Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА

Видавництво Національного університету «Острозька академія» Підписатись на новини видавництва ОА RSS

О, том как воевали в старину и как теперь воюют

Малиновский И. А. О, том как воевали в старину и как теперь воюют / Под редакцией и с предисловием В. А. Попелюшка. - Острог: Издательство Национального университета «Острожская академия», 2012. - 36 с.

Брошюра в популярной форме повествует об истории войн, их жестокостях и ужасах. Она пронизана идеей привнесения в войну гуманных законов и правил, что возможно путем просвещения народов. Рассчитана на широкий круг читателей.


Ссылка в  Сибирь

Малиновский И. А. Ссылка в Сибирь / Под редакцией и с предисловием В. А. Попелюшка. - Острог: Издательство Национального университета «Острожская академия», 2012. - 92 с.

В брошюре в научно-просветительском аспекте повествуется о ссылке в Сибирь как уголовном и административном наказании, тяготах его отбывания, социальных, экономических и иных последствиях. Рассчитана на юристов и историков. Может быть интересна широкому кругу читателей.


Война и суд

Малиновский И. А. Война и суд / Под ре дакцией и с предисловием В. А. Попелюшка. – Острог: Издательство Национального университета «Острожская академия», 2012. – 32 с.

В брошюре изложены взгляды автора на справедливый суд, кровную месть и ее наследие - войну, доводы о необходимости разрешения конфликтов не силой, а правом, не войной, а судом. Рассчитана на юристов и историков. Может быть интересна широкому кругу читателей.


Країни Співдружності Незалежних Держав у сучасних  міжнародних відносинах

Плевако І. Г. Країни Співдружності Незалежних Держав у сучасних міжнародних відносинах: навчально-методичний комплекс / Плевако І. Г. – Острог: Національний університет «Острозька академія», 2012. – 232 с.

Навчально-методичний комплекс містить пояснювальну записку з курсу «Країни Співдружності Незалежних Держав у сучасних міжнародних відносинах», тематику і плани лекційних і семінарських занять, опорний конспект лекцій, зразки модульної контрольної роботи, короткий термінологічний словник з курсу, а також перелік літератури до кожного лекційного та семінарського заняття.


Філософська  пропедевтика

Альошина О. А. Філософська пропедевтика. Навчально-методичний посібник. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – 136 с.

У навчально-методичному посібнику коротко і доступно викладено основні проблеми філософії. Посібник має на меті зорієнтувати студентів на поглиблене вивчення актуальних питань специфіки філософії, онтології, поняття свідомості та буття людини. Розрахований на студентів вищих навчальних закладів усіх форм навчання та зацікавлених у питаннях філософії.


Іслам: практичні аспекти

Якубович М. М. Іслам: практичні аспекти: [навчально-методичний посібник] / М. М. Якубович. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – 188 с.

У межах презентованого навчального посібника автор передусім намагався розкрити найбільш актуальні питання ісламської обрядовості, звертаючись до першоджерел: Корану, Суни, свідчень релігійних авторитетів. Особливу увагу приділено й важливим аспектам ісламського віровчення, які дають можливість зрозуміти й процеси, що відбуваються в сучасному ісламі – питання ціннісних орієнтирів, релігії та політики, буття ісламу в Європі. Окремо розглядаються й аспекти розвитку ісламу на українських землях.