Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА

Видавництво Національного університету «Острозька академія» Підписатись на новини видавництва ОА RSS

Василь Суразький: апологія православної традиції

Кралюк П. М., Якубович М. М. Василь Суразький: апологія православної традиції / П. М. Кралюк, М. М. Якубович. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – 212 с.

Монографію присвячено маловідомим сторінкам творчості українського полеміста і богослова Василя Суразького (сер. 50-х рр. XVI ст. – між 1604 – 1608 рр.). Висвітлено специфіку православного традиціоналізму на українських землях, показано фундаментальні особливості світогляду мислителя в контексті автохтонних рис української філософської думки. Досліджено значення творів Василя Суразького для розвитку православної апологетики в Україні та Московії. У монографії як додаток здійснено перевидання тексту «Книги про єдину істинну православну віру».

Видання орієнтоване на науковців, богословів, викладачів, студентів, а також усіх, хто цікавиться визначними здобутками української філософської культури.


Ян Лятос: ренесансна філософія та наука на українських землях

Кралюк П. М., Якубович М. М. Ян Лятос: ренесансна філософія та наука на українських землях / П. М. Кралюк, М. М. Якубович. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – 144 с.

Презентоване видання – перша в українській та зарубжній науці монографія, присвячена творчості польсько-українського вченого Яна Лятоса (1539 – 1608 рр.) – найбільш послідовного критика календарної реформи папи Григорія ХІІІ. Емігрувавши в 1598 році до Острога, Ян Лятос продовжував роботу над астрономічними, астрологічними та математичними дослідженнями, які викликали резонанс у Речі Посполитій та далеко за її межами. У монографії висвітлено специфіку наукових поглядів Яна Лятоса, простежено їхній зв'язок із творчим доробком інших ренесансних авторів. У якості додатку представлено критичне видання та переклад твору «Прогностикон» (1594 р.).

Видання орієнтоване на науковців, богословів, викладачів, студентів, а також усіх, хто цікавиться визначними здобутками українського Ренесансу.


Склад і функціонування польської нумізматичної фразеології

Крайчинська Г. В. Склад і функціонування польської нумізматичної фразеології: [монографія] / Г. В. Крайчинська. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – 164 с.

У монографії проаналізовано польські фразеологізми з компонентами-назвами грошових одиниць, простежено особливості їх функціонування, виявлено національну специфіку цього шару лексики, а також досліджено природу компонента-назви грошової одиниці. Вперше у слов'янському мовознавстві на основі аналізу використання польських і фрагментарно українських фразеологізмів із заданим компонентом показано роль назв грошових одиниць у формуванні загального фразеологічного значення, осмислено тематичні групи НФО й частково розглянуто відтворення польських НФО засобами української мови, що дало змогу продемонструвати слов'янське тло досліджуваних одиниць.

Для славістів, полоністів, студентів-філологів вищих навчальних закладів, етнолінгвістів.


Розвиток релігійної освіти на Волині ХІХ  –  поч. ХХ ст.

Костюк О. Ю. Розвиток релігійної освіти на Волині ХІХ – поч. ХХ ст. Навчальний посібник з історії педагогіки. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2009. – 224 с.

У навчальному посібнику здійснено системний аналіз становлення та розвитку релігійної освіти на Волині у ХІХ - на початку XX ст. на основі виявлених архівних, статистичних та літературних джерел; конкретизовано вплив суспільно-політичних та соціокультурних передумов на становлення та розвиток релігійної освіти на Волині у ХІХ - початку XX ст.; систематизовано організацію навчально-виховного процесу у початкових та середніх релігійних навчальних закладах Волині; визначено етапи становлення та розвитку релігійної освіти на Волині у ХІХ - на початку ХХ ст.

Рекомендується науковцям, студентам вищих навчальних закладів.


Психологія формування національного характеру (психолінгвістичний аспект)

Король Л. Д. Психологія формування національного характеру (психолінгвістичний аспект). Навчально-методичний посібник // Л. Д. Король. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – 228 с.

У навчально-методичному посібнику розглядаються теоретико-методологічні засади дослідження проблеми формування національного характеру в умовах оволодіння іноземною мовою. Запропоновано концептуальну модель та авторську програму формування національного характеру студентської молоді з урахуванням психолінгвістичних особливостей у контексті реалізації міжкультурного порівняльного підходу.

Представлений матеріал може використовуватися у контексті різних навчальних дисциплін та спецкурсів, зокрема «Педагогічна та вікова психологія», «Психолінгвістика», «Етнопсихологія», Етнопсихолінгвістика», «Іноземна мова» тощо. Рекомендується викладачам вищих навчальних закладів, студентам та аспірантам.


Америка в постбіполярному світі: інерція політичних стереотипів

Худолій А. О. Америка в постбіполярному світі: інерція політичних стереотипів: [монографія]. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – 128 с.

У книзі розглядаються вузлові аспекти зовнішньої політики Америки в постбіполярний період (з 1989 по 2008 роки) крізь призму впливу стереотипних уявлень. Висвітлено вплив стереотипів на формування зовнішньополітичного курсу країни, починаючи від Дж. Буша-старшого до Дж. Буша-молодшого. Проаналізовано особливості розвитку України та розвиток взаємовідносин із США після закінчення «холодної війни». Увагу зосереджено на обрисах нового світового порядку, колізіях відносин з Росією та трансформації політичної стратегії Сполучених Штатів на світовій арені.

Книга розрахована на широке коло читачів, які досліджують проблеми зовнішньої політики, цікавляться політичними колізіями реалій світу, що глобалізується.