Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА

Видавництво Національного університету «Острозька академія» Підписатись на новини видавництва ОА RSS

Русские писатели-художники о смертной казни

Малиновский И. А. Русские писатели-художники о смертной казни / Под редакцией и с предисловием В. А. Попелюшка. – Острог: Издательство Национального университета «Острожская академия», 2013. – 122 с.

В книге изложены художественные изображения смертной казни более 50-тью русскими писателями и поэтами XIX – начала XX века и их единодушная позиция на смертную казнь как меру уголовного наказания: смертная казнь, не акт правосудия, а убийство – дело варварское, безумное, безгранично жестокое, бесчеловечное. Рассчитана на широкий круг читателей.


Радянські поправчо-трудові установи порівнюючи з буржуазними тюрмами

Малиновський І. О. Радянські поправчо-трудові установи порівнюючи з буржуазними тюрмами / За редакцією та від редактора В. О. Попелюшка. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – 306 с.

В монографії автором представлена цілісна концепція виправно-трудового (пенітенціарного) права та пенітенціарної справи як таких, що розраховані на запобігання злочинам, виправлення злочинців і пристосування їх до умов суспільного життя. Викладені в ній положення та ідеї не втратили своєї актуальності й нині. Розрахована на юристів, істориків права, працівників пенітенціарної справи. Може бути цікавою широкому колу читачів.


Економіка підприємства

Кривицька О. Р. Економіка підприємства: навчальний посібник / О. Р. Кривицька. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – 296 с.

Навчальний посібник зорієнтований на надання можливості студентам самостійного вивчення основних засад теорії та практики функціонування підприємств в ринкових умовах господарювання. Він є суттєвим та необхідним доповненням до наукових та публіцистичних видань з питань організації ефективної діяльності підприємства в умовах ринкової економіки, зокрема, враховуючи основні положення та принципи Господарського та Податкового кодексів України. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, практикуючих економістів та широкого кола читачів.


Прибуток підприємств: теоретико-методичні засади формування та аналізу

Козак Л. В., Кривицька О. Р., Новоселецький О. М. Прибуток підприємств: теоретико-методичні засади формування та аналізу: [монографія] / Л. В. Козак, О. Р. Кривицька, О. М. Новоселецький. – Острог: Видавництво Національного університету «Осторзька академія», 2012. – 160 с.

У монографії висвітлено основні підходи щодо формування та аналізу прибутку підприємств. Авторами застосований комплексний підхід до висвітлення означеної проблематики, зокрема розглянуті теоретико-методичні засади формування прибутку підприємств, маркетингові та економіко-математичні моделі оцінки та прогнозування прибутку підприємств. Практична цінність монографії полягає в тому, що авторами здійснено моніторинг прибутку підприємств в Україні за видами економічної діяльності та в розрізі окремих регіонів. Розрахована на спеціалістів різного рівня управління, керівників підприємств, науковців, викладачів, студентів.


«Get Ready for BEC»

Король Л. Д., Папсуєва А. О. «Get Ready for BEC». Навчальний посібник з ділової англійської мови. / Укладачі Л. Д. Король, А. О. Папсуєва. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – 110 с.

Навчальний посібник орієнтований на засвоєння програмного матеріалу з курсу «Ділова англійська мова» та підготовку до складання міжнародного іспиту з ділової англійської мови BEC (Business English Certificate) Higher. Мета посібника – допомогти студентам розширити словниковий запас економічної термінології, сприяти активізації лексико-граматичних конструкцій, вдосконалити навички розуміння автентичних англомовних текстів фахового спрямування, що забезпечить їх можливістю вільно використовувати іноземну мову у майбутній професійній діяльності.


 «Зри сія знаменія княжате славного». Геральдична поезія в українському бароко

Миненко Ю. В. «Зри сія знаменія княжате славного». Геральдична поезія в українському бароко: [монографія] / Юрій Миненко. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – 160 с.

У монографії досліджується жанр геральдичної поезії, популярний в українській бароковій літературі. З’ясовуються джерела постання та розвиток віршів на герби, поєднання емблематичного та панегіричного елемента у цих творах, визначається жанрова природа геральдичної поезії. Особливу увагу приділено символіці поезій, класифікуються найпопулярніші символи віршів на герби, пояснюється їхнє значення у бароковому тексті. Видання адресується вченим, викладачам та студентам вищих навчальних закладів, шанувальникам і знавцям української барокової поетичної спадщини.