Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА

Видавництво Національного університету «Острозька академія» Підписатись на новини видавництва ОА RSS

Право церкви в історико-канонічному дискурсі

Жилюк С. І. Право церкви в історико-канонічному дискурсі : навчальний посібник / С. І. Жилюк. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – 264 с.

У навчальному посібнику висвітлено досвід кодифікації канонічного / церковного права у католицькій, православній і протестантській традиціях; у загальних рисах відображено концептуальні підходи наукового і конфесійного розуміння особливостей дисципліни. Головні теми посібника присвячені невирішеним проблемам вселенського православ’я – автокефальності, канонічності, благодатності, визнання / невизнання помісного статусу церков, де право церкви розкривається в історико-канонічному дискурсі його застосування, інтерпретації або ігнорування.


Побудова системи реабілітації адиктивних осіб на основі християнської психології

Побудова системи реабілітації адиктивних осіб на основі християнської психології : монографія / [Жуковський В. М., Климишин О. І. Вознюк О. В., Юрченко В. М., Запорожець О. М., Пиазза Н. Д., Рейнольдз Д. Л., Лозинська Т. Л., Жолтикова (Пустовіт) М. А., Якушенко С. С.] / за ред. В. М. Жуковського, О. І. Климишин. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – 316 с.

У монографії подано теоретико-методологічні основи та практичну реалізацію гуманітарно-прикладної системи реабілітації алко-, нарко- та тютюнозалежних осіб, яка передбачає створення умов для реабілітації цієї категорії осіб у площинах їх психофізичного, соціально-психологічного та духовного життєздійснення. Повернення людини до гармонійного суспільного життя, за гіпотезою наукового дослідження, відбувається завдяки формуванню в залежних осіб християнськи-зорієнтованої особистісно-виховної стратегії життєздійснення. У процесі реабілітації залежних осіб застосовуються індивідуальні та групові форми психокорекційного, психотерапевтичного, психоконсультативного, богословського впливу.

Монографію адресовано широкому загалу освітян, науковцям, викладачам, аспірантам, студентам вищих навчальних закладів, медичним працівникам, співробітникам реабілітаційних центрів.


Політичний менеджмент

Старіш О. Г. Політичний менеджмент : навчальний посібник / О. Г. Старіш. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – 272 с.

Навчальний посібник містить виклад питань які пов’язані з загальною теорією управління і її складовою – політичним менеджментом.

У навчальному посібнику систематизовано підходи до природи політичного управління та методи формування політичних технологій. Наведено приклади найбільш поширених політичних технологій, що використовуються в різних сферах політичного управління, включаючи передвиборчі перегони.

Навчальний посібник супроводжується глосарієм і переліком літератури.

Для студентів вищих навчальних закладів, журналістів, державних службовців, аспірантів та дослідників проблем політичного менеджменту.


Всеукраїнська православна автокефальна синодальна церква

Жилюк С. І. Всеукраїнська православна автокефальна синодальна церква : монографія / С. І. Жилюк. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – 268 с.

У монографії на основі широкого кола джерел, у тому числі періодики 1920-х рр., висвітлено діяльність обновленської церкви (ВПАСЦ) в Україні 1922-1928 рр., здійснено аналіз внутрішньоцерковного життя та міжцерковних суперечностей у контексті партійно-державної релігійної політики більшовицького режиму.

Видання розраховане на фахівців з церковної історії, релігійних діячів, викладачів, студентів й усіх тих, хто цікавиться актуальними проблемами релігієзнавства.


Етика

Малахов В. А. Етика: курс лекцій / В. А. Малахов. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – 214 с.

У посібнику висвітлюються проблеми етики як теорії моральних норм і цінностей і як дисципліни практичного мислення, зорієнтованого на конкретні запити сучасного людського життя. Розглядаються соціальні та особистісні аспекти моральності, моральні засади людської свідомості, діяльності та спілкування. Проаналізовано низку актуальних етичних проблем сьогодення, зокрема, співвідношення моралі і права, моралі й політики, питання етики міжнаціональних стосунків, свободи, толерантності, захисту людської гідності. Своєрідним надзавданням викладу є розкриття ролі етики й моралі в збереженні та утвердженні людяності.

Для студентів вищих навчальних закладів та усіх, кого цікавлять проблеми етики.


Формування стратегій позиціювання продукції аграрних підприємств на вітчизняному та світовому ринках

Козак Л. В. Формування стратегій позиціювання продукції аграрних підприємств на вітчизняному та світовому ринках: монографія / Л. В. Козак. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – 494 с.

Монографія присвячена дослідженню теоретичних, методологічних і практичних засад формування стратегій позиціювання продукції аграрних підприємств на вітчизняному та світовому ринках. Досліджено особливості формування стратегій позиціювання підприємства як чинника його саморозвитку, виявлено й систематизовано галузеві чинники їх реалізації. Подано низку пропозицій щодо удосконалення організаційно-економічного механізму формування стратегій позиціювання продукції аграрних підприємств та управління їх реалізацією за сучасних умов.

Для науковців, викладачів, аспірантів, слухачів магістерських програм, студентів вищих навчальних закладів, а також маркетологів-практиків, підприємців агробізнесу, працівників державних структур і всіх, хто цікавиться сучасними питаннями формування стратегій позиціювання продукції аграрних підприємств.