Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА

Видавництво Національного університету «Острозька академія» Підписатись на новини видавництва ОА RSS

Матласевич О. В. Психологія розвитку педагогічних здібностей у контексті культурно- історичної парадигми українських вищих навчальних закладів XVI – XVIII століття : монографія /Матласевич О. В. — Острог : Вид-во НаУОА, 2020. — 576 с.

Матласевич О. В. Психологія розвитку педагогічних здібностей у контексті культурно- історичної парадигми українських вищих навчальних закладів XVI – XVIII століття : монографія /Матласевич О. В. — Острог : Вид-во НаУОА, 2020. — 576 с.

У монографії цілісно і комплексно розглянуто проблему розвитку педагогічних здібностей у контексті культурно-історичної парадигми українських вищих навчальних закладів XVI – XVIII століття. Визначено структуру, чинники, рівні та критерії розвитку педагогічних здібностей, проаналізовано їх співвідношення з іншими дотичними категоріями (професійно-важливими якостями педагога, педагогічною компетентністю та ефективністю педагогічної діяльності). На основі результатів аналізу специфіки українських вищих навчальних закладів XVI – XVIII століття, зокрема Острозької та Києво-Могилянської академій, виокремлено духовно-моральний компонент педагогічних здібностей, наповнено його конкретним змістом та окреслено основні шляхи його розвитку. Крім того, обґрунтовано комплексну програму емпіричного вивчення педагогічних здібностей та представлено результати дослідження рівневих та структурно-компонентних особливостей педагогічних здібностей учителів предметів загального циклу, учителів предметів духовно-морального спрямування та викладачів ЗВО. Подано програму розвитку педагогічних здібностей та результати її верифікації.

Книга адресована фахівцям у галузі психології, педагогіки, науковцям, учителям, викладачам ЗВО та всім, хто цікавиться проблемами розвитку професійних здібностей педагогів.


Антонюк Я. Життєпис Степана Янішевського – «Далекого» : правда драматичних змагань : монографія / Ярослав Антонюк, Володимир Трофимович. — Острог, 2020. — 404 с.

Антонюк Я. Життєпис Степана Янішевського – «Далекого» : правда драматичних змагань : монографія / Ярослав Антонюк, Володимир Трофимович. — Острог, 2020. — 404 с.

Ця монографія є першим комплексним дослідженням драматичного життєпису діяча українського націоналістичного підпілля та повстанського руху Степана Янішевського, більш відомого як керівника опозиційного до Проводу ОУН на ПЗУЗ Крайового проводу «Одеса», що охоплював значну частину Волині та Західного Полісся. Написана на основі широкого кола невідомих читацькому загалу документів і матеріалів,виявлених,насамперед, у Галузевому державному архіві Служби безпеки України,а також інших центральних і обласних держархівах, вона, разом із тим, віддзеркалює героїчні і водночас драматичні,суперечливі та дражливі сторінки переважно післявоєнної історії українського національно-визвольного руху, в тому числі конфлікти серед керівництва ОУН та УПА на ПЗУЗ, «чистки», здійснювані Службою безпеки ОУН серед місцевого населення й учасників повстансько-підпільного руху, розкол останнього у 1946р., а також методи радянських спецслужб у протиборстві із ним у ході «війни після війни».

Книга повертає із забуття та висвітлює унікальні задокументовані біографічні епізоди і вчинки численних учасників і симпатиків українського самостійницького руху, а також тих, хто боровся з ним, або пішов на співпрацю з його ворогами. Видання доповнене світлинами з ГДА СБУ, переважна частина яких публікується вперше.

Для науковців, викладачів, студентів, молоді, усіх, хто цікавиться історією українського визвольного руху, життєписами борців за волю України.


Студентські наукові записки. Серія «Країнознавство і міжнародний туризм». Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020. Вип. 8. 160 с.

Студентські наукові записки. Серія «Країнознавство і міжнародний туризм». Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020. Вип. 8. 160 с.

Збірник студентських наукових праць містить результати досліджень з країнознавства та міжнародного туризму, що розкривають проблеми європейської інтеграції, відносин його членів з Україною, динаміки розвитку міжнародного туризму як одного з глобалізаційних процесів сучасного світу.


Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспек­тива: збірник матеріалів Десятої всеукраїнської науково­прак­тичної конференції студентів та молодих учених / ред. колегія: О. Фомін, А. Заруцька, О. Януль.

Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива: збірник матеріалів Десятої всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених / ред. колегія: О. Фомін, А. Заруцька, О. Януль. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020. Вип. 10. 98 c.

У збірнику розміщено матеріали Десятої всеукраїнської науковопрактичної конференції студентів та молодих учених «Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива», що відбулася 28 травня 2020 року на базі Національного університету «Острозька академія».


Студентські наукові записки. Серія «Країнознавство і міжнародний туризм». Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020. Вип. 7. 174 с.

Студентські наукові записки. Серія «Країнознавство і міжнародний туризм». Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020. Вип. 7. 174 с.

Збірник студентських наукових праць містить результати досліджень з країнознавства та міжнародного туризму, що розкривають проблеми європейської інтеграції, відносин його членів з Україною, динаміки розвитку міжнарод- ного туризму як одного з глобалізацій них процесів сучасного світу.


Дем’янчук О. Формування та реалізація фінансового потенціалу збалансованого розвитку адміністративно-територіальних одиниць України : монографія / Ольга Дем’янчук. —Острог, 2019. — 408 с.

Дем’янчук О. Формування та реалізація фінансового потенціалу збалансованого розвитку адміністративно-територіальних одиниць України : монографія / Ольга Дем’янчук. —Острог, 2019. — 408 с.

У монографії висвітлюються сучасні проблеми формування та реалізації фінансового потенціалу адміністративно-територіальних одиниць та його значення у їх збалансованому розвитку в контексті процесу децентралізації. Збалансований розвиток адміністративно- територіальних одиниць розглядається як система критеріїв максимального задоволення потреб адміністративно-територіальних одиниць з урахуванням їх фактичних і потенційних можливостей. Основна увага приділена аналізу сучасного стану формування та реалізації фінансового потенціалу адміністративно-територіальних одиниць, оцінці диспропорцій у їх розвитку. Приділено увагу дослідженню напрямів удосконалення інституційного забезпечення збалансованого розвитку адміністративно-територіальних одиниць на основі їх фінансового потенціалу.

Монографія розрахована на науковців, спеціалістів, які приймають рішення в сфері управління фінансовим потенціалом збалансованого розвитку адміністративно- територіальних одиниць, аспірантів і студентів.