Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА

Видавництво Національного університету «Острозька академія» Підписатись на новини видавництва ОА RSS

Вселенське православ'я: невирішені проблеми в контексті міжцерковних відносин

Жилюк С. І., Іщук О. В. Вселенське православ'я: невирішені проблеми в контексті міжцерковних відносин. Навчально-методичний посібник. – Острог, 2008. – 94 с.

Навчально-методичний посібник «Вселенське православ'я: невирішені проблеми у контексті міжцерковних відносин» підготовлений на базі прочитаних у Національному університеті «Острозька академія» лекцій з курсу «Вселенське православ'я».

Посібник має на меті зорієнтувати студентів на поглиблене вивчення актуальних для сучасного православ'я проблем канонічності, автокефальності, Вселенського визнання. Поміщені у ньому тестові завдання та контрольні питання допоможуть студентам у підготовці до семінарських занять та складанні підсумкового заліку.

Для викладачів і студентів вищих світських навчальних закладів, богословських інститутів та семінарій.Канонічне право

Канонічне право: Навч. посіб./ За ред. С. І. Жилюка. Автори-упорядники: С. І. Жилюк, О. В. Іщук, М. М. Якубович. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2008. – 212 с.

У посібнику показано процес формування канону, висвітлено розуміння канонічного права у католицькій, православній і протестантській традиціях, виокремлено проблеми канонічного характеру в історії східного християнства.

Для студентів вищих навчальних закладів духовної і світської освіти.


Релігійна політика радянської влади на Житомирщині (у документах 1979-1991 рр.)

Релігійна політика радянської влади на Житомирщині (у документах 1979-1991 рр.): Збірник документів / Упорядник С. І. Жилюк. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – 308 с.

У книзі вміщено документи і матеріали Державного архіву Житомирської області, які розкривають релігійну політику радянського режиму на Житомирщині, висвітлюють внутрішньопрофесійне становище православних, римо-католицьких, протестантських та іудейських громад (статистичні дані, фінансово-господарську діяльність, рівень релігійної активності населення та ін.).

Видання розраховане на фахівців, краєзнавців, викладачів, студентів і всіх тих, хто цікавиться історією рідною краю.


Релігійне життя Житомирщини наприкінці 1970-х – початку 1990-х рр.

Жилюк С. І., Паніна Л. А. Релігійне життя Житомирщини наприкінці 1970-х – початку 1990-х рр.: Монографія / С. І. Жилюк, Л. І. Паніна. – Осторг: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – 272 с.

У монографії на основі широкого кола джерел, переважно документальних даних різних архівосховищ, висвітлено основні напрямки, форми і методи реалізації партійно-державної релігійної політики на Житомирщині впродовж 1970-х – 1991 рр.; головна увага зосереджена на тих суспільно-релігійних змінах, які відбулись в області наприкінці «перебудови».

Видання розраховане на фахівців, релігійних діячів, викладачів, студентів й усіх тих, хто цікавиться історією рідною краю.


Релігійні комунікації: християнський контекст

Петрушкевич М. С. Релігійні комунікації: християнський контекст: Монографія. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – 228 с.

У комплексному філософсько-релігієзнавчому дослідженні особливостей релігійної комунікації у православ'ї, католицизмі та протестантизмі розкрито місце комунікаційної функції у системі християнства, охарактеризовано вплив соціокультурної ситуації на становлення та розвиток християнських конфесійних комунікаційних систем.

Автор аналізує основні складові комунікаційної системи християнства: вербальну комунікацію, яка включає усну та письмову мову, канонічні релігійні тексти, книгодрукування, молитву, сповідь, проповідь; та невербальну комунікацію, що включає міміку, жестикуляцію, колір, одяг, храм, ікону та ін. Окрема увага приділена змішаній комунікації, яка найчастіше використовується у сучасному християнстві, розглянуто подієву комунікацію.

Особливе місце у монографії посідає проблема зв'язку засобів передачі інформації та специфіки комунікаційних систем християнських конфесій. Аналізуються трансформації конфесійної комунікації під впливом сучасних технологій, особливості сприйняття такої комунікації, психологічні зміни у віруючих.