library
Головна » Бібліотека » Бібліотека рекомендує » Загальне адміністративне право

Загальне адміністративне право

16.03.2015

Посібник «Загальне адміністративне право» розроблено у співавторстві провідними фахівцями у галузі адміністративного права, професорами юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Романом Сергійовичем Мельником та Володимиром Михайловичем Бевзенком.

Цінність даного посібника полягає в тому, що його побудова і текстове наповнення обумовлені сучасними українською та європейською доктринами адміністративного права.

При побудові посібника автори відмовились від стандартних та усталених підходів до викладання навчального матеріалу та його систематизації, а більша частина матеріалу для посібника взята з судової практики та практики діяльності органів публічної влади.

Посібник включає 5 розділів.

У розділі 1 «Ідея адміністративного права» значну увагу приділено сутності та структурі публічної влади; принципам та джерелам адміністративного права, суб’єктивним публічним правам.

У розділі 2 «Організація публічної адміністрації» розглянуто систему та види суб’єктів публічної адміністрації, систему органів виконавчої влади, їх компетенцію.

Розділ 3 «Інструменти діяльності публічної адміністрації» включає в себе такі інструменти як нормативні акти публічної адміністрації, суть адміністративних актів, адміністративний договір.

Розділ 4 «Публічне майно» присвячений розумінню категорії «публічне майно», його видам, виникненню зміні та припиненні режиму публічного майна, використанню публічного майна.

В розділі 5, який називається «Позасудовий захист прав, свобод та законних інтересів приватних осіб у відносинах із публічною адміністрацією» розглянуто суб’єкти, предмет та процедуру адміністративного оскарження процедуру відшкодування шкоди завданої публічною адміністрацією.

Посібник можна відзначити за його унікальність та революційність у методиці викладання курсу «Адміністративне право». Він може використовуватись студентами при підготовці до семінарських занять і вивченні окремих тем з курсу «Адміністративне право та процес», а окремі його розділи будуть особливо корисні для використання під час написання студентських наукових робіт з адміністративного права.