Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА

Видавництво Національного університету «Острозька академія» Підписатись на новини видавництва ОА RSS

Прибуток підприємств: теоретико-методичні засади формування та аналізу

Козак Л. В., Кривицька О. Р., Новоселецький О. М. Прибуток підприємств: теоретико-методичні засади формування та аналізу: [монографія] / Л. В. Козак, О. Р. Кривицька, О. М. Новоселецький. – Острог: Видавництво Національного університету «Осторзька академія», 2012. – 160 с.

У монографії висвітлено основні підходи щодо формування та аналізу прибутку підприємств. Авторами застосований комплексний підхід до висвітлення означеної проблематики, зокрема розглянуті теоретико-методичні засади формування прибутку підприємств, маркетингові та економіко-математичні моделі оцінки та прогнозування прибутку підприємств. Практична цінність монографії полягає в тому, що авторами здійснено моніторинг прибутку підприємств в Україні за видами економічної діяльності та в розрізі окремих регіонів. Розрахована на спеціалістів різного рівня управління, керівників підприємств, науковців, викладачів, студентів.


«Get Ready for BEC»

Король Л. Д., Папсуєва А. О. «Get Ready for BEC». Навчальний посібник з ділової англійської мови. / Укладачі Л. Д. Король, А. О. Папсуєва. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – 110 с.

Навчальний посібник орієнтований на засвоєння програмного матеріалу з курсу «Ділова англійська мова» та підготовку до складання міжнародного іспиту з ділової англійської мови BEC (Business English Certificate) Higher. Мета посібника – допомогти студентам розширити словниковий запас економічної термінології, сприяти активізації лексико-граматичних конструкцій, вдосконалити навички розуміння автентичних англомовних текстів фахового спрямування, що забезпечить їх можливістю вільно використовувати іноземну мову у майбутній професійній діяльності.


 «Зри сія знаменія княжате славного». Геральдична поезія в українському бароко

Миненко Ю. В. «Зри сія знаменія княжате славного». Геральдична поезія в українському бароко: [монографія] / Юрій Миненко. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – 160 с.

У монографії досліджується жанр геральдичної поезії, популярний в українській бароковій літературі. З’ясовуються джерела постання та розвиток віршів на герби, поєднання емблематичного та панегіричного елемента у цих творах, визначається жанрова природа геральдичної поезії. Особливу увагу приділено символіці поезій, класифікуються найпопулярніші символи віршів на герби, пояснюється їхнє значення у бароковому тексті. Видання адресується вченим, викладачам та студентам вищих навчальних закладів, шанувальникам і знавцям української барокової поетичної спадщини.


Український месіанізм

Пасічник І. Д., Кралюк П. М. Український месіанізм: [монографія] / І. Д. Пасічник, П. М. Кралюк. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – 220 с.

У монографічному дослідженні розглядається осмислення місця України у світі та її місія в історії української суспільно-філософської думки, починаючи із давньоруських часів до кінця ХХ століття. Зокрема, увага звернута на погляди Іларіона Київського, Нестора-літописця, панегіристів князів Острозьких, козацьких літописців XVII – XVIII стст., кирило-мефодіївців, В’ячеслава Липинського, Арсена Річинського, Миколи Хвильового, ідеологів українського націоналізму, шістедястників тощо. В останньому розділі, де мова йде про часи незалежності України, розглядається трактування місії України її Президентами. Робота розрахована на науковців, які вивчають історію української суспільно-філософської думки, студентів, а також на широке коло читачів.


Теорія і методика викладання предметів духовно-морального  спрямування

Жуковський В. М., Москальова Л. Ю. Теорія і методика викладання предметів духовно-морального спрямування у середніх загальноосвітніх закладах. Навчальний посібник. / В. М. Жуковський, Л. Ю. Москальова. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. − 364 с.

У посібнику узагальнено досвід викладання предметів духовно-морального спрямування в середніх загальноосвітніх закладах України. Обґрунтовано теоретичні засади і подано методичні рекомендації для викладання цих предметів. Проаналізовано актуальність, цілі, підходи, принципи, зміст, форми, методи, засоби навчання, вимоги до вчителя у процесі викладання предметів духовно-морального спрямування. Посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів відповідних спеціальностей, учителів, які викладають предмети духовно-морального спрямування, керівників шкіл, батьків, усіх, хто цікавиться проблемами духовно-морального виховання шкільної молоді.


Прийняття і сприйняття християнства в Русі-Україні

Кралюк П. М. Прийняття і сприйняття християнства в Русі-Україні: [монографія] / П. М. Кралюк. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія»; Луцьк: Видавництво «Ключі», 2013. – 136 с.

Монографія присвячена питанням поширення християнства на українських землях, починаючи з найдавніших часів і закінчуючи Володимировим хрещенням. Окремо звертається увага на «вибір віри» князем Володимиром. Також йдеться про сприйняття християнства в творах давньоруських книжників. Книга розрахована на широке коло читачів.