Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА

Видавництво Національного університету «Острозька академія» Підписатись на новини видавництва ОА RSS

Хрестоматія з духовно-морального виховання дошкільників

Хрестоматія з духовно-морального виховання дошкільників / Укладачі: А. М. Богуш, В. Є. Сучок. – 2-ге вид. доп. і перероб. - Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – 234 с.

Хрестоматія є частиною навчально-методичного комплексу з духовно-морального виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Згідно з розробленою програмою у хрестоматії за тематичним принципом подано оповідання, казки, вірші, притчі до занять із духовно-морального виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Хрестоматія призначена для вихователів дошкільних закладів, учителів християнської етики, батьків, учнів, студентів, усіх, хто цікавиться питаннями виховання дітей на християнських моральних цінностях.


Зв'язок у вивченні орфографії зі структурними рівнями української мови

Хом'як І. М. Зв'язок у вивченні орфографії зі структурними рівнями української мови: навчально-методичний посібник для здобувачів наукового ступеня і студентів української філології / І. М. Хом'як. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – 124 с.

У посібнику висвітлено основні орфографічні поняття української мови, охарактеризовано методику формування правописних умінь і навичок, проаналізовано особливості реалізації зв'язку у вивченні орфографії з фонетикою, орфоепією, лексикою, словотвором, морфологією і синтаксисом, а також у поєднанні з роботою над розвитком мовлення.


Минуле України в історичній науці УРСР післясталінської доби

Яремчук В. Минуле України в історичній науці УРСР післясталінської доби. – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2009. – 526 с.

У монографії досліджено українську радянську історіографію післясталінської доби в аспекті опрацювання нею історії України. Розглянуто взаємодію соціокультурних та інтелектуальних чинників, що впливали на професійне вивчення національної минувшини. Проаналізовано ідеї, інтерпретації, концепції, які складали зміст уявлень про історію України в історичній науці УРСР середини 1950-х – середини 1980-х років.

Для науковців, викладачів, студентів, широкого кола читачів.


Вирішальне слово про зв'язок релігійного закону та людської мудрості

Ібн Рушд. Вирішальне слово про зв'язок релігійного закону та людської мудрості // Критичні дослідження, переклад з арабської та коментарі М. М. Якубовича. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – 84 с.; іл.

Працю присвячено творчості відомого середньовічного арабського мислителя ібн Рушда аль-Куртубі (1126 – 1198 рр.). У матеріалі розкрито особливості філософської думки ісламського світу, висвітлено роль, яку спадщина ібн Рушда відіграла в розвитку середньовічної філософії та науки. Виокремлено полемічні аспекти поглядів мислителя, а також оцінку його філософських ідеалів представником ісламського традиціоналізму, Шейхом аль-Ісламом ібн Таймійєю (1268 – 1328 рр.). Уперше українському читачеві пропонується твір «Вирішальне слово про зв'язок між релігійним законом та людською мудрістю», перекладений з новітніх арабомовних видань, із відповідними коментарями до нього.

Видання орієнтоване на науковців, богословів, викладачів, студентів, а також усіх, хто цікавиться визначними здобутками ісламської культури.


Біблійні принципи життя і служіння

Якобчук Л. Біблійні принципи життя і служіння. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2008. – 586 с.

Книга є збірником теологічних лекцій доктора Леоніда Якобчука. У них автор, спираючись переважно на біблійні тексти, розглядає низку богословських питань, а також засади суспільного, релігійного та особистого життя, принципи духовного служіння.

Розрахована на тих, хто цікавиться питаннями теології, а також на широке коло читачів.


Психологія становлення професійної Я-концепції майбутніх юристів

Каламаж Р. Психологія становлення професійної Я-концепції майбутніх юристів: [монографія] / Руслана Каламаж. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2009. – 404 с.

У монографії досліджуються теоретичні, методологічні та практичні аспекти професійної Я-концепції майбутніх юристів через призму професіоналізації у вищому навчальному закладі. Розкривається психосемантика образу юридичної професії. Висвітлюється зв'язок індивідуального стилю діяльності та когнітивно-стильової організації пізнавальної сфери особистості з Я-концепцією. Увага акцентується на обґрунтуванні засад становлення досліджуваного феномена у ВНЗ.

Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів та усіх, хто цікавиться проблемами особистісного і професійного становлення.