Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА

Видавництво Національного університету «Острозька академія» Підписатись на новини видавництва ОА RSS

Студентські наукові записки. Серія «Країнознавство і міжнародний туризм». — Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2021. — Вип. 9. — 160 с.

Студентські наукові записки. Серія «Країнознавство і міжнародний туризм». — Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2021. — Вип.9 — 160 с.

 

Збірник студентських наукових праць містить результати досліджень з країнознавства та міжнародного туризму, що розкривають проблеми європейської інтеграції, відносин його членів з Україною, динаміки розвитку міжнародного туризму як одного з глобалізаційних процесів сучасного світу.
Україна на світовому туристичному ринку: студентський збірник наукових праць / за ред. Сергія Рудька. — Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2021. — 112 с.

Україна на світовому туристичному ринку: студентський збірник наукових праць / за ред. Сергія Рудька. — Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2021. — 112 с.

Збірник містить студентські наукові дослідження, підготовлені слухачами і слухачками університетського курсу «Україна на світовому туристичному ринку». Є частиною мультимедійного студентського проєкту, у межах якого також створено цикл відеопрезентацій на Youtube-каналі про сучасні види туризму в Україні.

В опублікованих статтях розкрито сучасний стан і динаміку розвитку українського туристичного ринку, місце України на світовому ринку туризму, актуальні проблеми і тенденції таких видів туризму, як: лікувально-оздоровчий, спортивний, діловий, релігійний і паломницький, темний та енотуризм. Особливістю збірника є те, що кожна публікація містить QR-код із лінком на відео на YouTube, яке аудіовізуально доповнює текст.


Подворна О. Г. Дипломатичний протокол та етикет : навч. посіб. / Подворна О. Г. — вид. 2­ге, перероб. та доп. — Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2020. — 218 с.

Подворна О. Г. Дипломатичний протокол та етикет : навч. посіб. / Подворна О. Г. — вид. 2­ге, перероб. та доп. — Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2020. — 218 с.

У навчальному посібнику висвітлені основи та принципи здійснення протокольного виміру дипломатичної діяльності центральних і закордонних органів зовнішніх зносин. Подана інформація про загальні вимоги щодо здійснення дипломатичних відносин, дипломатичного листування, організації і проведення візитів, бесід та дипломатичних прийомів, міжнародної ввічливості, наводяться рекомендації щодо зовнішнього вигляду дипломатичних працівників, показана специфіка роботи протокольної служби у відомстві зовнішніх зносин та в дипломатичному представництві за кордоном. Посібник може бути використаний для підготовки до практичних занять із курсу «Дипломатичний протокол та етикет».


Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : збірник наукових праць за матеріалами IV Міжнародної науково-практичної конференції (18 вересня 2020 р., м. Острог) / за заг. ред. д.ю.н. Романова М. С. — Острог : Вид-во Націо

Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : збірник наукових праць за матеріалами IV Міжнародної науково-практичної конференції (18 вересня 2020 р., м. Острог) / за заг. ред. д.ю.н. Романова М. С. — Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2020. — 252 с.

Збірник матеріалів конференції присвячений розгляду проблем імплементації Закону «Про національну безпеку України», розвитку системи цивільного демократичного контролю над сектором безпеки та суб’єктів сектору безпеки і оборони в контексті євроатлантичної інтеграції України, актуальним питанням гібридної війни, освіти і науки у сфері національної безпеки.

Видання розраховане на широке коло фахівців, експертів і вчених у сфері національної та міжнародної безпеки.


Кудінов С. С. Основи терорології : навч. посіб. / Кудінов Сергій Сергійович, Рижов Ігор Миколайович, Романов Микола Степанович. — вид. 2-ге доп. — Острог : Вид-во НаУОА, 2021. — 230 с.

Кудінов С. С. Основи терорології : навч. посіб. / Кудінов Сергій Сергійович, Рижов Ігор Миколайович, Романов Микола Степанович. — вид. 2-ге доп. — Острог : Вид-во НаУОА, 2021. — 230 с.

У посібнику досліджено теоретичні проблеми формування теророгенності соціальних систем і базові концепти антитерористичної безпеки.

Призначено для суб’єктів боротьби з тероризмом, правоохоронних та інших органів державної влади, закладів освіти.

Друкується в авторській редакції.


Essential Phrasal Verbs. A Complete Manual of English Phrasal Verbs for Ukrainian Learners of English : навч. посіб. /  Karen J. Eicher, Oksana Yu. Kostiuk. — Острог : Вид-во НаУОА, 2021. — 208 с.

Essential Phrasal Verbs. A Complete Manual of English Phrasal Verbs for Ukrainian Learners of English : навч. посіб. / Karen J. Eicher, Oksana Yu. Kostiuk. — Острог : Вид-во НаУОА, 2021. — 208 с.

Навчальний посібник “Essential Phrasal Verbs. A Complete Manual of English Phrasal Verbs for Ukrainian Learners of English” з навчальної дисципліни «Англійська мова» рекомендовано студентам, які вивчають англійську мову у закладах вищої освіти України. Посібник складається з 18-ти розділів, що можуть стати основою для 18-тижневого курсу вивчення фразових дієслів та словника, у якому подано значення кожного фразового дієслова, його переклад, відповідні приклади англійською мовою, перекладені українською мовою.