Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА

Видавництво Національного університету «Острозька академія» Підписатись на новини видавництва ОА RSS


Проблеми й перспективи авторської лексикографії

Проблеми й перспективи авторської лексикографії. «Регіональний» словник поетичних неолексем (Рівненщина). / Відп. ред. Г. М. Вокальчук. – Вид. 2-е, випр. і доп. – Острог: Вид-во НаУ «Острозька академія», 2008. – 192 с. (Лексикографічна серія «Українська індивідуально-авторська неографія» вип. 1).

Збірник присвячений лексикографічному аспектові дослідження авторських лексичних новотворів в українській поезії ХХ ст. Вперше у вітчизняній лексикографії укладено «регіональний» словник неолексем поетів Рівненщини (понад 1700 одиниць).

Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів філологічних спеціальностей ВНЗ, учителів-словесників.


Іван Федоров: життя в еміграції

Мицько І. Іван Федоров: життя в еміграції. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2008. – 132 с.

У книзі аналізуються виявлені в останні роки документи та матеріали про видатного діяча української культури Івана Федорова Москвитина ( бл. 1510 – 5.12.1583). Зокрема, наводяться нові аргументи, що підтверджують гіпотезу про навчання друкаря у Краківському університеті.

Для науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться давньою історією та культурою України.


Музика і спів на уроках християнської етики

Жуковський В. М., Петровський В. В., Макогнюк С. В. Музика і спів на уроках християнської етики. Навчально-методичний посібник для учнів 5-6 класів. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – 2-ге вид., доп. і випр. – 176 с.

Навчально-методичний посібник є частиною навчального комплексу з основ християнської етики для учнів 5 – 6 класів, підготованого авторським колективом під керівництвом професора Жуковського В. М.

У посібнику подано матеріали до кожного уроку з основ християнської етики для 5 – 6 класу. Вміщено дані про видатних вітчизняних та зарубіжних композиторів, їх духовні твори, розроблено зразки завдань для учнів, а також слова пісень для виконання й диск із музичними творами.

Навчальний посібник рекомендовано вчителям основ християнської етики, вчителям музики та співів, методистам, студентам, батькам, а також усім тим, хто цікавиться питаннями духовного та морально-етичного виховання школярів на християнських цінностях.


Реалізація принципу поділу влади в сучасній Україні

Мартинюк Р. С. Реалізація принципу поділу влади в сучасній Україні: політико-правовий аналіз. – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2007. – 352 с.

Проведений у монографічному дослідженні аналіз проблематики реалізації принципу поділу влади поглиблює й уточнює розуміння поняття «принцип поділу влади», «принцип єдності державної влади», розкриває особливості реалізації принципу поділу влади та забезпечення її єдності в умовах розвиненої державності та сучасної України.

У роботі аргументується необхідність подальшого розвитку політичної реформи, розпочатої внесенням поправок до Основного Закону України від 8 грудня 2004 р. Запропоновано авторське бачення парламентського способу формування Кабінету Міністрів України в умовах незавершеного характеру розвитку українського парламентаризму. Визначається особлива роль Конституційного Суду України у здійсненні контролю за забезпеченням поділу влади в сучасній Україні. У дослідженні комплексно опрацьовано проблематику створення механізму взаємодії гілок влади та Глави держави України в контексті принципу єдності державної влади.

У дослідженні сформульовані конкретні рекомендації законодавцеві щодо утвердження в політичній системі України парламентарно-президентської форми правління, адекватної вітчизняним політико-правовим реаліям. Ці рекомендації, зокрема, охоплюють проблему зміни правового статусу вищих органів державної влади України та їх ролі й положення в системі поділу влади.


Конституційне (державне) право зарубіжних країн

Мартинюк Р.С. Конституційне (державне) право зарубіжних країн. Особлива частина. Навчальний посібник. - Острог, 2008. - 404 с.

У навчальному посібнику висвітлено основи конституційного (державного) права дев'яти зарубіжних країн: Сполучених Штатів Америки, Об'єднаного Королівства Великобританії та Північної Ірландії, П'ятої Французької республіки, Федеративної Республіки Німеччини, Швейцарської Конфедерації, Іспанії, Індії, Китаю та Японії. У контексті компаративного конституційно-правового аналізу державно-правових систем зазначених країн розглядаються їх базисні компоненти: національні джерела конституційного права, правовий статус особи, форми безпосередньої демократії, механізм держави. Окрему тематику в розділах посібника складає структурно-функціональний аналіз інституту конституційного правосуддя, питання про форму правління та форму державного устрою в зарубіжних країнах, місцеве самоврядування; аналізуються основні тенденції й особливості конституційного розвитку відповідних зарубіжних країн. Виклад матеріалу збагачений елементами конституційно-правової аналітики, автор порушує низку актуальних для сучасної державно-правової науки питань