наративізацію, характеризуються в контексті функцій та гіперфункцій психологічного імунітету. Обґрунтовано технології психолого-акмеологічного супроводу мігрантів, що включають досвід письменників-емігрантів другої та третьої хвилі еміграції.

Для науковців, науково-педагогічних працівників, психологів-практиків, студентів та всіх, хто цікавиться проблемами психології життєвого сценарію, акмеперіоду, української діаспори та еміграції, наративними та психодраматичними практиками.


Кудінов С. Основи терорології : навч. посіб. / Сергій Кудінов, Ігор Рижов, Микола Романов — Острог : Вид-во НаУОА,2020. — 200 с.

Кудінов С. Основи терорології : навч. посіб. / Сергій Кудінов, Ігор Рижов, Микола Романов — Острог : Вид-во НаУОА,2020. — 200 с..

У посібнику досліджуються теоретичні проблеми формування теророгенності соціальних систем і базові концепти антитерористичної безпеки.

Призначено для суб’єктів боротьби з тероризмом, правоохоронних та інших органів державної влади, закладів освіти.

Друкується в авторській редакції.


Нариси воєнно-політичної історії України : навч. посіб. / Атаманенко В., Близняк М., Войтович Л. та ін. — вид. 2-ге, переробл. і доповн. — Острог, 2020. — 568 с.

Нариси воєнно-політичної історії України : навч. посіб. / Атаманенко В., Близняк М., Войтович Л. та ін. — вид. 2-ге, переробл. і доповн. — Острог, 2020. — 568 с.

У нарисах висвітлено головні етапи воєнно-політичної історії України з скіфських часів до сучасності, простежено головні етапи державотворення, проаналізовано збройну агресію Російської Федерації проти України. Окремо з’ясовано внесок у становлення і поступ вітчизняної воєнної справи видатних військових діячів.