library
Головна » Бібліотека » Новини » Відбулась презентація книги Лілії Король “Психологія формування національного характеру (психолінгвістичний аспект)”

Відбулась презентація книги Лілії Король “Психологія формування національного характеру (психолінгвістичний аспект)”

10.12.2012

У Науковій бібліотеці Національного університету “Острозька академія” відбулась презентація навчально-методичного посібника “Психологія формування національного характеру (психолінгвістичний аспект)” під грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

За словами автора видання – доцента кафедри міжнародної мовної комунікації, кандидата психологічних наук Лілії Король – в умовах інтеграції України в європейську та світову спільноти особливої значущості набувають проблеми збереження власної національної ідентичності та відродження національної свідомості. Невід’ємною детермінантою сучасних соціально-політичних змін є розвиток національної самосвідомості особистості та виховання її ідеалів. Саме тому важливою підвалиною трансформаційних процесів в українському суспільстві є формування національного характеру в молодого покоління, що активізуватиме згуртування нації навколо вирішення актуальних проблем сьогодення.

“Мета навчально-методичного посібника полягає у розкритті специфіки процесу формування національного характеру в студентів із урахуванням психолінгвістичних особливостей, – зауважує автор. – Запропонований навчально-методичний посібник є у певному сенсі універсальним, оскільки може застосовуватись з метою формування національного характеру в студентів в умовах оволодіння іноземною мовою, удосконалення психолінгвістичних програм викладання іноземних мов, а також розробки практичних рекомендацій для викладачів іноземної мови вищих навчальних закладів”, – підкреслює Лілія Король.

У навчально-методичному посібнику розглядаються теоретико-методологічні засади дослідження проблеми формування національного характеру в умовах оволодіння іноземною мовою. Запропоновано концептуальну модель та авторську програму формування національного характеру студентської молоді з урахуванням психолінгвістичних особливостей у контексті реалізації міжкультурного порівняльного підходу.

Презентоване видання може використовуватись у контексті різних навчальних дисциплін та спецкурсів, зокрема “Педагогічна та вікова психологія”, “Психолінгвістика”, “Етнопсихологія”, “Етнопсихолінгвістика”, “Іноземна мова” тощо. Рекомендується викладачам вищих навчальних закладів, студентам та аспірантам.

Відбулась презентація книги Лілії Король “Психологія формування національного характеру (психолінгвістичний аспект)”