Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА

Видавництво Національного університету «Острозька академія» Підписатись на новини видавництва ОА RSS

Формування стратегій позиціювання продукції аграрних підприємств на вітчизняному та світовому ринках

Козак Л. В. Формування стратегій позиціювання продукції аграрних підприємств на вітчизняному та світовому ринках: монографія / Л. В. Козак. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – 494 с.

Монографія присвячена дослідженню теоретичних, методологічних і практичних засад формування стратегій позиціювання продукції аграрних підприємств на вітчизняному та світовому ринках. Досліджено особливості формування стратегій позиціювання підприємства як чинника його саморозвитку, виявлено й систематизовано галузеві чинники їх реалізації. Подано низку пропозицій щодо удосконалення організаційно-економічного механізму формування стратегій позиціювання продукції аграрних підприємств та управління їх реалізацією за сучасних умов.

Для науковців, викладачів, аспірантів, слухачів магістерських програм, студентів вищих навчальних закладів, а також маркетологів-практиків, підприємців агробізнесу, працівників державних структур і всіх, хто цікавиться сучасними питаннями формування стратегій позиціювання продукції аграрних підприємств.


Дипломатичний протокол та етикет

Подворна О. Г. Дипломатичний протокол та етикет [Текст]: Навчальний посібник / О. Г. Подворна. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – 236 с.

У навчальному посібнику висвітлені основи та принципи здійснення протокольного виміру дипломатичної діяльності центральних і закордонних органів зовнішніх зносин держави. Подана інформація про загальні вимоги щодо здійснення дипломатичних відносин, дипломатичного листування, організації і проведення візитів, бесід та дипломатичних прийомів, міжнародної ввічливості, наводяться рекомендації щодо зовнішнього вигляду дипломатичних працівників, показана специфіка роботи протокольної служби у відомстві зовнішніх зносин та в дипломатичному представництві за кордоном.

Посібник може бути використаний для підготовки до практичних занять із курсу «Основи дипломатичної діяльності (Дипломатичний протокол та етикет)».


Кровавая месть и смертные казни

Малиновский И. А. Кровавая месть и смертные казни / Под редакцией и с предисловием В. А. Попелюшка. – Острог: Издательство Национального университета «Острожская академия», 2014. – 260 с.

В книге И. А. Малиновский последовательно, упорно и решительно выступает против смертной казни. На богатейшем историческом материале ученый убедительно доказал, что смертная казнь – институт общечеловеческий. Этот институт находится в генетической святи с кровавой местью как проявлением животного инстинкта, свойственного животным и людям.

Месть – дикий животный инстинкт, со временем трансформировалась в право, санкционированное юридическими нормами. Книга «Кровавая месть и смертные казни» (1908-1909 гг.) сразу стала бестселлером. Ее широко обсуждали в научных кругах, в прессе, в среде политиков. Имперский режим расценил книгу иначе. За эту книгу И. А. Малиновского судили за «возбуждение к бунтовщическим деяниям и к ниспровержению существующего строя».

Вашему вниманию предлагается полная версия монографии.Гармонія розуму й душі. Перлини народної мудрості в афоризмах і крилатих висловах

Гармонія розуму й душі. Перлини народної мудрості в афоризмах і крилатих висловах / Укладач М. П. Кушнір. – 3-тє вид., виправлене і доповнене. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – 386 с.

У книзі вміщені найкращі афоризми, крилаті вислови, прислів’я, приказки, цитати із творів видатних діячів античності, середньовіччя і сучасності.

Глибина думки, художня переконливість, тонкий гумор – такі найхарактерніші ознаки мудрих висловів, які, без сумніву, зацікавлять широке коло читачів, сприятимуть формуванню їх особистого світогляду.


Прикладні антикризові PR-технології

Зубарєва М. А. Прикладні антикризові PR-технології: навч. посіб. / М. А. Зубарєва. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – 162 с.

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні та методологічні аспекти антикризових комунікацій, аналіз кризових явищ; визначаються основні передумови, чинники та закономірності виникнення кризових явищ; розкрито концептуальні положення розробки та впровадження сучасних антикризових сценаріїв. Подається зміст лекційних і семінарських занять, матеріали та методичні рекомендації щодо самостійної роботи бакалаврів і магістрів, питання для підсумкового контролю і планування семінарських занять, список рекомендованої літератури. На прикладі авторської розробки проекту заходів з побудови антикризових комунікацій в газорозподільній галузі України надається уявлення про сутність, структуру та дієвість прикладних антикризових PR–технологій.

Посібник розрахований насамперед для студентів, які вивчають дисципліни інформаційної сфери. Водночас посібник може бути корисним для науковців, викладачів, аспірантів, працівників засобів масової інформації, представників прес-служб та відділів зв’язків з громадськістю установ і організацій.