Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА

Видавництво Національного університету «Острозька академія» Підписатись на новини видавництва ОА RSS

English for the Humanities: (англійська мова для студентів гуманітарних спеціальностей): навч посіб. / укл. Юр’єва О. Ю. — Острог : Вид-во НаУОА, 2019. — 116 с.

English for the Humanities: (англійська мова для студентів гуманітарних спеціальностей): навч посіб. / укл. Юр’єва О. Ю. — Острог : Вид-во НаУОА, 2019. — 116 с.

У навчальному посібнику зібрано тексти, аудіо та вправи з англійської мови, спрямовані на поглиблення знань та збагачення словникового запасу студентів лексикою в галузі гуманітарних наук, формування навичок усного та писемного мовлення, необхідних для виконання професійних завдань.

Для студентів гуманітарних галузей, які навчаються за спеціальностями «Культурологія», «Релігієзнавство», «Філософія».


Шишкін І. Г. Азійські країни АТР: державний лад, політичні системи, зовнішня політика : навчальний посібник / І. Г. Шишкін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2018. — 124 с.

Шишкін І. Г. Азійські країни АТР: державний лад, політичні системи, зовнішня політика : навчальний посібник / І. Г. Шишкін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2018. — 124 с.

У посібнику висвітлено державний лад, політичні системи та особливості зовнішньої політики азійських країн АТР. Зокрема, охарактеризовано особливості функціонування законодавчої та виконавчої влади. Показано взаємодію цих гілок влади, описано механізми роботи місцевих органів самоврядування, а також представництв законодавчої і виконавчої влади на місцях. В посібнику також висвітлено принципи діяльності органів контролю і судових інстанцій. Окрему увагу приділено головним векторам зовнішньої політики основних азійських гравців в АТР.


Демократичний транзит у країнах Вишеградської групи й Україні: вибрані аспекти / Дмитра Шевчука, Віталія Лебедюка. — Острог : Вид-во НаУОА, 2018. — 224 с.

Демократичний транзит у країнах Вишеградської групи й Україні: вибрані аспекти / Дмитра Шевчука, Віталія Лебедюка. — Острог : Вид-во НаУОА, 2018. — 224 с.

Спільність політичних, культурних і релігійних цінностей країн Центрально-Східної Європи — Угорщини, Чехії, Словаччини та Польщі — не вперше в історії підштовхує їх до спроб вирішення спільних проблем. Автори колективного посібника, підготовленого в межах проекту Вишеградським фондом (V4EaP Visegrad University Studies Grant No. 61610036), намагаються ознайомити читача з політичними, економічними та соціальними процесами в регіоні. Урахування позитивного досвіду країн Вишеградської четвірки спонукатиме до більш докладного вивчення процесів політичних, економічних, соціальних і безпекових трансформацій для швидкої інтеграції України до євроатлантичних структур.

Навчальний посібник буде корисним для студентів-політологів,міжнародників, журналістів, культурологів, викладачів соціальних і гуманітарних дисциплін, а також для тих, хто цікавиться політичними трансформаціями в країнах Вишеградської групи та їхнім політичним досвідом для України.


Методичні поради з «Української мови (за професійним спрямуванням)» / авт.-укл. І. М. Хом’як. — Остріг : Вид-во НаУОА, 2019. — 56 с.

Методичні поради з «Української мови (за професійним спрямуванням)» / авт.-укл. І. М. Хом’як. — Остріг : Вид-во НаУОА, 2019. — 56 с.

Курс сучасної української мови спрямований на те, щоб навчити студентів користуватися нормами літературної мови в різноманітних практичних мовленнєвих сферах, видах мовленнєвої діяльності; спонукає до мовленнєвої довершеності, яка виявляється в логічності, точності, чистоті, багатстві, виразності висловлювань, прагненні оволодіти мовою, її зображувальними, термінологічними, емоційно-експресивними багатствами.


Петрушкевич М. Релігійна комунікація у контексті масової культури : монографія / Марія Петрушкевич. — Острог, 2018. — 408 с.

Петрушкевич М. Релігійна комунікація у контексті масової культури : монографія / Марія Петрушкевич. — Острог, 2018. — 408 с.

Монографія присвячена дослідженню однієї з нагальних та знакових проблем сучасних антропології та філософії — релігійній комунікації. Чи може масова культура впливати та змінювати усталені та випробувані часом способи релігійної комунікації? Як різні релігії та церкви реагують на виклики інформаційного суспільства? Чому сучасний вірянин є носієм усіх рис масової культури та діє як споживач навіть у релігійному спілкуванні? Що таке медіа-релігійність?

Аналіз цих та інших питань дає змогу зрозуміти, як трансформується людина та її погляди під впливом масмедіа, інформаційного суспільства та масової культури. Масова релігійна комунікація висвітлюється через діяльність преси, радіо, телебачення, Інтернету та нових медіа, таких як соціальні мережі.


Охріменко Г. В. Практикум з маркетингових комунікацій : методичні рекомендації для тренінгових вправ до семінарських занять до дисципліни «Маркетинг інформаційних продуктів та послуг» для студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна с

Охріменко Г. В. Практикум з маркетингових комунікацій : методичні рекомендації для тренінгових вправ до семінарських занять до дисципліни «Маркетинг інформаційних продуктів та послуг» для студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» / Г. В. Охріменко. — Острог : Вид-во НаУОА, 2018. — 80 с.

У методичних рекомендаціях подаються тренінгові вправи та ділові ігри для проведення семінарських та практичних занять з дисципліни «Маркетинг інформаційних продуктів та послуг» для студентів зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (спеціалізації «Документознавство та інформаційна діяльність»). Вони допоможуть розвинути професійну компетенції з маркетингових комунікацій для інформаційної продукції: здатність розробляти системи інноваційного маркетингу інформаційних продуктів та послуг (просування проектів, програм, акцій, виставок тощо).

Для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту, які навчаються за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».