Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА

Видавництво Національного університету «Острозька академія» Підписатись на новини видавництва ОА RSS

Смисл і межі політичного: філософська інтерпретація

Шевчук Д. М. Смисл і межі політичного: філософська інтерпретація: монографія / Д. М. Шевчук. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька акдемія», 2014. – 374 с.

Монографію присвячено дослідженню феномену політичного та онтологічних відношень сучасного політичного світу. На основі досвіду феноменології, герменевтики та політичної антропології розроблено інтерпретативний аналіз політичних феноменів, спрямований на виявлення смислу та меж політичого. У дослідженні розглянуто основні типи політичного і найбільш узагальнені форми його проявлення, а саме як антаґоністичного, агоністичного, уявного та символічного. Окреслення цих типів закладає орієнтири для представлення смислового розгортання онтологічних вимірів політичного світу. Зокрема, здійснено спробу показати, що для кожного політичного світу універсальними є співвідношення між публічним і приватним, індивідуальним і суспільним, сакральним і профанним, центральним і периферійним. Сучасний політичний світ характеризується низкою спотворень, тому закономірним етапом дослідження є діагностика неавтентичних проявів політичного в умовах сучасності (таких як «машина політичного», біополітика, певні форми політичної теології). Цей аспект проведеного дослідження має на меті відкрити передумови для пошуку способів їх подолання.


99 питань та відповідей про наукову роботу студентів-культурологів

99 питань та відповідей про наукову роботу студентів-культурологів: методичні матеріали з наукової роботи студентів та написання курсових і випускних робіт / упорядники: М. О. Зайцев, Д. М. Шевчук, М. В. Карповець, Ж. О. Янковська. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – 148 с.

У методичних матеріалах висвітлено найбільш поширені питання, що виникають у студентів у процесі занять науково-дослідною роботою та під час підготовки курсових і випускних робіт. Посібник розрахований перш за все на студентів-культурологів, але багато цікавого знайдуть у ньому й аспіранти та молоді науковці.


Испытание мусульманского разума: между силой откровения и хаосом воли

Яcсин, Абдессалям. Испытание мусульманского разума: между силой откровения и хаосом воли / перевод М. Якубовича и О. Свирипы. – Острог-Брюссель: Издательство Национального университета «Острожская академия», Европейский институт исламских наук, 2014. – 108 с.

Книга «Испытание мусульманского разума: между силой откровения и хаосом воли» (1994 г.), которая впервые презентуется русскоязычному читателю, была написана Абдессалямом Яссином в начале 90-х годов. Автор рассматривает актуальные вопросы современного исламского мировоззрения: как мусульманская культура, сочетающая в себе отголосок «золотых веков» средневековья и трансформации суток колониализма, может строить свое будущее? Как найти баланс между религиозной всеобъемлемостью ислама и современным научным мировоззрением? Можно ли построить общество на «исламских ценностях», позаимствовав лучшие достижения западных цивилизаций? Каким путем идти: возвращаться к «чистому исламу» времен Пророка Мухаммада или дальше терпеть вестернизацию как единственное направление развития?


Випробування мусульманського розуму: між владою одкровення та пануванням сліпої волі

Яcсін Абдессалям. Випробування мусульманського розуму: між владою одкровення та пануванням сліпої волі / Яcсін Абдессалям; переклад з арабської М. Якубовича та О. Свиріпи; предм. М. Якубовича. – Острог-Брюссель: Видавництво Національного університету «Острозька академія», Європейський інститут ісламських наук, 2013. – 104 с.

Абдессалям Яcсін – один із найавторитетніших ісламських мислителів сучасності. У своїх працях вчений наголошує на потребі взаємозв’язку між знаннями та вірою, серцем та розумом. На його погляд, важливою умовою суспільних змін є духовний розвиток. Технологічний процес повинен супроводжуватися розвитком моральності. Мислитель на власному прикладі показав, що духовність безмежна, якщо серце людини пізнало Бога. Пронизана категорією людяності, наукова спадщина вченого зацікавить представників різних віросповідань та націй.


Нариси воєнно-політичної історії України

Нариси воєнно-політичної історії України: навчальний посібник / автори: Атаманенко В., Близняк М., Вєдєнєєв Д. та ін. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – 396 с.

У нарисах висвітлено головні етапи воєнно-політичної історії України з часів Київської Русі до середини ХХ ст., простежено розвиток ідеї державотворення. Окремо представлено внесок у становлення і поступ вітчизняної військової справи видатних військових діячів. Для викладачів вузів, аспірантів та студентів, всіх, хто цікавиться воєнно-політичною історією України.


Правові засади взаємодії громадянського суспільства та державної влади в процесі демократичної легітимації

Ковальчук В. Б., Іщук С. І. Правові засади взаємодії громадянського суспільства та державної влади в процесі демократичної легітимації: [монографія] / В. Б. Ковальчук, С. І. Іщук. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – 268 с.

У монографії досліджуються правові основи взаємодії органів влади та інститутів громадянського суспільства в процесі демократичної легітимації. Авторами проаналізовано теоретичні засади такої взаємодії, визначається правова природа громадянського суспільства та державної влади в контексті процесу демократичної легітимації, досліджується питання громадянської правосвідомості як ключового фактору утвердження державного правління. Окремим актуальним питанням монографії є конституційно-правовий статус інститутів громадянського суспільства, який зазнав значних змін у зв’язку з нещодавньою зміною законодавства у цій сфері. У останньому розділі монографії аналізується громадянський протест як один із правових способів запобігання делегітимації державної влади. У цій частині дослідження авторами приділено увагу міжнародним стандартам реалізації права на мирні зібрання та вітчизняній практиці реалізації права на громадянський протест. Монографія адресована науковцям, законодавцям, державним службовцям, викладачам, аспірантам та студентам, юристам-практикам та всім, хто цікавиться проблемами державознавства.