library
Головна » Бібліотека » Новини » Презентовано книгу Галини Крайчинської “Склад і функціонування польської нумізматичної фразеології”

Презентовано книгу Галини Крайчинської “Склад і функціонування польської нумізматичної фразеології”

28.11.2012

У Науковій бібліотеці Національного університету “Острозька академія” відбулась презентація монографії кандидата філологічних наук, доцента кафедри міжнародної мовної комунікації Галини Вацлавівни Крайчинської “Склад і функціонування польської нумізматичної фразеології”.

За словами автора видання, актуальність цієї теми полягає у з’ясуванні особливостей польських фразеологізмів з компонентами-назвами грошових одиниць, які, складаючи значний пласт в ідіоматичному багатстві мови, ще не були предметом спеціального вивчення ні в польському, ні в українському мовознавстві.

У монографії проаналізовано польські фразеологізми з компонентами-назвами грошових одиниць, простежено особливості їх функціонування, виявлено національну специфіку цього шару лексики, а також досліджено природу компонента-назви грошової одиниці. “Польська нумізматична фразеологія становить давній пласт, який відбиває соціально-економічний стан людини. Вона вживається на позначення господарської діяльності й товарно-грошових відносин, вказує на значення грошей у житті людини та способи їх заробляння, дає характеристику людини й особливостей її характеру”, – зазначає Галина Крайчинська.

Вперше у слов’янському мовознавстві на основі аналізу використання польських і фрагментарно українських фразеологізмів із заданим компонентом показано роль назв грошових одиниць у формуванні загального фразеологічного значення, осмислено тематичні групи нумізматичних фразеологічних одиниць й частково розглянуто відтворення польських нумізматичних фразеологічних одиниць засобами української мови, що дало змогу продемонструвати слов’янське тло досліджуваних одиниць. “Польські та українські нумізматично фразеологічні одиниці, що мають етнокультурну основу становлять достатньо велику та цікаву групу фразеологізмів, – зауважує Галина Крайчинська. – Ці нумізматично фразеологічні одиниці відображають різні факти реальності, що залежить від образного уявлення про оточуючий світ. У багатьох з них закодована інформація про минулі епохи, матеріальне і духовне життя народу, історичні події, давній побут, відомості про оточуючий світ, соціальні відносини. В польській та українській мовах існують синонімічні нумізматичні фразеологічні одиниці, що відображає паралелізм образного сприйняття у двох слов’янських мовах”, – підкреслює автор.

Монографію “Склад і функціонування польської нумізматичної фразеології” написано в руслі когнітивної лінгвістики – перспективного напряму дослідження мовних фактів. Видання рекомендоване для славістів, полоністів, студентів-філологів вищих навчальних закладів та етнолінгвістів.

Презентовано книгу Галини Крайчинської “Склад і функціонування польської нумізматичної фразеології”

Презентовано книгу Галини Крайчинської “Склад і функціонування польської нумізматичної фразеології”