library
Головна » Бібліотека » Новини » Оксана Прасюк: “...громадська думка – впливова сила в житті сучасних демократичних суспільств...”

Оксана Прасюк: “...громадська думка – впливова сила в житті сучасних демократичних суспільств...”

05.04.2013

У Науковій бібліотеці Національного університету “Острозька академія” відбулась презентація монографії викладача кафедри документознавства та інформаційної діяльності Оксани Валентинівни Прасюк “Електоральна громадська думка в Україні: сутність, детермінанти поставання та шляхи посилення дієвості”.

За словами автора, в демократичному суспільстві нормою є постійно зростаюча соціально-політична активність громадян, потяг широких мас населення до укріплення засад місцевого самоврядування, до громадської самоорганізації, до захисту прав і свобод людини. Зокрема в Україні помітного поширення набувають сьогодні процеси етнічного самовизначення та водночас національної інтеграції, прагнення укріплення державної незалежності і водночас включення в систему євроінтеграції.

“Відчутну роль у здійсненні всіх цих процесів відіграє такий феномен суспільної свідомості, як громадська думка, котра є важливим соціальним інститутом та атрибутом громадянського суспільства, – зауважує автор. – Вона постає як вияв суспільної свідомості у формі надіндивідуальних суджень й установок, пов’язаних з оцінками певних суспільно значимих подій та явищ дійсності, пропозиціями вирішення або й вирішенням найрізноманітніших соціальних проблем. В сучасному суспільстві громадська думка перетворюється на потужну впливову силу, вивчення якої робить можливим її розуміння як важливого, і досить складного явища суспільно-політичного життя сучасних демократичних суспільств”, – зазначає Оксана Прасюк.

Презентоване видання присвячене концептуалізації поняття «електоральна громадська думка» як специфічного вияву громадської думки, локалізованого вирішенням проблем формування органів державної і муніципальної влади. В монографії сконцентровано увагу не лише на структурних елементах досліджуваного феномену, але й на суспільно-політичному контексті, в якому відбувається її формування.

Монографія рекомендована для викладачів, студентів, науковців і практиків, а також усіх, хто цікавиться питаннями формування громадської думки та виборчим процесом.

Відбулась презентація монографії Оксани Прасюк “Електоральна громадська думка в Україні: сутність, детермінанти поставання та шляхи посилення дієвості”

Відбулась презентація монографії Оксани Прасюк “Електоральна громадська думка в Україні: сутність, детермінанти поставання та шляхи посилення дієвості”