Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА

Видавництво Національного університету «Острозька академія» Підписатись на новини видавництва ОА RSS

Країни Співдружності Незалежних Держав у сучасних  міжнародних відносинах

Плевако І. Г. Країни Співдружності Незалежних Держав у сучасних міжнародних відносинах: навчально-методичний комплекс / Плевако І. Г. – Острог: Національний університет «Острозька академія», 2012. – 232 с.

Навчально-методичний комплекс містить пояснювальну записку з курсу «Країни Співдружності Незалежних Держав у сучасних міжнародних відносинах», тематику і плани лекційних і семінарських занять, опорний конспект лекцій, зразки модульної контрольної роботи, короткий термінологічний словник з курсу, а також перелік літератури до кожного лекційного та семінарського заняття.


Філософська  пропедевтика

Альошина О. А. Філософська пропедевтика. Навчально-методичний посібник. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – 136 с.

У навчально-методичному посібнику коротко і доступно викладено основні проблеми філософії. Посібник має на меті зорієнтувати студентів на поглиблене вивчення актуальних питань специфіки філософії, онтології, поняття свідомості та буття людини. Розрахований на студентів вищих навчальних закладів усіх форм навчання та зацікавлених у питаннях філософії.


Іслам: практичні аспекти

Якубович М. М. Іслам: практичні аспекти: [навчально-методичний посібник] / М. М. Якубович. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – 188 с.

У межах презентованого навчального посібника автор передусім намагався розкрити найбільш актуальні питання ісламської обрядовості, звертаючись до першоджерел: Корану, Суни, свідчень релігійних авторитетів. Особливу увагу приділено й важливим аспектам ісламського віровчення, які дають можливість зрозуміти й процеси, що відбуваються в сучасному ісламі – питання ціннісних орієнтирів, релігії та політики, буття ісламу в Європі. Окремо розглядаються й аспекти розвитку ісламу на українських землях.


Історія держави і права України. Практикум

Герасимчук О. П. Історія держави і права України. Практикум: Навчальний посібник / О. П. Герасимчук. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – 430 с.

Наводяться тестові та ситуаційні завдання згідно змісту курсу "Історія держави і права України", основні правові пам'ятки. Посібник буде корисним студентам та викладачам при підготовці до семінарських занять, проміжного та підсумкового модульного контролю, іспиту, для самоконтролю якості здобутих знань. Крім того, може стати в нагоді і всім тим, хто просто цікавиться історією держави і права нашої країни.


Функція захисту в кримінальному судочинстві України

Попелюшко В. О. Функція захисту в кримінальному судочинстві України: правові, теоретичні та прикладні проблеми: Монографія. 2-ге видання, змінене і доповнене. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – 600 с.

У монографії досліджено комплекс правових, теоретичних та прикладних проблем, пов'язаних із змістом та реалізацією функції захисту в кримінальному судочинстві як категорії кримінально-процесуального права і процесу. Розглянуто предмет захисту в кримінальній справі, участь захисника в доказуванні та охарактеризовано інститут адвокатського розслідування, питання логіки і аргументації в діяльності адвоката-захисника.

Адресована науковцям, викладачам та студентам вищих юридичних навчальних закладів, практикуючим юристам.


Проблеми кримінального процесу та захисту у кримінальній справі

Попелюшко В. О. Проблеми кримінального процесу та захисту у кримінальній справі / Збірник наукових статей. Укладач: Аврамишин С. В. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2008. – 400 с.

У збірнику зібрані всі наукові статті Попелюшка Василя Олександровича, опубліковані в наукових виданнях станом на 2008 рік з найбільш актуальних проблем кримінального судочинства, в яких подано незалежний аналіз та запропоновані шляхи виправлення недоліків в існуючому кримінально-процесуальному законодавстві, висвітлено власне бачення правового регулювання деяких кримінально-процесуальних інститутів.

Даний збірник розрахований на студентів юридичних спеціальностей при вивченні курсу кримінально-процесуального права та поглибленого вивчення проблемних питань кримінального процесу України, а також для всіх, хто цікавиться практикою та теорією кримінального процесу.