Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА

Видавництво Національного університету «Острозька академія» Підписатись на новини видавництва ОА RSS

Театр і драматерапія в груповій роботі

Гандзілевська Г. Б. Театр і драматерапія в груповій роботі: [навчально-методичний посібник до вивчення навчальних дисциплін «Психодрама» та «Театр як соціокультурний феномен»] / Г. Б. Гандзілевська. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2009. – 188 с.

У навчально-методичному посібнику зазначені основні вимоги до знань, умінь та навичок студентів щодо навчальних курсів «Психодрама» та «Театр як соціокультурний феномен», подана структура цих навчальних дисциплін, тематичний план та короткий виклад лекційних занять, тематика та рекомендована література до рефератів, зміст та дидактичний матеріал практичних занять, а також питання для самостійної роботи студентів.

Посібник рекомендується для усіх, хто цікавиться питаннями особистісної самореалізації у сфері театрального мистецтва та питаннями нових методів психотерапії, зокрема терапії мистецтвом.


Лізинг як форма інвестування оновлення основного капіталу сільськогосподарських підприємств

Галецька Т. І. Лізинг як форма інвестування оновлення основного капіталу сільськогосподарських підприємств: монографія / Т. І. Галецька. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – 244 с.

У монографії обґрунтовано напрями суттєвого розширення використання лізингу в інвестиційній діяльності сільськогосподарських підприємств на основі підвищення його ефективності та удосконалення економічних взаємовідносин між учасниками цього процесу через поглиблення теоретичного пізнання його суті, уточнення оцінок економічної ефективності та забезпечення державою умов для ширшого його використання.

Адресована спеціалістам агропромислової сфери та фінансового сектора, науковим працівникам, викладачам та аспірантам, студентам.


Історія храму Св. Федора Острозького

Бондарчук В., Бондарчук Я. Історія храму святого Федора Острозького. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2008. – 112 с.

У книзі висвітлюються різні періоди історії храму: від 1750 р., коли у храмі розміщувався костел св. Трійці братів-капуцинів, до сьогодення, коли храм став діючою церквою Київського патріархату. Особлива увага приділяється періоду 1867-1937 рр., коли храм був православною церквою Кирила і Мефодія.

Головна ідея книги – толерантне взаємовідношення різних релігійних концепцій. Призначена для широкого кола читачів.


Біблія на уроках біології

Опанасюк Г.С. Біблія на уроках біології / Укладач Г.С. Опанасюк. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2009. – 98 с.

Уроки та фрагменти уроків, які вміщені у нашому посібнику, є спробою показати, що вчитель може подавати альтернативні матеріалістичні і креаційні погляди на походження світу. Сучасні методи і принципи навчання дають змогу вчителю запропонувати учням варіанти уроків і різноманітні способи використання біблійних матеріалів на уроках біології.


Відродження національної духовності засобами фізики та астрономії в школі

Відродження національної духовності засобами фізики та астрономії в школі. Навчально-методичний посібник / Укладач: Л. Л. Шумра. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2009. – 278 с.

Сучасні реалії вимагають поглиблення знань учнів при вивченні фізики та астрономії в середній загальноосвітній школі. Головна мета освіти зводиться не лише до набуття об'єму знань, умінь і навичок, визначених програмою, а й у розвитку активного творчого мислення, яке спонукатиме особистість пізнавати світ не лише науковими засобами, а й застосовувати можливості духовного пізнання світу. Йдеться про формування у підростаючого покоління фундаментальних начал, стимулів людського життя та діяльності, в основі яких лежить національна ідея та загальнолюдські християнські цінності.

Пропонований навчально-методичний посібник призначений для учителів загальноосвітніх шкіл, а також розрахований на широке коло читачів. Посібник допоможе здійснювати виховання й навчання молодого покоління та розширення християнського світогляду.