library
Головна » Бібліотека » Бібліотека рекомендує » Місцеві фінанси

Місцеві фінанси

08.04.2014

Рекомендуємо Вашій увазі навчальний посібник доцента кафедри фінансів, обліку і аудиту Ольги Дем’янчук під назвою «Місцеві фінанси», виданий з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Питання формування фінансових ресурсів у органів місцевого самоврядування та стабільності їхніх доходних джерел є актуальними питаннями сьогодення. З прийняттям нового Бюджетного та Податкового кодексів України, суттєво змінився склад суми першого кошика обсягу доходів, що враховується при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, склад доходів (сума другого кошика за загальним та спеціальним фондом), що не враховується при визначенні міжбюджетних трансфертів та склад місцевих податків та зборів. Саме тому, підготовлений автором навчальний посібник «Місцеві фінанси», який містить зміни діючого законодавства, є актуальним і потрібним у підготовці студентів зі спеціальності «Фінанси і кредит», для читання дисциплін: «Місцеві фінанси», «Бюджетна система» та «Бюджетний менеджмент».

Навчальний посібник включає десять тем, що відображають розгляд основної проблематики згідно з стандартами ОПП для студентів спеціальності «Фінанси і кредит», після кожної теми містяться питання для самоконтролю, практичні завдання, розрахункові задачі, тести та перелік посилань, у кінці навчального посібника міститься список основної та додаткової літератури, а також додатки.

Структура тем:

Тема 1. Сутність, складові та засади організації місцевих фінансів.
Тема 2. Місцеві бюджети – визначальна ланка місцевих фінансів. Система місцевих фінансових інститутів.
Тема 3. Бюджетний процес на місцевому рівні.
Тема 4. Фінансові ресурси місцевого самоврядування.
Тема 5. Видатки місцевих бюджетів:сутність, склад та класифікація.
Тема 6. Фінансове вирівнювання та бюджетне регулювання.
Тема 7. Фінанси підприємств комунального господарства.
Тема 8. Фінанси житлово-комунального господарства України.
Тема 9. Фінансова політика місцевих органів влади.
Тема 10. Управління місцевими фінансами.

Послідовно розглянуто питання організації місцевих фінансів, реалізація бюджетного процесу на місцевому рівні, особливості формування доходів місцевих бюджетів, критерії розмежування видатків, міжбюджетні відносини, реалізація фінансової політики місцевими органами самоврядування, у контексті прийнятого нового Бюджетного кодексу та Податкового кодексу України.

Розкрито питання сутності та класифікації житлово-комунальних послуг згідно Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та питання розрахунку тарифів по житлово-комунальних послугах згідно Постанови Кабінету Міністрів «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги».

Додатки включають деталізований матеріал з питань, наведених в теоретичній частині навчального посібника.

Список використаних джерел складається як з переліку нормативних, так і наукових та довідкових літературних джерел.

Позитивним моментом навчального посібника є наведення в кінці кожного розділу контрольних питань для перевірки знань, а також тестова програма по закріпленню базових положень курсу.