library
Головна » Бібліотека » Новини » Презентовано перший в Україні науково-практичний коментар до нового Кримінального процесуального кодексу

Презентовано перший в Україні науково-практичний коментар до нового Кримінального процесуального кодексу

10.12.2012

У Науковій бібліотеці Національного університету “Острозька академія” відбулась презентація першого в Україні науково-практичного коментаря до нового Кримінального процесуального кодексу. Презентація відбулась за участю одного з авторів – директора Інституту права імені І. Малиновського, доктора юридичних наук, професора Василя Олександровича Попелюшко.

Понад двадцять років Україна “жила” з одним із найстаріших кодифікованих нормативно-правових актів – Кримінально-процесуальним кодексом УРСР (1960 р.). І, врешті-решт, одержала довгоочікуваний, вкрай необхідний і правильно названий Кримінальний процесуальний кодекс, робота над яким тривала з початку 1990-х років. Його наукова концепція, логіка побудови і нормативний зміст повинні забезпечити справедливе й ефективне кримінальне судочинство з теоретично зрілими правами та обов’язками його учасників і етичними процедурами дійсного рівноправного, змагального, неупередженого й диспозитивного здійснення судової функції влади народу.

Цілком зрозуміло, що такий важливий юридичний документ, яким є Кримінальний процесуальний кодекс України, котрий має щоденно і дуже активно застосовуватись великою армією юристів-професіоналів та багатьма зацікавленими особами, потребує чітко спрямованого на практику наукового коментаря, щоб зробити його використання зрозумілим й ефективним, особливо з урахуванням теоретичної складності окремих положень Кодексу, деякого впливу застарілих процесуальних постулатів та наявності низки формулювань і визначень, які вимагають оціночних суджень.

Авторський колектив, розуміючи всю відповідальність поставленого перед ним завдання, доклав усіх зусиль для підготовки повного й доступного твору у якому детально роз’яснюються норми чинного Кримінального процесуального кодексу України з урахуванням норм Конституції України, інших законодавчих актів, міжнародно-правових документів, рішень Конституційного Суду України, Європейського суду з прав людини, роз’яснень, що містяться в постановах Пленуму Верховного Суду України та Вищих спеціалізованих судів, вітчизняних наукових доктрин.

Презентоване видання розраховане на суддів, прокурорів, адвокатів, слідчих, викладачів і студентів юридичних навчальних закладів, громадян, які цікавляться питаннями правосуддя.

Презентовано перший в Україні науково-практичний коментар до нового Кримінального процесуального кодексу

Презентовано перший в Україні науково-практичний коментар до нового Кримінального процесуального кодексу