Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА

Видавництво Національного університету «Острозька академія» Підписатись на новини видавництва ОА RSS

Графиня Антоніна Блудова та Остріг

Бендюк Микола. Графиня Антоніна Блудова та Остріг. – Остріг: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – 162 с.; іл.

В книзі «Графиня Антоніна Блудова та Остріг» розповідається про одну із найпомітніших постатей в історії Острога ХІХ ст. – камер-фрейліну імператорського двору графиню Антоніну Дмитрівну Блудову. Завдяки графині в Острозі було створено Кирило-Мефодіївське братство та училище, в якому дівчата навчались не тільки читати та писати, але й вишивати, готувати їжу, грати на музичних інструментах та співати. Тобто, училище готувало дівчат до сімейного життя, а також до ролі домашніх вчительок у багатих сім’ях. Разом з тим завдяки А. Блудовій поступово був відреставрований колишній монастир капуцинів та добудовано нові корпуси, в яких на сьогодні розмістилися аудиторії Національного університету «Острозька академія». Антоніна Дмитрівна сприяла проникненню до Острога нових творів мистецтва, особливо, це стосується іконопису та творів сакрального декоративно-ужиткового мистецтва. Мала Антоніна Дмитрівна і літературний талант, тому в книзі частково аналізується її діяльність як літератора, особливо, її ставлення до національного питання (характеристика українців, росіян, поляків та євреїв).


Місцеві фінанси

Дем’янчук О. І. Місцеві фінанси: навчальний посібник / О. І. Дем’янчук. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – 340 с.

У навчальному посібнику розглянуті питання сутності місцевих фінансів, їх функції, склад та їх роль в економічному і соціальному розвитку адміністративно-територіальних утворень, розглянуто порядок формування та використання фондів фінансових ресурсів. Прикладне значення полягає у тому, що майбутній фахівець буде мати можливість об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в регіонах. Для студентів економічних вищих навчальних закладів та факультетів.


Актуальні проблеми громадянської освіти та виховання: український та зарубіжний досвід

Актуальні проблеми громадянської освіти та виховання: український та зарубіжний досвід: матеріали Першої науково­практичної конференції (Острог, 19 черв. 2013 р.) / відп. ред. О. С. Батіщева. – Острог: ГО «Центр демократичного лідерства, Національний університет «Острозька академія», 2013. – 234 с.

Збірник матеріалів конференції видається в рамках проекту «Громадянська освіта» ГО «Центр демократичного лідерства» за фінансової підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні. Збірник випускається в друкованому й електронному варіантах. Електронну версію видання представлено на сайті Центру демократичного лідерства. У друкованому вигляді збірник розповсюджується безкоштовно. Думки, висновки та рекомендації належать авторам цього видання і не обов’язково збігаються з офіційною позицією уряду США. За достовірність інформації, що міститься в опублікованих матеріалах, відповідальність несуть автори. Передрук можливий у разі посилання на автора і видання.


Посібник-довідник із курсу «Теоретична фонетика англійської мови»

Пелипенко О. О. Посібник-довідник із курсу «Теоретична фонетика англійської мови»: навчальний посібник для студентів четвертого курсу факультету романо-германських мов НаУОА (заочна форма навчання) / О. О. Пелипенко. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – 156 с.

Посібник-довідник призначений для студентів факультету романо-германських мов НаУОА заочної форми навчання і містить програму навчального курсу, конспекти лекцій, список питань до підсумкового модульного контролю та індивідуальні практичні завдання для контрольних робіт, зразки виконання контрольних робіт, словник і глосарій основних фонетичних термінів. У конспектах лекцій вміщений навчальний матеріал з основних тем курсу теоретичної фонетики англійської мови: фонетика як наука, звуки англійської мови як артикуляційні та функціональні одиниці, склад, словесний наголос, просодична організація англійського мовлення, вимовна норма англійської мови та її варіанти.


Математика  прихованих  можливостей

Сявавко Мар’ян. Математика прихованих можливостей: навчальний посібник / М. С. Сявавко. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – 396 с.

Розглянуто основні методи роботи із неповною інформацією, зі знаннями, насамперед нечіткими; аналізуються нові підходи системного дослідження важливих класів моделей інтелектуальних систем; поданий розв’язок складних важкоструктурованих і формалізованих задач зі сфери бізнесу, управління, планування, діагностики, прийняття рішень тощо. Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які проходять підготовку за спеціальностями «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці», «Економічна кібернетика», «Комп’ютерні науки» та «Прикладна математика». Метою посібника є ознайомлення студентів з основами нового підходу вивчення теорії інтелектуальних систем.


Математика для економістів

Пасічник Я. А. Математика для економістів: Підручник. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – 432 с.

Даний підручник вміщує теоретичний матеріал з основних розділів вищої математики, достатню кількість зразків розв’язування вправ, які ілюструють цей матеріал, завдання для самостійної роботи та відповіді до них. Рекомендований як підручник студентам вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою бакалавра галузі знань “Економіка і підприємництво”.