Головна » Фонди та колекції » Видавництво ОА

Видавництво Національного університету «Острозька академія» Підписатись на новини видавництва ОА RSS

Функція захисту в кримінальному судочинстві України

Попелюшко В. О. Функція захисту в кримінальному судочинстві України: правові, теоретичні та прикладні проблеми: Монографія. 2-ге видання, змінене і доповнене. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – 600 с.

У монографії досліджено комплекс правових, теоретичних та прикладних проблем, пов'язаних із змістом та реалізацією функції захисту в кримінальному судочинстві як категорії кримінально-процесуального права і процесу. Розглянуто предмет захисту в кримінальній справі, участь захисника в доказуванні та охарактеризовано інститут адвокатського розслідування, питання логіки і аргументації в діяльності адвоката-захисника.

Адресована науковцям, викладачам та студентам вищих юридичних навчальних закладів, практикуючим юристам.


Проблеми кримінального процесу та захисту у кримінальній справі

Попелюшко В. О. Проблеми кримінального процесу та захисту у кримінальній справі / Збірник наукових статей. Укладач: Аврамишин С. В. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2008. – 400 с.

У збірнику зібрані всі наукові статті Попелюшка Василя Олександровича, опубліковані в наукових виданнях станом на 2008 рік з найбільш актуальних проблем кримінального судочинства, в яких подано незалежний аналіз та запропоновані шляхи виправлення недоліків в існуючому кримінально-процесуальному законодавстві, висвітлено власне бачення правового регулювання деяких кримінально-процесуальних інститутів.

Даний збірник розрахований на студентів юридичних спеціальностей при вивченні курсу кримінально-процесуального права та поглибленого вивчення проблемних питань кримінального процесу України, а також для всіх, хто цікавиться практикою та теорією кримінального процесу.


Проблеми політики регіонального розвитку

Проблеми політики регіонального розвитку. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – 268 с.

У збірнику представлені роботи польських та українських вчених, які стосуються проблем регіонального розвитку, зокрема конкурентності регіонів, їхнього інтелектуального капіталу, розвитку туризму, місцевого самоврядування тощо.


Зовнішня політика країн Західної Європи в постбіполярний період

Рудько С. О. Зовнішня політика країн Західної Європи в постбіполярний період: навчально-методичний посібник із курсу / С. О. Рудько. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – 412 с.

У посібнику аналізуються головні вектори зовнішньої політики країн Західної Європи в постбіполярний період. Розкриваються особливості їх зовнішньої політики щодо інших суб'єктів міжнародних відносин. Характеризується участь країн Західної Європи у провідних міжнародних організаціях та проблемні аспекти міжнародних відносин на західноєвропейському просторі.

Для студентів спеціальностей «Міжнародні відносини», «Країнознавство» та «Історія» вищих навчальних закладів.


Історія Центрально-Східної Європи (кін. ХVІІІ – поч. XXI ст.)

Рудько С. О. Історія Центрально-Східної Європи (кін. ХVІІІ – поч. XXI ст.): Навчально-методичний посібник з курсу. – Вид. 2-ге, доповнене. – Острог, 2010. – 220 с.

Пропоноване видання створено з метою надання допомоги студентам, які вивчають історію Центрально-Східної Європи. У цьому посібнику висвітлюються події історичного розвитку народів регіону, які відбувалися з кінця XVIII до початку ХХІ ст. Підручник хронологічно охоплює періоди нової та новітньої історії.


Українська держава у планах ОУН (1939-й – 1950-ті роки)

Рибак А. І. Українська держава у планах ОУН (1939-й – 1950-ті роки). (Історико-політологічний аналіз): Монографія. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2007. – 224 с.

На основі аналізу архівних матеріалів, опублікованих джерел, наукової літератури у монографії проведено комплексне дослідження політичних платформ усіх відгалужень ОУН та реконструйовано їх концепції державного будівництва. Охарактеризовано основні етапи формування, а також причини і напрямки еволюції ідеології та програм Організації українських націоналістів. З'ясовано теоретико-практичні аспекти функціонування державного механізму та суспільних інституцій. Проведено аналіз основних напрямків соціально-економічного розвитку держави за ідеологією ОУН. У роботі також відображено плани державної політики трьох гілок Організації щодо національних меншин, церковно-релігійної, освітньо-культурної та зовнішньополітичної сфер.