library
Головна » Бібліотека » Бібліотека рекомендує » Князь Василь-Костянтин Острозький: історичний портрет у галереї предків та нащадків

Князь Василь-Костянтин Острозький: історичний портрет у галереї предків та нащадків

11.09.2013

Рекомендуємо Вашій увазі книгу відомого українського вченого, доктора історичних наук, професора В. І. Ульяновського «Князь Василь-Костянтин Острозький: історичний портрет у галереї предків та нащадків» присвячену знаковій постаті середньовічної історії України Василю-Костянтину Острозькому. Фундаментальне дослідження стало результатом багаторічних студій науковця над князівською династією Острозьких.

Детально проаналізовано історію вивчення («наукову» історіографію від кінця XVIII ст.) представників Дому Острозьких, їх родинного гнізда – старовинного Острога. Представлено характеристику документації князів Острозьких, яка розпорошилась по різних вітчизняних та зарубіжних архівах, проте доля магнатського архіву до кінця так і не з’ясована в силу об’єктивних причин.

Простежено «дерево роду» князів Острозьких, яке знайшло неоднозначні оцінки в історіографії. Наголошено на важливості «родового складника» для самого В.-К. Острозького, предки якого завжди були поруч, а про пам’ять роду Острозьких можна вести документально обґрунтовану розмову лише від Данила Острозького. Утвердженню позицій В.-К. Острозького сприяв його батько, великий гетьман литовський – Костянтин Іванович Острозький («герой античного зразка та християнських чеснот»), котрому присвячена значна увага в книзі.

Реконструйовано дитячі роки князя, його освітнє виховання, висвітлено боротьбу за маєтки дому Острозьких, перший етап якої розпочався після смерті старшого брата – Іллі.

Автор представив входження Василя Острозького в урядові структури та забезпечення собі високого статусу при дворі та в державі; особливості його політичної кар’єри, контактів із сусідніми країнами на рівні їх володарів, політичних еліт, а також у полі конфліктів із порубіжними військовими формуваннями та діячами; проблеми відносин Острозького з козаками.

У книзі знаходимо детальний опис багатств Острозького, шляхи та труднощі їх формування та розвитку. Спеціальну увагу у книзі присвячено інтелектуально-культурній сфері у життєдіяльності В.-К. Острозького – «Волинським Афінам».

Окреме місце відведено духовному світу князя, системі його релігійних цінностей та пріоритетів, еволюції стосунків Острозького з церквою у хронологічному та конфесійному зрізах, сфері сімейного життя, емоцій та почуттів, психологічних рис особистості доби Острозького. Князівська резиденція та двір Острозького відігравали важливу роль у його особистому житті та кар’єрі. Родина Василя Костянтина та детальний аналіз активності її представників включено до структури дослідження.

У фундаментальному дослідженні у світлі нових джерел та оригінально потрактованих і скрупульозно проаналізованих раніше відомих, знайомимось з цілою епохою з української минувшини – добою визначного українського діяча Василя-Костянтина Острозького.