Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА

Видавництво Національного університету «Острозька академія» Підписатись на новини видавництва ОА RSS

Проблеми й перспективи авторської лексикографії

Проблеми й перспективи авторської лексикографії. «Регіональний» словник поетичних неолексем (Рівненщина). / Відп. ред. Г. М. Вокальчук. – Вид. 2-е, випр. і доп. – Острог: Вид-во НаУ «Острозька академія», 2008. – 192 с. (Лексикографічна серія «Українська індивідуально-авторська неографія» вип. 1).

Збірник присвячений лексикографічному аспектові дослідження авторських лексичних новотворів в українській поезії ХХ ст. Вперше у вітчизняній лексикографії укладено «регіональний» словник неолексем поетів Рівненщини (понад 1700 одиниць).

Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів філологічних спеціальностей ВНЗ, учителів-словесників.


Іван Федоров: життя в еміграції

Мицько І. Іван Федоров: життя в еміграції. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2008. – 132 с.

У книзі аналізуються виявлені в останні роки документи та матеріали про видатного діяча української культури Івана Федорова Москвитина ( бл. 1510 – 5.12.1583). Зокрема, наводяться нові аргументи, що підтверджують гіпотезу про навчання друкаря у Краківському університеті.

Для науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться давньою історією та культурою України.


Музика і спів на уроках християнської етики

Жуковський В. М., Петровський В. В., Макогнюк С. В. Музика і спів на уроках християнської етики. Навчально-методичний посібник для учнів 5-6 класів. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – 2-ге вид., доп. і випр. – 176 с.

Навчально-методичний посібник є частиною навчального комплексу з основ християнської етики для учнів 5 – 6 класів, підготованого авторським колективом під керівництвом професора Жуковського В. М.

У посібнику подано матеріали до кожного уроку з основ християнської етики для 5 – 6 класу. Вміщено дані про видатних вітчизняних та зарубіжних композиторів, їх духовні твори, розроблено зразки завдань для учнів, а також слова пісень для виконання й диск із музичними творами.

Навчальний посібник рекомендовано вчителям основ християнської етики, вчителям музики та співів, методистам, студентам, батькам, а також усім тим, хто цікавиться питаннями духовного та морально-етичного виховання школярів на християнських цінностях.


Реалізація принципу поділу влади в сучасній Україні

Мартинюк Р. С. Реалізація принципу поділу влади в сучасній Україні: політико-правовий аналіз. – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2007. – 352 с.

Проведений у монографічному дослідженні аналіз проблематики реалізації принципу поділу влади поглиблює й уточнює розуміння поняття «принцип поділу влади», «принцип єдності державної влади», розкриває особливості реалізації принципу поділу влади та забезпечення її єдності в умовах розвиненої державності та сучасної України.

У роботі аргументується необхідність подальшого розвитку політичної реформи, розпочатої внесенням поправок до Основного Закону України від 8 грудня 2004 р. Запропоновано авторське бачення парламентського способу формування Кабінету Міністрів України в умовах незавершеного характеру розвитку українського парламентаризму. Визначається особлива роль Конституційного Суду України у здійсненні контролю за забезпеченням поділу влади в сучасній Україні. У дослідженні комплексно опрацьовано проблематику створення механізму взаємодії гілок влади та Глави держави України в контексті принципу єдності державної влади.

У дослідженні сформульовані конкретні рекомендації законодавцеві щодо утвердження в політичній системі України парламентарно-президентської форми правління, адекватної вітчизняним політико-правовим реаліям. Ці рекомендації, зокрема, охоплюють проблему зміни правового статусу вищих органів державної влади України та їх ролі й положення в системі поділу влади.


Конституційне (державне) право зарубіжних країн

Мартинюк Р.С. Конституційне (державне) право зарубіжних країн. Особлива частина. Навчальний посібник. - Острог, 2008. - 404 с.

У навчальному посібнику висвітлено основи конституційного (державного) права дев'яти зарубіжних країн: Сполучених Штатів Америки, Об'єднаного Королівства Великобританії та Північної Ірландії, П'ятої Французької республіки, Федеративної Республіки Німеччини, Швейцарської Конфедерації, Іспанії, Індії, Китаю та Японії. У контексті компаративного конституційно-правового аналізу державно-правових систем зазначених країн розглядаються їх базисні компоненти: національні джерела конституційного права, правовий статус особи, форми безпосередньої демократії, механізм держави. Окрему тематику в розділах посібника складає структурно-функціональний аналіз інституту конституційного правосуддя, питання про форму правління та форму державного устрою в зарубіжних країнах, місцеве самоврядування; аналізуються основні тенденції й особливості конституційного розвитку відповідних зарубіжних країн. Виклад матеріалу збагачений елементами конституційно-правової аналітики, автор порушує низку актуальних для сучасної державно-правової науки питань


Теорія прав людини

Мартинюк Р. С. Теорія прав людини. Навчальний посібник. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2009. – 218 с.

У навчальному посібнику висвітлено зміст та проблематику розвитку ключової цінності західної цивілізації – інституту прав людини. Аналізується теоретичне підґрунтя сучасного інституту прав людини, основні концептуальні підходи до розуміння природи прав людини, історичні форми та генезис прав людини. Досліджується комплекс чинників, що визначають рівень забезпеченості прав людини в різних соціокультурних умовах, зокрема, взаємозв'язок між рівнем розвитку прав людини та системою світоглядних цінностей, представлених у основних цивілізаціях сучасного світу. Розкриваються закономірності та особливі фактори, що обумовлюють змістовні характеристики інституту прав людини на сучасному етапі. Аналізується міжнародне, регіональне та вітчизняне законодавство в галузі прав людини; механізми захисту прав людини на відповідних рівнях. Виклад матеріалу збагачений елементами правової аналітики, автор порушує низку актуальних для сучасної юридичної науки питань.