Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА

Видавництво Національного університету «Острозька академія» Підписатись на новини видавництва ОА RSS

Навчальні матеріали до курсу «Вступ до мовознавства»

Крайчинська Г. В. Навчальні матеріали до курсу «Вступ до мовознавства»: методичні рекомендації для студентів І курсу бакалаврату напряму «Філологія» спеціальності «Англійська мова та література». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – 110 с.

Навчальні матеріали містять вступ, навчально-тематичний план, програмний матеріал до вивчення дисципліни «Вступ до мовознавства», контрольні питання, словник-мінімум мовознавчих термінів, список основної та рекомендованої літератури. Методичні рекомендації адресовані студентам-філологамочної та заочної форм навчання, учителям-словесникам.


Методичні рекомендації до вивчення курсу «Історія України»

Методичні рекомендації до вивчення курсу «Історія України» / укладачі М. Б. Близняк, В. С. Марчук, Л. В. Трофимович. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – 112 с.

У навчально-методичному посібнику подані теми та плани семінарських занять, тематика рефератів відповідно до навчальної програми з курсу «Історія України», призначені для самостійної підготовки студентів. Наведена рекомендована література. До структури посібника включено основні терміни та поняття й перелік основних дат з історії України. Для студентів університету, що вивчають курс «Історія України».


Історія Острозької академії

Бондарчук Я. В. Історія Острозької академії: навчальний посібник / Я. В. Бондарчук. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – 548 с.; іл.

У книзі висвітлено найважливіші етапи діяльності першої школи вищого типу східнослов’янських народів – Острозької слов’яно-греко-латинської академії (1576-1636). Розглянуто культурно-освітню працю її засновника князя К.-В. Острозького та найвідоміших просвітників Острозького осередку, проаналізовано їх духовну спадщину (богословські, полемічні та дидактичні твори). Показано нелегкий шлях відродження та розвитку сучасної академії – від колегіуму до Національного університету – одного з провідних ВНЗ України. Книга може використовуватись як посібник для студентів за спеціальностями: історія, культурологія, педагогіка.


Місто як світ людського буття

Карповець М. Місто як світ людського буття: монографія / М. Карповець. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – 258 с.

Монографія присвячена філософському осмисленню міста як специфічного, складного та неоднозначного феномену культури. Місто розглядається як світ людського буття, що проявляється у просторовому та часовому, світоглядному та ідентичністному, повсякденному та святковому, тілесному та артефактному вимірі. Винятковою рисою дослідження є спроба помислити місто як ідею, реалізовану та визначену людським буттям, а відтак – неможливу без людини в жодному історичному інваріанті.


Смисл і межі політичного: філософська інтерпретація

Шевчук Д. М. Смисл і межі політичного: філософська інтерпретація: монографія / Д. М. Шевчук. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька акдемія», 2014. – 374 с.

Монографію присвячено дослідженню феномену політичного та онтологічних відношень сучасного політичного світу. На основі досвіду феноменології, герменевтики та політичної антропології розроблено інтерпретативний аналіз політичних феноменів, спрямований на виявлення смислу та меж політичого. У дослідженні розглянуто основні типи політичного і найбільш узагальнені форми його проявлення, а саме як антаґоністичного, агоністичного, уявного та символічного. Окреслення цих типів закладає орієнтири для представлення смислового розгортання онтологічних вимірів політичного світу. Зокрема, здійснено спробу показати, що для кожного політичного світу універсальними є співвідношення між публічним і приватним, індивідуальним і суспільним, сакральним і профанним, центральним і периферійним. Сучасний політичний світ характеризується низкою спотворень, тому закономірним етапом дослідження є діагностика неавтентичних проявів політичного в умовах сучасності (таких як «машина політичного», біополітика, певні форми політичної теології). Цей аспект проведеного дослідження має на меті відкрити передумови для пошуку способів їх подолання.


99 питань та відповідей про наукову роботу студентів-культурологів

99 питань та відповідей про наукову роботу студентів-культурологів: методичні матеріали з наукової роботи студентів та написання курсових і випускних робіт / упорядники: М. О. Зайцев, Д. М. Шевчук, М. В. Карповець, Ж. О. Янковська. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – 148 с.

У методичних матеріалах висвітлено найбільш поширені питання, що виникають у студентів у процесі занять науково-дослідною роботою та під час підготовки курсових і випускних робіт. Посібник розрахований перш за все на студентів-культурологів, але багато цікавого знайдуть у ньому й аспіранти та молоді науковці.