library
Головна » Бібліотека » Бібліотека рекомендує » Інтеграційні процеси в сучасній Європі

Інтеграційні процеси в сучасній Європі

28.05.2013

Розвиток міжнародних відносин другої половини ХХ – поч. ХХІ ст. відбувається під знаком широкого розгортання інтеграційних процесів у різних регіонах світу і, в першу чергу, – у Європі. Європейська інтеграція – це магістральний напрямок розвитку континенту з другої половини ХХ ст., який сьогодні визначає як ситуацію у самій Європі, так і її місце у світі. Європейський Союз на сучасному етапі є одним із найпотужніших економічних і політичних центрів світу, ядром системи європейських цінностей і стандартів, моделлю тяжіння для багатьох держав, які прагнуть розвиватися на демократичних і ринкових засадах, у переліку яких знаходиться й Україна.

Серед багатьох завдань, які ставить перед Україною євроінтеграційна стратегія, важливе місце повинно відводитись поліпшенню знань суспільства про засади європейської інтеграції та механізми функціонування ЄС. Одним із найвагоміших моментів у процесі підготовки до членства в ЄС є достовірне, об’єктивне та професійне інформування населення про всі сторони європейської інтеграції, а також підготовка кваліфікованих фахівців із проблем євроінтеграції для державних структур України. У цьому контексті в Україні очевидним є брак навчальної та навчально-методичної літератури з означеної проблематики. До того ж, інтеграційні процеси у Європі розвиваються дуже динамічно, змінюються самі процеси, змінюються погляди на ці процеси, і багато справді вартісних видань, які побачили світ буквально кілька років тому, на сьогодні вже втратили значну частину актуальності. Набуття чинності Лісабонським договором, який вносить суттєві зміни у правовий статус, організацію і функціонування ЄС, посилює необхідність підготовки нових підручників і навчальних посібників з проблем європейської інтеграції.

Пропонований навчальний посібник висвітлює суть, засади, механізми і наслідки інтеграційних процесів у Європі, особливості європейської інтеграції в економічній, фінансовій, політичній, соціальній, правовій, військово-політичній та інших сферах, досягнення і проблеми на шляху до формування об’єднаної Європи. Значна увага приділена європейській інтеграції України, що є ключовим зовнішньополітичним пріоритетом і стратегічною метою нашої держави.

Структура навчального посібника побудована згідно з основними етапами розвитку європейської інтеграції та з огляду на ключові аспекти функціонування і діяльності ЄС у сучасному світі. У першому розділі висвітлюються базові теоретичні засади міжнародної інтеграції, її види та форми, передумови і фактори інтеграції в різних сферах, особливості сучасних інтеграційних процесів тощо. У другому розділі міститься аналіз витоків та еволюції ідей і концепцій єдиної Європи, концептуально-теоретичних підходів до пояснення шляхів розвитку європейської інтеграції. У наступних чотирьох розділах послідовно розглядаються проблеми становлення і розвитку Європейського Союзу, етапи розширення ЄС та їх геостратегічні наслідки, інституційна будова ЄС, основні напрямки і складові спільної політики ЄС та право Європейського Союзу. Сьомий розділ присвячений аналізу Європейської політики сусідства через призму її адекватності існуючим потребам і викликам у відносинах ЄС з сусідніми державами на сході та півдні, і передусім з Україною. У восьмому розділі висвітлюється проблематика європейської інтеграції України, головні проблеми і перспективи реалізації Україною курсу на повноправне членство в ЄС.

Навчальний посібник може бути використаний для вивчення навчальних курсів, передбачених навчальними планами з таких спеціальностей: “країнознавство” (“Інтеграційні процеси в сучасній Європі”, “Європейський Союз: політика, економіка, право”), “міжнародні відносини” (“Європейський Союз в міжнародних відносинах”), “політологія” (“Міжнародна інтеграція”). Сподіваємося, він стане у пригоді викладачам, аспірантам, студентам, які вивчають проблеми інтеграційних процесів у Європі.

Сидорук Т. В. Інтеграційні процеси в сучасній Європі: навч. посіб. / Т. В. Сидорук. – Львів: Піраміда, 2010. – 354 с.