library
Головна » Бібліотека » Бібліотека рекомендує » Європейська інтеграція України

Європейська інтеграція України

28.05.2013

Рекомендуєм навчальний посібник «Європейська інтеграція України», який охоплює широке коло питань від часу встановлення дипломатичних відносин між Україною та Європейськими Співтовариствами до найактуальніших питань двосторонніх взаємин між Україною та ЄС на сучасному етапі. За чітко виробленими засадами і схемами висвітлюються питання нормативно-правового та інституційного забезпечення євроінтеграційного курсу України, еволюції політичних відносин між Україною та ЄС, фінансово-економічні та інші питання співпраці.

Належну увагу автори приділяють найактуальнішим питанням у відносинах між двома суб’єктами. Адже нинішній етап взаємин між Україною та ЄС є дуже непростим і випробувальним для нашої держави у зв’язку з підготовкою нової базової угоди з Євросоюзом – Угоди про асоціацію, яка покликана визначити і закріпити формат взаємодії між двома сторонами на довготривалу перспективу. Відтак, у найближчі роки Україна може або переміститись на якісно нову стадію її взаємин з ЄС, або і надалі залишитись однією з країн-сусідів Європейського Союзу, яка здійснює євроінтеграційний курс здебільшого шляхом декларацій.

У посібнику детально проаналізовано сучасні виклики, які стоять як перед Україною, так і перед Європейським Союзом, і ускладнюють їх зустрічний рух. У випадку України йдеться, передусім, про необхідність глибоких реформ, стабільне функціонування інститутів влади, адаптацію українського законодавства і стандартів до європейських тощо. Що стосується ЄС – це імплементація Лісабонського договору і, фактично, набуття ним нової якості, подолання наслідків фінансово-економічної кризи, збереження здатності Союзу абсорбувати постійно зростаючу кількість членів, зосередження фокусу розширення не лише на державах-кандидатах у балканському регіоні, а й на східному напрямку, і накінець, узгодження послідовної політики стосовно пострадянських держав Східної Європи зі стратегічним партнерством з Російською Федерацією, яка має власне бачення та інтереси щодо цього регіону.

Видання організаційно та методично адаптоване до сучасного навчального процесу у вищих навчальних закладах. Матеріал викладений систематизовано, за чіткою логічно-хронологічною схемою, переконливо, доступно. Автори, разом з тим, не нав’язують студентам (чи взагалі читачам) стандартних оцінок, схем, дають їм можливість проявити своє бачення явищ і подій, зробити власні висновки.

Класично добротний навчальний посібник, написаний із гарним науковим смаком досвідчених лекторів, дозволить студентам успішно опанувати відповідний курс та підштовхне до подальших пошуків. Посібник буде цікавим, а одночасно і корисним, також неакадемічній аудиторії, яку він може наблизити до знаходження відповідей на численні запитання стосовно можливостей, проблем і перспектив реалізації Україною європейського вибору.

Сидорук Т. В. Європейська інтеграція України: навч. посіб. / Т. В. Сидорук, В. В. Павлюк, В. П. Малькін. – Львів: ПАІС, 2011. – 278 с.