Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА

Видавництво Національного університету «Острозька академія» Підписатись на новини видавництва ОА RSS

Жилюк С., Синодальні архієреї Волині / Сергій Жилюк, Сергій Шаправський. — Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2020. — 88 с.

Жилюк С., Синодальні архієреї Волині / Сергій Жилюк, Сергій Шаправський. — Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2020. — 88 с.

У книзі на основі опублікованих та архівних джерел висвітлюється діяльність волинських архієреїв періоду царського самодержавства, розкривається їхня роль в утвердженні і розвитку Російської православної церкви на території Волинської губернії. Видання розраховане на дослідників історико-релігієзнавчих проблем, краєзнавців, студентів і всіх, хто цікавиться минулим Волині.


Жилюк С., Актуальні проблеми сучасного релігієзнавства : навчальний посібник / Сергій Жилюк, Сергій Шаправський. — Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2020. — 128 с.

Жилюк С., Актуальні проблеми сучасного релігієзнавства : навчальний посібник / Сергій Жилюк, Сергій Шаправський. — Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2020. — 128 с.

Посібник підготовлений для студентів-магістрантів відповідно до змісту навчальної програми курсу «Актуальні проблеми вітчизняного релігієзнавства та богослов’я». Окремі теми посібника є базовими для поглибленого вивчення інших дисциплін і формування необхідних знань та компетентностей для здобувача вищої освіти за напрямком «релігієзнавство». Робота над темами практичної частини сприятиме науковому вирішенню кваліфікаційних досліджень. Запропоновані до роботи наукові тексти належать авторству С. Жилюка та С. Шаправського, які були раніше опубліковані.


Балашов Е. Метакогнітивний моніторинг саморегульованої навчальної діяльності студентів : монографія / Едуард Балашов.— Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020. — 496 с.

Балашов Е. Метакогнітивний моніторинг саморегульованої навчальної діяльності студентів : монографія / Едуард Балашов.— Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020. — 496 с.

У монографії подано результати комплексного дослідження метакогнітивного моніторингу саморегульованої навчальної діяльності студентів ЗВО. Сконцентровано увагу на теоретико- методологічному аналізі феноменів метакогнітивного моніторингу та саморегульованої навчальної діяльності. Теоретично обґрунтовано і створено теоретико-концептуальну модель саморегульованої навчальної діяльності студентів. Емпірично визначено основні показники саморегульованої навчальної діяльності студентів на індивідуально-особистісному, мотиваційно-вольовому, когнітивному та метакогнітивному рівнях. Представлено апробовано тренінгову програму розвитку саморегульованої навчальної діяльності студентів. Сформовано психолого-методичні рекомендації формування компонентів саморегульованої навчальної діяльності студентів. Для науковців, науково-педагогічних працівників, психологів практиків, студентів та всіх, хто цікавиться проблемами саморегульованої навчальної діяльності, метакогнітивного моніторингу.


English for the Humanities: (англійська мова для студентів гуманітарних спеціальностей): навч посіб. / укл. Юр’єва О. Ю. — Острог : Вид-во НаУОА, 2019. — 116 с.

English for the Humanities: (англійська мова для студентів гуманітарних спеціальностей): навч посіб. / укл. Юр’єва О. Ю. — Острог : Вид-во НаУОА, 2019. — 116 с.

У навчальному посібнику зібрано тексти, аудіо та вправи з англійської мови, спрямовані на поглиблення знань та збагачення словникового запасу студентів лексикою в галузі гуманітарних наук, формування навичок усного та писемного мовлення, необхідних для виконання професійних завдань.

Для студентів гуманітарних галузей, які навчаються за спеціальностями «Культурологія», «Релігієзнавство», «Філософія».


Шишкін І. Г. Азійські країни АТР: державний лад, політичні системи, зовнішня політика : навчальний посібник / І. Г. Шишкін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2018. — 124 с.

Шишкін І. Г. Азійські країни АТР: державний лад, політичні системи, зовнішня політика : навчальний посібник / І. Г. Шишкін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2018. — 124 с.

У посібнику висвітлено державний лад, політичні системи та особливості зовнішньої політики азійських країн АТР. Зокрема, охарактеризовано особливості функціонування законодавчої та виконавчої влади. Показано взаємодію цих гілок влади, описано механізми роботи місцевих органів самоврядування, а також представництв законодавчої і виконавчої влади на місцях. В посібнику також висвітлено принципи діяльності органів контролю і судових інстанцій. Окрему увагу приділено головним векторам зовнішньої політики основних азійських гравців в АТР.


Демократичний транзит у країнах Вишеградської групи й Україні: вибрані аспекти / Дмитра Шевчука, Віталія Лебедюка. — Острог : Вид-во НаУОА, 2018. — 224 с.

Демократичний транзит у країнах Вишеградської групи й Україні: вибрані аспекти / Дмитра Шевчука, Віталія Лебедюка. — Острог : Вид-во НаУОА, 2018. — 224 с.

Спільність політичних, культурних і релігійних цінностей країн Центрально-Східної Європи — Угорщини, Чехії, Словаччини та Польщі — не вперше в історії підштовхує їх до спроб вирішення спільних проблем. Автори колективного посібника, підготовленого в межах проекту Вишеградським фондом (V4EaP Visegrad University Studies Grant No. 61610036), намагаються ознайомити читача з політичними, економічними та соціальними процесами в регіоні. Урахування позитивного досвіду країн Вишеградської четвірки спонукатиме до більш докладного вивчення процесів політичних, економічних, соціальних і безпекових трансформацій для швидкої інтеграції України до євроатлантичних структур.

Навчальний посібник буде корисним для студентів-політологів,міжнародників, журналістів, культурологів, викладачів соціальних і гуманітарних дисциплін, а також для тих, хто цікавиться політичними трансформаціями в країнах Вишеградської групи та їхнім політичним досвідом для України.