library
Головна » Бібліотека » Бібліотека рекомендує » Кримінальний процес

Кримінальний процес

16.03.2015

У навчальному посібнику оригінально викладені основні поняття кримінального процесу. Його автори застосовують інноваційні підходи до викладання кримінального процесу, що ґрунтуються на ідеї запровадження європейських правових цінностей у сфері кримінального судочинства в український освітній простір, а відтак – у свідомість майбутніх вітчизняних правників.

Навчальний посібник викладений за логікою кримінального провадження, обумовленою необхідністю реалізації принципу змагальності на усіх його стадіях. Зміст посібника не «прив’язаний» до змісту кримінального процесуального законодавства, що має властивість змінюватися.

Для вивчення студентам пропонуються рекомендації Комітету міністрів Ради Європи, рішення Європейського суду з прав людини, міжнародні договори, конвенції тощо. У посібнику пріоритет віддається викладенню навчального матеріалу, що стосується дотримання під час кримінального провадження прав та інтересів його учасників.

У посібнику демонструється провідна роль суду у вирішенні найважливіших питань під час кримінального провадження як у судових, так і в досудових стадіях.

Увага студентів акцентується на доктринах, принципах та інститутах, що є методологічною основою цього посібника:

1. Доктрина верховенства права у вирішенні конкретних кримінальних справ.
2. Доктрина розуміння кримінального процесу не як засобу протидії злочинності, а як засобу справедливого вирішення кримінально-правових конфліктів.
3. Доктрина розумного поєднання публічних і приватних інтересів.
4. Доктрина кримінального позову.
5. Доктрина застосування заходів забезпечення кримінального провадження і обмеження конституційних і конвенційних прав громадян лише у ситуаціях, коли іншими засобами неможливо досягти цілей процесу в цілому або цілей окремих процесуальних дій чи рішень.
6. Принципи змагальності, диспозитивності, публічності (офіційності), відкритості судового розгляду, презумпції невинуватості.
7. Інститути обвинувачення, захисту та правосуддя у кримінальних справах.
8. Інститут перегляду судових рішень.
9. Інститут реабілітації.

Основою змісту навчального посібника стала навчальна програма з кримінального процесу, підготовлена у рамках проекту ОБСЄ «Підтримка удосконалення юридичної освіти в Україні».

Посібник буде корисний для студентів і курсантів, які навчаються за спеціальностями «Правознавство» та «Правоохоронна діяльність», викладачів, практичних працівників та всіх, хто цікавиться проблемами кримінального процесу.