library
Головна » Бібліотека » Новини » У Науковій бібліотеці презентували серію навчальних посібників з права виданих за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні

У Науковій бібліотеці презентували серію навчальних посібників з права виданих за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні

13.03.2015

У Науковій бібліотеці Національного університету «Острозька академія» презентували серію навчальних посібників, які вийшли в рамках проекту ОБСЄ «Підтримка розвитку юридичної освіти та освіти з прав людини в Україні», за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні. Презентації відбувались за участю кандидата юридичних наук, доцента, заступника завідувача кафедри державно-правових дисциплін Інституту права ім. І. Малиновського НаУОА Олега Павловича Герасимчука.

Першим у списку презентованих видань став навчальний посібник «Загальне адміністративне право» розроблений у співавторстві провідними фахівцями у галузі адміністративного права, професорами юридичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Р. С. Мельником та В. М. Бевзенком. Характеризуючи дане видання О. П. Герасимчук зазначив, що його побудова і текстове наповнення обумовлені сучасними українською та європейською доктринами адміністративного права. «При побудові посібника автори відмовились від стандартних та усталених підходів до викладання навчального матеріалу та його систематизації, а більша частина матеріалу для посібника взята з судової практики та практики діяльності органів публічної влади», – підкреслив О. П. Герасимчук.

Представляючи наступний посібник під назвою «Кримінальне право», написаний О. О. Дудоровим та М. І. Хавронюком, О. П. Герасимчук відмітив, що цей посібник дещо відрізняється від інших подібних видань тим, що це не звід правил, які закріплюють перелік заборонених під загрозою покарання діянь, не постатейний переказ Кримінального кодексу, і не збірка складних наукових проблем з кримінального права, які зрозумілі лише вузькому колу спеціалістів. «Свій посібник О. О. Дудоров та М. І. Хавронюк викладають в доступній формі, що поєднується з метою навчити логічно мислити. Для цього тут викладаються оригінальні альтернативні думки, що висловлювались з приводу важливих кримінально-правових проблем, а читач сам обирає – яка позиція йому більше імпонує», – зазначив О. П. Герасимчук.

Останнім у серії презентованих видань став посібник «Кримінальний процес», який розроблений Л. М. Лобойком та О. А. Банчуком. Характеризуючи дане видання О. П. Герасимчук звернув увагу присутніх на те, що у навчальному посібнику оригінально викладені основні поняття кримінального процесу. «Його автори застосовують інноваційні підходи до викладання кримінального процесу, що ґрунтуються на ідеї запровадження європейських правових цінностей у сфері кримінального судочинства в український освітній простір, а відтак – у свідомість майбутніх вітчизняних правників», – зауважив О. П. Герасимчук.

Презентовані навчальні посібники рекомендовані для студентів, які навчаються за спеціальностями «Правознавство» та «Правоохоронна діяльність», аспірантів, викладачів вузів та юристів-практиків, а також можуть використовуватись студентами при вивченні курсів «Кримінальне право» та «Адміністративне право».

У Науковій бібліотеці презентували серію навчальних посібників з права виданих за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні

У Науковій бібліотеці презентували серію навчальних посібників з права виданих за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні

У Науковій бібліотеці презентували серію навчальних посібників з права виданих за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні

У Науковій бібліотеці презентували серію навчальних посібників з права виданих за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні